Έκανες αίτηση για υποτροφία από Ελληνική; Βγήκαν τα αποτελέσματα

Η Ελληνική Τράπεζα, μέσω του Προγράμματος Jumpstart, θα στηρίξει 20 νέους φοιτητές μέχρι και το 4ο έτος των σπουδών τους

Στο πλευρό 20 νέων φοιτητών μέχρι και το τέταρτο έτος των σπουδών τους, θα βρίσκεται η Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών Jumpstart

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τα έτη 2020-2024 ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα jumpstart.hellenicbank.com, αναγράφοντας τον αριθμό της αίτησης. 

Το πρόγραμμα προσφέρει οικονομική στήριξη ύψους 2.000 ευρώ ετησίως για 4 χρόνια για τις ακαδημαϊκές σπουδές νέων φοιτητών σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Οι υποτροφίες δόθηκαν μετά από μοριοδότηση που έλαβε υπόψη τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και διακρίσεις του αιτητή, την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και ιδιάζουσες κοινωνικές καταστάσεις. Στοιχεία που έχουν καθορίσει τα αποτελέσματα, πέραν της ακαδημαϊκής επίδοσης και των διακρίσεων των αιτητών είναι κοινωνικές καταστάσεις και δυσκολίες που κάνουν την ακαδημαϊκή επιτυχία τους ακόμα πιο ουσιαστική, όπως είναι η δύσκολη οικονομική κατάσταση, σοβαρά θέματα υγείας, ορφάνια κ.ά.

Φέτος, υποβλήθηκαν 114 αιτήσεις και οι πρώτοι 41 σε κατάταξη υποψήφιοι πέρασαν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης βάσει της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Στο δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο προσκομίστηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επικυρώθηκαν από τον οίκο Ernst & Young, οι 20 πρώτες σε βαθμολογία αιτήσεις κρίθηκαν ως επιτυχείς.

Στην ιστοσελίδα jumpstart.hellenicbank.com η οποία δημιουργήθηκε  αποκλειστικά για το Πρόγραμμα, είναι διαθέσιμες όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα, τους δικαιούχους, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 
5399