ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Αποτελέσματα 2021 - Σταθερή κεφαλαιακή βάση

Σταδιακή επιστροφή σε υγιή ανοδική πορεία - Όλα τα στοιχεία

Zημιές ύψος €11,7 εκατ. κατέγραψε για το 2021 η Ελληνική Τράπεζα, κυρίως λόγω των έκτακτων ζημιών απομείωσης που προκύπτουν από το Project Starlight. Την ίδια ώρα σημείωσε σταθερή κεφαλαιακή βάση και Mείωση κινδύνου στον ισολογισμό.

Τα κυριότερα στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ελληνικής Τράπεζας για το 2021 είναι τα εξής:

- Σταθερή κεφαλαιακή βάση και σταδιακή επιστροφή σε μια υγιή ανοδική πορεία

·       Ζημιά € 11,7 εκατ. για το έτος 2021 κυρίως λόγω των έκτακτων ζημιών απομείωσης από το Project Starlight

·       Σταθερή Κεφαλαιακή βάση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,3%1 και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,7%1, που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών

·       Mείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης των MEX εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων ήταν 14,4% και ο αναπροσαρμοσμένος2 Δείκτης ΜΕΧ στο 3,4% περίπου (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ)

·       Project Starlight: Πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου ΜΕΧ ύψους €0,7 δισ.

·       2022-2024 Στρατηγικό Πλάνο Μετασχηματισμού με έμφαση στην ψηφιοποίηση

·       Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα και το Περιβάλλον που ξεκίνησε το 2021 με σαφείς στόχους και εξειδικευμένο Τμήμα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

 

<<<<Επεξηγηματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων <<<

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Το 2021, παρά τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία και τις σχετικές συνέπειές της, είδαμε μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε από το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης. Στην Ελληνική Τράπεζα καταφέραμε να επιδείξουμε ανθεκτικότητα και ευελιξία κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες και είμαι περήφανος για τους συναδέλφους μου, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα.

Από την αρχή της πανδημίας παραμείναμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και συνεργαστήκαμε μαζί τους ώστε να τους παρέχουμε τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές λύσεις σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον. Η Τράπεζα στέκεται δίπλα στους πελάτες της σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές και κατά το 2021 στήριξε την οικονομική ανάκαμψη παραχωρώντας €908 εκατ. σε νέα δάνεια ενώ είχε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €256 εκατ. και σύνολο μη επιτοκιακών εσόδων Ομίλου €103 εκατ. το 2021.

Οι ζημιές για το έτος 2021 ανήλθαν στα €11,7 εκατ. κυρίως λόγω των έκτακτων ζημιών απομείωσης που προκύπτουν από το Project Starlight, που αφορά την επικείμενη πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους €0,7 δισ. μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Η πώληση αυτού του χαρτοφυλακίου θα οδηγήσει στη δραστική βελτίωση της ποιότητας των ενεργητικών μας στοιχείων με τις ΜΕΧ να μειώνονται σε λιγότερο από 5% (pro forma), εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ.

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 21,7% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 499%) στο τέλος του 2021 παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και παρέχουμε χρηματοδότηση σε τομείς που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία. Αυτό φάνηκε από περισσότερο με την πρόσφατη ανακοίνωση της απόκτησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών διευκολύνσεων ύψους €556 εκατ. από την RCB Bank, σε απόλυτη εναρμόνιση με την αναπτυξιακή μας στρατηγική για την ενίσχυση της πελατειακής μας βάσης και των εσόδων μας από το υγιές χαρτοφυλάκιό μας.

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε και παραμένουμε επιφυλακτικοί με τις αρνητικές επιπτώσεις από τον  πόλεμο στην Ουκρανία, τις πιθανές πληθωριστικές πιέσεις λόγω των υψηλότερων τιμών στα καύσιμα, στις πρώτες ύλες και στα προϊόντα καλλιέργειας, ενώ παραμένει η αβεβαιότητα που προκαλεί η συνεχιζόμενη πανδημία.

Σχέδιο Μετασχηματισμού – Ο δρόμος προς τα εμπρός

Το 2021, υπό νέα ηγεσία και πιο λιτή και αποτελεσματική διαχειριστική δομή, ξεκινήσαμε το ταξίδι του μετασχηματισμού μας, επιταχύνοντας τις προσπάθειές μας να ξεκλειδώσουμε όλες μας τις δυνατότητες και να αναπτύξουμε τη στρατηγική μας, ώστε να πετύχουμε μια βιώσιμη κερδοφορία. Είμαστε στη διαδικασία μετεξέλιξης της Τράπεζας σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, θέτοντας τον πελάτη στο επίκεντρο της προσοχής μας, βελτιώνοντας την εμπειρία του μέσω της  ψηφιοποίησης, του εξορθολογισμού των διαδικασιών μας και προσφέροντας απλά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

Η μείωση του κόστους και η αναδιάρθρωση της Τράπεζας είναι μερικά από τα κύρια στοιχεία του τριετούς Σχεδίου Μετασχηματισμού μας. Ιδιαίτερα, η μείωση του υψηλού δείκτη εξόδων / εσόδων της Τράπεζάς μας, παραμένει κομβική και πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας τόσο στην αύξηση των εσόδων από τόκους, μέσω νέων δανείων και μέσω της δημιουργίας διάφορων εσόδων, όσο και στη συγκράτηση όλων των λειτουργικών εξόδων. Ωστόσο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του δείκτη εξόδων/ εσόδων είναι η συνολική μείωση του κόστους μισθοδοσίας με τις απαιτούμενες μειώσεις στον αριθμό του προσωπικού αλλά και με πιο ορθολογικές αυξήσεις μισθών στο μέλλον. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, για να συμφωνήσουμε σε μια αμοιβαία επωφελή συλλογική σύμβαση για το προσωπικό μας και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε την Τράπεζα σε μια σταθερή και βιώσιμη πορεία. Πραγματικά ευελπιστώ ότι η ηγεσία της Συντεχνίας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα επιδείξει μια εποικοδομητική στάση, προς όφελος των εργαζομένων μας.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Κυρίως όμως να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη του προσωπικού για τη σκληρή τους εργασία και αφοσίωση σε αυτές τις απαιτητικές στιγμές.

Άλλα βασικά στοιχεία:

·       Καθαρά έσοδα από τόκους για το 2021 στα €256,0 εκατ.

·       Ζημιές απομείωσης για το 2021 στα €108,4 εκατ.

·       Οι νέες χορηγήσεις που εγκρίθηκαν κατά τo 2021 ανήλθαν στα €908 εκατ. 

·       Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 53%  στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 70%

·       Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 2021 ανήλθε στο 73% 

·       Άνετη ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 499% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €6,4 δισ.

·       Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 38,4%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη

·       Ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής.

 

Λευκωσία,  21 Απριλίου 2022