Ελληνική: Φεύγουν εθελούσια 450 υπάλληλοι – Εξοικονομεί €30 εκατ.

Ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης η Ελληνική – «Σημαντικό ορόσημο για την Τράπεζα»

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι περίπου 450 άτομα εγκρίθηκαν για αποχώρηση με την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης με κόστος €70 εκατομμυρίων και ετήσια εξοικονόμηση €30 εκατ. αρχής γενομένης από το 2023.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, το σχέδιο προσφέρθηκε  σε υπαλλήλους της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιρειών της για εθελούσια αποχώρηση από τον Όμιλο με την καταβολή ενός εφάπαξ χαριστικού ποσού και αποσκοπούσε για μείωση του λειτουργικού της κόστους και για επίτευξη επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, στη βάση της στρατηγική της τράπεζας.

Όπως αναφέρεται, περίπου 450 υπάλληλοι (περίπου το 17% των υπαλλήλων του Ομίλου) έχουν εγκριθεί να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με αναμενόμενο συνολικό κόστος για τον Όμιλο ύψους περίπου €70 εκατ.

«Το κόστος του Σχεδίου αναμένεται να επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την τριμηνία που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022», αναφέρει η τράπεζα, σημειώνοντας ότι το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών ανέρχεται περίπου στα €30 εκατ., με την αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους να αρχίζει από το 2023, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε αυξήσεων μισθού για το υπόλοιπο προσωπικό.

Ο Πέτρος Αρσαλίδης, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, δήλωσε ότι «η ολοκλήρωση του Σχεδίου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία αναδιοργάνωσης της Τράπεζας και στις προσπάθειές της να ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση».

Ευχαρίστησε τους συναδέλφους που αποχωρούν από τον όμιλο για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους και διαβεβαίωσε «τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ισχυρή δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.»

 
7869