Ελληνική: Στις 25/9 η ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων 6μηνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει στις 24/9 για εξέταση και έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων

Την ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το πρώτο εξάμηνο του 2020, γνωστοποίησε σήμερα (14/9) μέσω ΧΑΚ η Ελληνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται, «η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020».

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, προστίθεται, θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης.
 

 
6562