Ελληνική Τράπεζα: Συνεδρία ΔΣ για τα οικ. αποτελέσματα 9μηνου

Πότε θα ανακοινωθούν στο ΧΑΚ τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας για την εννιαμηνία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου την Τρίτη, 1 η Δεκεμβρίου 2020, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση στο pdf

 
2584
Thumbnail