Ελληνική Τράπεζα:Εξαγορά του ποσοστού MetLife στην Hellenic Alicο

Η εξαγορά δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στις ασφαλιστικές συμβάσεις των πελατών της MetLife Ευρώπης

 

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») υπέγραψε συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών με τη MetLife Services Cyprus Limited («MetLife») για την αγορά ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της MetLife, ύψους 27,5%, στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Alico Life Insurance Company Limited («Hellenic Alico Life»).
 Η συναλλαγή υπόκειται σε εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Η Hellenic Alico Life ιδρύθηκε το 2000 κατόπιν κοινοπραξίας της Ελληνικής Τράπεζας και της MetLife και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο πετυχημένες επιχειρήσεις παροχής τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων στην Κύπρο, με υψηλή αξιοπιστία και άριστη εξυπηρέτηση. 

>>> ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BRIEF <<< 

«Η επιτυχής κοινοπραξία είναι αποτέλεσμα της σκληρής εργασίας του προσωπικού της MetLife Cyprus, το οποίο στήριξε τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για τις προσπάθειες που κατέβαλε, συμβάλλοντας σε αυτή την επιτυχημένη πορεία.  Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους στην Ελληνική Τράπεζα για την άψογη συνεργασία και εύχομαι στην επιχείρηση κάθε μελλοντική επιτυχία.  Η εξαγορά δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στις ασφαλιστικές συμβάσεις των πελατών της MetLife Ευρώπης και στους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα συνεχίσουν να ισχύουν ως έχουν», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της MetLife Cyprus, κ. Κυριάκος Αποστολίδης. 

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ <<<

Από την πλευρά του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, κ. Ιωάννης Μάτσης, ανέφερε τα εξής: «Η εξαγορά συμβαδίζει με τη στρατηγική μας για αναδιάρθρωση και επανατοποθέτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών μας και του μοντέλου διανομής τραπεζοασφαλειών μέσω του δικτύου της Ελληνικής Τράπεζας ούτως ώστε να ενισχυθούν  τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη MetLife για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξε και οδήγησε σε μια πετυχημένη μακροπρόθεσμη συνεργασία μέσω της Hellenic Alico Life». 

 
7928