Ελληνική Τράπεζα:Τοποθέτησε «In lobby ATM» για μεγάλες καταθέσεις

Ευελιξία και ψηφιοποίηση οδηγούν το επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών

Την τελευταία δεκαετία, το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο υποβλήθηκε σε ριζικές αλλαγές, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και μπαίνοντας σε μια διαδικασία εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού.

Η πρώτη φάση αυτής της διαδικασίας, οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα, αφού οι τράπεζες κατάφεραν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό το ποσοστό των μη-εξυπηρετούμενων δανείων στο χαρτοφυλάκιο τους, αλλά και να προσφέρουν στήριξη στην οικονομία σε δύσκολες περιόδους.

Ωστόσο, η πανδημία ανέδειξε ότι η διαδικασία εκσυγχρονισμού δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά εκκρεμούν ακόμη δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών. Αυτό προκειμένου να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα παγκόσμια, και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και κατ’ επέκταση τη σταθερότητα της ευρύτερης οικονομίας.

Μια από αυτές τις αλλαγές αφορά την εξέλιξη του μοντέλου καταστημάτων, με τις απλές συναλλαγές να μεταφέρονται σε εναλλακτικά κανάλια, όπως είναι οι ATM και το online banking. Ήδη, στο πλαίσιο εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων της και αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας, η Ελληνική Τράπεζα προχωρά σε συγχώνευση αριθμού καταστημάτων σε όλες τις επαρχίες.

87% των συναλλαγών μέσω εναλλακτικών καναλιών

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πλέον, πέραν του 87% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται μέσω των εναλλακτικών καναλιών της Ελληνικής Τράπεζας. Η πανδημία, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της Τράπεζας, με το κοινό να αγκαλιάζει τις ψηφιακές υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών της συμπεριλαμβάνεται το ανανεωμένο Hellenic Bank Mobile App, το οποίο άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται οι πελάτες της Τράπεζας, με τους χρήστες του να έχουν ξεπεράσει τις 200.000. Η σύνδεση στον λογαριασμό αλλά και η ταυτοποίηση πραγματοποιείται βιομετρικά, πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ, χωρίς την εισαγωγή κωδικών και το Contact Pay κάνει τις καθημερινές συναλλαγές τόσο απλές όσο η αποστολή ενός μηνύματος, καθώς ο χρήστης μπορεί να αποστείλει ή να λάβει χρήματα από και προς τις αποθηκευμένες επαφές του κινητού του, από και προς λογαριασμούς της Ελληνικής Τράπεζας. Σήμερα, το 97% των
μεταφορών πραγματοποιείται μέσω του Online Banking, ενώ το 57% των καταθέσεων και το 95% των αναλήψεων πραγματοποιείται στις ΑΤΜ.

Σημειώνεται πως μέσω του Hellenic Bank Web Banking, προσφέρεται στους πελάτες η δυνατότητα να μεταφέρουν δωρεάν μέχρι €1000 σε χώρες της Ευρώπης (SEPA), να μάθουν και να εκτυπώσουν το ΙΒΑΝ τους, να πληρώσουν λογαριασμούς κοινής ωφελείας, να ανακτήσουν το PIN του ή να παγοποιήσουν προσωρινά την κάρτα τους, να παραγγείλουν βιβλιάρια επιταγών, να αιτηθούν τη δημιουργία λογαριασμών, δάνειων και ασφαλιστικών προϊόντων κ.α.

Επενδύοντας στη στροφή του κοινού προς τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης, η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της, βελτιώνοντας περαιτέρω τις τεχνολογικές της υποδομές και εκπαιδεύοντας παράλληλα το προσωπικό της, αλλά και τους πελάτες της.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα έχει τοποθετήσει «in lobby ATM» εντός επιλεγμένων καταστημάτων της Τράπεζας σε όλη την Κύπρο, για τη διευκόλυνση του κοινού και των επιχειρήσεων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεγάλες καταθέσεις. Οι συγκεκριμένες μηχανές δέχονται μεγαλύτερο αριθμό χαρτονομισμάτων για πιο γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση εντός του καταστήματος.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναδείχθηκε η αξία της καινοτομίας και της τεχνολογίας στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. Αυτό το καινούργιο περιβάλλον, δημιουργεί ευκαιρίες για τις τράπεζες ούτως ώστε να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους, να αυξήσουν τη βάση πελατών τους χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία τους, καθώς και να προσφέρουν καινούργια ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε πιο χαμηλές τιμές. H βιώσιμη ανάπτυξη των Τραπεζών είναι μονόδρομος ώστε να είναι σε θέση να στηρίζουν τους πελάτες τους και να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», ανέφερε ο κ. Γιώργος Σκλάβος, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας και Ταυτότητας της Ελληνικής Τράπεζας.