Ένσταση από την C.C.C. Tourist για φορολογία που της επιβλήθηκε

Σχετικά με την συμφωνία πώλησης του 24,98% των μετοχών που κατείχε στην Parklane Hotels Limited

Η εταιρεία C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd, σε συνέχεια των ανακοινώσεων  της ημερομηνίας 12 Απριλίου 2021 και 29 Απριλίου 2021 σε σχέση με την συμφωνία πώλησης του 24,98% των μετοχών που κατείχε στην Parklane Hotels Limited, θα ήθελε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ως ακολούθως:

Το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε σε τροποποίηση του υπολογισμού φόρου για την διάθεση των μετοχών σε σχέση με τον υπολογισμό ο οποίος είχε υποβληθεί από την εταιρεία, και έχει επιβάλει φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών ύψους €1,9 εκ, αναφέρει η ανακοίνωση στο ΧΑΚ.

Η Εταιρεία και οι Φορολογικοί της Σύμβουλοι θεωρούν ότι οι τροποποιήσεις εκ μέρους του Τμήματος Φορολογίας είναι λανθασμένες και δεν αιτιολογούνται. Ως εκ τούτου, θα υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το δικαίωμα το οποίο προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Η Εταιρεία, αναφέρει παράλληλα στην ανακοίνωση της πως θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις.

 

 
5109