Επικαιροποίηση 3S Approach: Ασφάλεια, ακεραιότητα και αειφορία κτηρίων

  • Τι είναι η διακήρυξη του ‘’3S Approach (Safe – Sound – Sustainable)’’ και πώς διασφαλίζει ασφαλή, ανθεκτικά και αειφόρα κτήρια
  • Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας, ο Κύπριος Πλάτωνας Στυλιανού, Αντιπρόεδρος και επόμενος Πρόεδρος-President Elect του ECCE (Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών)

Σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία προχώρησαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (WCCE).  

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού για τα θέματα που αφορούν την Ασφάλεια – Ακεραιότητα και Αειφορία των Κατασκευών, σε συνδυασμό με την πράσινη πολιτική και την σημασία της ταυτόχρονης δομοστατικής/αντισεισμικής και ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων οικοδομών, το ECCE και το WCCE συνεργάστηκαν για να εκδοθεί η επικαιροποιημένη, κοινή διακήρυξη (Manifesto) του “3S Approach – Safe – Sound – Sustainable (Ασφάλεια – Ακεραιότητα – Αειφορία) – The need for Integrating Structural/ Seismic Upgrade of Existing Buildings, together with Energy Efficiency Improvements”.

Η εφαρμογή της προσέγγισης του επικαιροποιημένου «3S Approach» που διασφαλίζει ασφαλή, ανθεκτικά και αειφόρα παλαιά αλλά και καινούργια κτήρια, είναι πιο επιτακτική από ποτέ, σε μια εποχή που οι τάσεις στην οικοδομική βιομηχανία προσαρμόζονται στις σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Κυρίως για το θέμα της ασφάλειας τα πράγματα είναι σοβαρότερα ειδικότερα στην περιοχή μας, αν αναλογιστούμε για παράδειγμα και τις εικόνες που όλοι είδαμε τους προηγούμενους μήνες από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία. 

F

Συντονιστής ο Κύπριος Πλάτωνας Στυλιανού, Αντιπρόεδρος και επόμενος Πρόεδρος-President Elect του ECCE (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών)

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, εμπνευστής, δημιουργός και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας του «3S Approach»  είναι ο Κύπριος Α’ Αντιπρόεδρος και αμέσως επόμενος Πρόεδρος-President Elect του ECCE, κ. Πλάτωνας Στυλιανού. Ο κ. Στυλιανού μεταξύ άλλων είναι και Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ ενώ διατηρεί το γραφείο Συμβούλων Πολιτικών Μηχανικών Platonas Stylianou & Associates Civil and Structural Engineers L.L.C.

9

Η Ομάδα Εργασίας

Για την επικαιροποίηση και την αναθεώρηση των εγγράφων του 3S Approach (Manifesto, Executive Summary), έχει εργαστεί Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους: Πλάτωνα Στυλιανού (Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας, Αντιπρόεδρος και αμέσως επόμενος Πρόεδρος Δ.Σ. ECCE), Andreas Brandner (Πρόεδρος Δ.Σ. ECCE - Αυστρία), Άρη Χατζηδάκη (τέως Πρόεδρος ECCE - Ελλάδα), Δρ. Jeanette Muñoz Abela (μέλος Δ.Σ. ECCE - Μάλτα), Δρ. Νικόλα Κυριακίδη, (Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Κύπρος), Μαρία Καρανάσιου (Γ. Γραμματέας ECCE - Ελλάδα), Nathaniel Matalanga, (WCCE - Κένυα), Juan Yacopino (WCCE - Αργεντινή), και José Francisco Sáez Rubio (WCCE Executive Director - Ισπανία).  

F

Η κοινή πρωτοβουλία «3S Approach» του ECCE και του WCCE παρουσιάστηκε στις 3 Μαρτίου του 2023 από τον Πρόεδρο του ECCE, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου “Engineering the cities of the future” που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας Μηχανικής (World Engineering Day 2023).

Έτος 3S Approach (Safe, Sound and Sustainable - Ασφάλεια, Ακεραιότητα και Αειφορία) το 2020 από ECCE

Ενδεικτικό της σημασίας που δίδεται, είναι το γεγονός ότι το ECCE κήρυξε το έτος 2020 ως έτος του 3S Approach (Safe, Sound and Sustainable - Ασφάλεια, Ακεραιότητα και Αειφορία) και προχώρησε στην ετοιμασία, έκδοση και προβολή εγγράφου για ολιστικές μεθόδους δομοστατικής και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτηρίων.  

φ

Η σεισμική διακινδύνευση κτηρίων και η Κύπρος

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που το ζήτημα της ύπαρξης σημαντικού αριθμού κτηρίων μεγάλης ηλικίας είναι κοινό για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, η παράμετρος της  αυξημένης σεισμικής διακινδύνευσης, αφορά κυρίως τις νότιες χώρες, περιλαμβανομένου φυσικά της Κύπρου και της Ελλάδας.  Συναφώς, η  εκπροσώπηση της Κύπρου και άλλων νότιων χωρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECCE, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της σημασίας της ταυτόχρονης δομοστατικής/αντισεισμικής και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτηρίων και ιδιαίτερα των παλαιότερων και συνεπώς γηρασμένων οικοδομών. 

F

Η σημασία της επικαιροποίησης του 3S Approach

Η επικαιροποίηση και η  αναθεώρηση των εγγράφων του 3S Approach, θα συμβάλει στη σταδιακή ένταξη στη γενικότερη πολιτική της Ευρώπης, και όχι μόνο, για την πράσινη ανάπτυξη, κινήτρων και άλλων εργαλείων για την ενθάρρυνση δομοστατικών και αντισεισμικών αναβαθμίσεων σε υφιστάμενα κτήρια και την ολιστική αντιμετώπιση τους.  Με την πρόσφατη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και την αναγνώριση ότι η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου δεν μπορεί παρά να είναι αλληλένδετη με την ασφάλεια και τον έλεγχο και αποτίμηση της  κατάστασης του στατικού του φορέα, θεωρούμε ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.   

 
8010