Έρευνα CMRR & CIM:70% των επιχειρήσεων επλήγησαν από την πανδημία

  • Επτά στις δέκα επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν πληγεί, από την πανδημία, κατέδειξε έρευνα της CMRC CYPRONETWORK LTD και του CIM. 
  • Όσον αφορά τα σχέδια στήριξης της Κυβέρνησης έξι στις δέκα επιχειρήσεις τοποθετούνται θετικά, και 11% δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένες.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΟΥΣΙΑ

Επηρεασμένες κατά πολύ είναι οι επιχειρήσεις, κατέδειξαν τα αποτελέσματα της μεγάλης αντιπροσωπευτικής έρευνας επιχειρηματικότητας και ενέργειας, που πραγματοποίησαν, η CMRC CYPRONETWORK LTD σε συνεργασία με το CIM.

Τα βασικότερα αποτελέσματα της έρευνας,μεταξύ άλλων ήταν ότι το 73% των επιχειρήσεων φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του covid 19, όσον αφορά τις γενικές λειτουργίες τους και 5% καθόλου Επτά στις δέκα επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κατά τον τελευταίο χρόνο, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα.

Επτά στις δέκα επιχειρήσεις αναμένουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους τον επόμενο χρόνο θα παραμείνει σταθερός και 8% θεωρεί ότι ο αριθμός θα αυξηθεί, ποσοστό, αρκετά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα.
Όσον αφορά τα σχέδια στήριξης της Κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις, έξι στις δέκα τοποθετούνται θετικά, και 11% δεν έμειναν ικανοποιημένες.

Σημαντικότεροι λόγοι δυσαρέσκειας και κατ επέκταση τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα, εξακολουθούν να είναι η μειωμένη ζήτηση/πελατεία/κύκλος εργασιών και η έλλειψη ρευστότητας. Σε σχέση με τις ενέργειες  και προσεγγίσεις που πρέπει να γίνουν προς αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ψηλότερα ποσοστά αναφοράς συγκέντρωσαν, η εξεύρεση νέων τρόπων και μεθόδων προώθησης προϊόντων όπως επίσης η αξιοποίηση σχεδίων Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Κονδυλίων.

 
5453
Thumbnail