Ερευνητική συνεργασία «Κοίος»-ΑΗΚ για ηλεκτρική ενέργεια

Δράσεις έρευνας και καινοτομίας για βελτιστοποίηση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

«Η ερευνητική συνεργασία μεταξύ της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ‘Κοίος’ του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί πρότυπο εποικοδομητικής συνεργασίας με αμοιβαία οφέλη, καθώς αξιοποιείται η έρευνα και η παραγωγή νέας γνώσης στο χώρο των τεχνολογικά εφαρμοσμένων επιστημών», σημείωσαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ, κ. Παναγιώτης Ολύμπιος και ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου, σε Hμερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2020 στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής.
 
Κατά τη διάρκεια της Hμερίδας παρουσιάστηκαν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα επτά ερευνητικών δράσεων μεταξύ της ΑΗΚ και του «Κοίος», τα οποία αφορούν τη βελτιστοποίηση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την διαχείριση κινδύνου. Ανακοινώθηκε, επίσης, η συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, καθώς το «Κοίος» αναλαμβάνει προς όφελος της ΑΗΚ και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου την τεχνοοικονομική μελέτη για τον επανασχεδιασμό του Συστήματος Διανομής Ηλεκτρισμού για την περίοδο 2021-2030. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Το «Κοίος» θα αναλάβει την προετοιμασία μιας εμπεριστατωμένης τεχνοοικονομικής μελέτης η οποία θα δώσει λύσεις για την έξυπνη διαχείριση ενέργειας με στόχο την άμβλυνση των φραγμών που εμποδίζουν την υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Σύστημα Διανομής Ηλεκτρισμού.
 
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ, Παναγιώτης Ολύμπιος ανάφερε ότι η ΑΗΚ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς θεωρούνται σημαντικά κλειδιά για την επιβίωση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών ενέργειας. 

Για το λόγο αυτό, πρόσθεσε, η ΑΗΚ τα τελευταία χρόνια σχεδίασε μια ειδική πολιτική που στηρίζει την καινοτομία και εξελίσσει την έρευνα, στην οποία εντάσσεται η ερευνητική συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας «Κοίος». 

Ολοκληρώνοντας, ευχαρίστησε τους ερευνητές και τη συντονιστική ομάδα παρακολούθησης των ερευνητικών προγραμμάτων ΑΗΚ – «Κοίος» εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ερευνητική συνεργασία μεταξύ των δύο μερών θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί.
 
Ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου σημείωσε ότι η επιτυχής ερευνητική συνεργασία μεταξύ της ΑΗΚ και του «Κοίος» αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, τα οποία βοηθούν την Αρχή να αντιμετωπίσει τις διεθνείς και τοπικές προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας. 

>>> Όλα τα εταιρικά νέα εδώ <<<

Το «Κοίος», συνέχισε, επιδιώκει τη διασύνδεση με την κοινωνία μέσω ερευνητικών συνεργασιών με δημόσιους φορείς και οργανισμούς κρίσιμων υποδομών, όπως είναι η ΑΗΚ, με στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση των λειτουργιών τους. 

«Μέσω των δράσεων έρευνας και καινοτομίας με τέτοιους φορείς, το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» συμβάλλει στην καλλιέργεια κουλτούρας για έρευνα και καινοτομία, και κατ’ επέκταση στην πρόοδο της κοινωνίας και ανάπτυξη της οικονομίας», κατέληξε ο Καθηγητής Πολυκάρπου.
 

 
6788
Thumbnail