ΕΤΕΚ: 100.000 ευρώ για έργα / δράσεις / ενέργειες (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

Το ΕΤΕΚ αποφάσισε να δρομολογήσει την εφαρμογή του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) αποφάσισε να δρομολογήσει την εφαρμογή του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού δηλαδή  την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό εξόδων του 2021 ποσού της τάξης των €100,000 με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων/δράσεων/ενεργειών με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά πρόταση της τάξης των €20,000 και με στόχο, εφόσον αυτή προσπάθεια αξιολογηθεί θετικά, να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

>>> Βρείτε ΕΔΩ την αίτηση <<<
 
Όπως αναφέρεται, οι προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης, πρέπει να εμπίπτουν σε τομείς που είναι συναφείς με τη δράση και αρμοδιότητες του ΕΤΕΚ, να είναι εξωστρεφείς και να έχουν θετική επίδραση στα μέλη του και την κοινωνία.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Σε περίπτωση, σημειώνεται, που οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά ξεπερνούν το διαθέσιμο προϋπολογισμό, το ΕΤΕΚ δύναται, μέσω σχετικής δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του, να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη να τις ιεραρχήσουν και να ψηφίσουν την εισήγηση της προτίμησής τους.
 
Κάθε πρόταση, αναφέρεται, θα πρέπει να είναι αναλυτική και τεκμηριωμένη με ανάλυση παραδοτέων, χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο με το σχετικό έντυπο αίτησης (Βρείτε ΕΔΩ)  που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ. Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους υποβολής προτάσεων (Διαβάστε ΕΔΩ).
 
Οι προτάσεις/εισηγήσεις πρέπει να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] μέχρι τις δύο το μεσημέρι στις 12 Απριλίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ

Tags
 
3593