ΕΤΕΚ: Εστίαση στο κεφάλαιο αδειοδότηση & έλεγχος της ανάπτυξης

Συνάντηση αντιπροσωπείας ΕΤΕΚ με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2022 συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Εκ μέρους του ΕΤΕΚ συμμετείχαν ο Πρόεδρός του Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ο Α’ Αντιπρόεδρος Ανδρέας Θεοδότου, το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Θωμάς Μίτα και ο Διευθυντής του ΕΤΕΚ, Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του ΕΤΕΚ, το οποίο είχε ζητήσει να συζητηθούν μια σειρά από θέματα τα οποία εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με εστίαση στο κεφάλαιο αδειοδότηση και έλεγχος της ανάπτυξης. 

κξωκξω

Ειδικότερα ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ έκανε συνοπτική παρουσίαση στην οποία αναφέρθηκε: 

(α) Στις ενιαίες αρχές Ελέγχου Ανάπτυξης - Επόμενα βήματα (πλάνο και διαχείριση της αλλαγής – change management)

(β) Στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης και στις σχετικές υπό ενότητες:

•    Νέα Πολιτική Αδειοδότησης, επέκταση θεσμού και επόμενα βήματα 

•    Μητρώο μελετητών στο πλαίσιο εκχώρησης περαιτέρω αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μελετητές 

•    Απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού τελών για άδεια οικοδομής 

•    Υποχρεωτική επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και άρση της εξαίρεσης για υποβολή μελέτης για σύστημα κεντρικής θέρμανσης / κλιματισμού για μια κατοικία 

•    Θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης οικοδομών 

(γ) Κοινόκτητες οικοδομές / διαχειριστικές επιτροπές 

(δ) Κενές εγκαταλειμμένες οικοδομές και τουρκοκυπριακές περιουσίες (μια πολύ πρόσφατη ενδιαφέρουσα νομοθετική πρωτοβουλία της Ελλάδας)

(ε) Πρόταση νόμου για την υποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση

(στ) Προσιτή κατοικία, διάγνωση της κατάστασης και προκαταρκτικά ευρήματα ως προς τυχόν μέτρα και πολιτικές.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, ευχαρίστησε το ΕΤΕΚ για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση και σημείωσε πως το ΕΤΕΚ είναι ένας πολύτιμος σύμβουλος της Πολιτείας με εξειδικευμένη γνώση και ανεξάρτητη άποψη στα τεχνικά θέματα και θα πρέπει να αξιοποιείται. Σε δηλώσεις σε ΜΜΕ, ο κ. Δαμιανού, είπε εξάλλου ότι μελετάται η δημιουργία υποεπιτροπής η οποία θα έχει αρμοδιότητα να εξετάζει νομοσχέδια και προτάσεις που αφορούν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΤΕΚ.

Κοινή συνισταμένη όλων των τοποθετήσεων των Βουλευτών μετά την παρουσίαση και συζήτηση ήταν η ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας ΕΤΕΚ και Επιτροπής Εσωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει μια προσπάθειας εύρεσης ενός δομημένου τρόπου τακτικότερης επαφής, με στόχο την επιλογή και ιεράρχηση θεμάτων, επιστημονική ανάλυση, επεξεργασία και εύρεση λύσεων σε ζητήματα που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο της Επιτροπής Εσωτερικών και στις αρμοδιότητες του ΕΤΕΚ με στόχο το κοινό καλό.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ με το κλείσιμο της συνάντησης ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και σημείωσε πως το ΕΤΕΚ είναι και πρόθυμο και έτοιμο να συνεργαστεί στενότερα με την Επιτροπή για να βρεθούν λύσεις, ρυθμίσεις και διέξοδοι σε μια σειρά θέματα που αφορούν τη δημιουργία ενός δίκαιου και φιλικού επαγγελματικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι μηχανικοί, την διευκόλυνση του επιχειρείν αλλά και την καθημερινότητα του απλού πολίτη.

 
6265