ΕΥ: Ανάγκη αξιοποίησης δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης

Πέντε τάσεις κυριαρχούν στο αναδυόμενο εξατομικευμένο οικοσύστημα υγείας
 • Αυξάνεται εκθετικά η δύναμη των δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης εάν συνδέονται, συνδυάζονται και κοινοποιούνται

Οι πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παγκόσμια συστήματα υγειονομικής περίθαλψης εξαιτίας του COVID-19 αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη υιοθέτησης σε παγκόσμιο επίπεδο μιας εξατομικευμένης προσέγγισης για την υγεία που θα βασίζεται στα δεδομένα. Αυτό τονίζεται στην πρόσφατη έρευνα της ΕΥ Five Trends Driving the Emergence of the Personalized Health Ecosystem. Ενώ οι οργανισμοί υγείας έχουν από καιρό αναγνωρίσει τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία για επαναστατικές αλλαγές στον κλάδο μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων, μέχρι τώρα, δεν είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες που καθιστούσαν την αλλαγή αυτή επιτακτική.

>>> Όλα τα εταιρικά νέα εδώ <<<

Μία από τις τάσεις που διερευνά η έκθεση είναι και ο τρόπος που η κρίση έχει καταστήσει επείγουσα την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις νέες προσεγγίσεις και νοοτροπίες που θα επιτρέψουν τον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, ο μετασχηματισμός αυτός θα επιτρέψει στις επιστήμες υγείας και τον κλάδο γενικότερα να οδηγηθούν σε μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση όχι μόνο κατά των μελλοντικών εξάρσεων μολυσματικών ασθενειών, όπως ο κορωνοϊός, αλλά κατά χρόνιων νόσων όπως ο διαβήτης, τα καρδιακά νοσήματα, ο καρκίνος και η νόσος Αλτσχάιμερ.

Οι παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό του COVID-19 κατέδειξαν γρήγορα ότι η χρησιμότητα των δεδομένων (data) της υγειονομικής περίθαλψης γίνεται εκθετικά μεγαλύτερη αν υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν, να συνδυαστούν και να κοινοποιηθούν. Ωστόσο, στις περισσότερες περιοχές, τα δεδομένα απομονώνονται, κατακερματισμένα σε διαφορετικά συστήματα και διαφορετικούς οργανισμούς, καθιστώντας αδύνατη την ταχεία συνδυαστική ανάλυσή τους. Αυτό περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των πληροφοριών στην ενίσχυση των προσπαθειών υγειονομικής περίθαλψης σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με την έκθεση, για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση απαιτείται ένας νέος τρόπος σκέψης. Οι οργανισμοί υγείας πρέπει να επικεντρώνονται λιγότερο στην κατοχή και τη δημιουργία εσόδων από τα δεδομένα και περισσότερο στη σύνδεση και την συνδυαστική τους ανάλυση για την άντληση πολύτιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων που μπορούν να μεταμορφώσουν την υγειονομική περίθαλψη.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη μεγάλες προκλήσεις για την υλοποίηση του οράματος ενός εξατομικευμένου οικοσυστήματος υγείας. Η έκθεση περιγράφει τέσσερις νέες τάσεις στις οποίες θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους οι οργανισμοί υγείας για να οικοδομήσουν ένα μέλλον που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα:

 • Αισθητήρες μέσα και γύρω στο ανθρώπινο σώμα, με τη βοήθεια του 5G και της τεχνητής νοημοσύνης (AI) θα δημιουργήσει ένα νέο δίκτυο που θα αλλάξει ριζικά την υγειονομική περίθαλψη: Συνδυαστικά, οι τεχνολογίες αυτές θα αποτελέσουν τη βάση ενός νέου δικτύου, απαραίτητου για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Ένα εκτενές δίκτυο αισθητήρων θα παρέχουν πλούσια, συνεχή ροή δεδομένων μέσω ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς για ανάλυση από τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο.
   
 • Για την εξατομίκευση της υγείας, οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να κατανοήσουν και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά: Καθώς οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, η επιστήμη της συμπεριφοράς αποδεικνύεται ένα από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση του COVID-19. Στο μέλλον, θα είναι κρίσιμο για τους οργανισμούς υγείας να αναπτύξουν επιστημονικά εργαλεία συμπεριφοράς με τρόπους που θα κάνουν τις θεραπείες περισσότερο αποτελεσματικές και προσιτές. Μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων και ισχυρότερο feedback στη διάθεση της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσουν σε έναν καλύτερο συνδυασμό προϊόντων και εξατομικευμένων υπηρεσιών και λύσεων για βελτιστοποιημένα αποτελέσματα στο χώρο της υγείας.
   
 • Απαιτείται ένα αξιόπιστο σύστημα πληροφοριών που θα εμπνέει εμπιστοσύνη νοημοσύνης για τη διασφάλιση της συμμετοχής του ασθενούς – καταναλωτή και των άλλων ενδιαφερομένων μερών: Η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών ήταν απαραίτητη για την καταπολέμηση του COVID-19. Ωστόσο, οι προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν. Καθώς η συνδεσιμότητα είναι κομβικής σημασίας για την υγειονομική περίθαλψη, η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης προστασίας στον κυβερνοχώρο που μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ευρείας κλίμακας ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ ενδιαφερομένων και συστημάτων AI που μπορούν να την αναλύσουν, θα είναι κρίσιμη.
   
 • Οι οργανισμοί πρέπει να δείξουν αποφασιστικότητα στην επιλογή του  επιχειρηματικού μοντέλου που θα ακολουθήσουν στο μέλλον: Η στενότητα κεφαλαίων αναμένεται να ενταθεί μετά την πανδημία και οι οργανισμοί πρέπει να κινηθούν προς πιο εστιασμένα επιχειρηματικά μοντέλα για να εξασφαλίσουν τη δημιουργία αξίας στο μέλλον. Για πολλούς οργανισμούς, η πρόκληση μετά το COVID-19 θα παραμείνει: να προσδιορίσουν ποιό επιχειρηματικό μοντέλο μπορούν να υιοθετήσουν καλύτερα και να αποκτήσουν τα δεδομένα που θα τους καταστήσουν πιο αποτελεσματικούς σε αυτόν τον τομέα.
Tags
 
1768
Thumbnail
 • Παράδειγμα προς μίμηση το Nicosia Mall 
 • Χαρίζει τα ενοίκια της κλειστής περιόδου και μειώνει στο μισό το ενοίκιο για 3 μήνες μετά την επαναλειτουργία
   

Σε μια σπουδαία και αξιέπαινη κίνηση προχώρησε το ΔΣ του Νicosia Mall η οποία δικαιολογημένα αποσπά πολλά εγκωμιαστικά σχόλια.

ad1mobile

Χαρίζει ενοίκια και 50% μείωση τους 3 πρώτους μήνες μετά το reopening

Το Nicosia Mall λοιπόν, ανακοίνωσε την Παρασκευή στους ενοικιαστές του ότι δεν θα χρεώσει ενοίκια σε κανένα για όλη την περίοδο που θα διαρκέσει η αναστολή εργασιών του. Και όχι μόνο. Επιπρόσθετα λοιπόν, για τους επόμενους 3 μήνες από την επαναλειτουργία του εμπορικού κέντρου, θα χρεώσει μόνο το 50% του συμφωνηθέντος ενοικίου. Το Nicosia Mall στέκεται έμπρακτα δίπλα και με πολύ ισχυρό τρόπο δίπλα στους συνεργάτες του σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Οι ενοικιαστές δέχτηκαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό τις εν λόγω αποφάσεις αφού αναμφίβολα τους δίνουν ανάσα σε μια κρίσιμη γι’ αυτούς περίοδο αφού έχουν να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση.

>>> Όλα τα εταιρικά νέα εδώ <<<

Παράδειγμα προς μίμηση η απόφαση του Nicosia Mall

Η ενέργεια αυτή του Nicosia Mall, θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην οικονομία του τόπου γενικότερα και μπορεί να αποτελέσει το παράδειγμα και προς την υπόλοιπη αγορά στο φλέγον θέμα των ενοικίων. Το Nicosia Mall δείχνει το δρόμο και στους υπόλοιπους για τις χρεώσεις ενοικίων.

ΓΔ Nicosia Mall: Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στους συνεργάτες μας

ad2mobile

Ο Γενικός Διευθυντή του Nicosia Mall, κ. Γιώργος Γεωργίου μας επιβεβαίωσε την απόφαση του ΔΣ και τόνισε ότι «παρόλο που τα περιοριστικά μέτρα είχαν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις για το Νicοsia Mall εντούτοις η Διεύθυνση του εμπορικού κέντρου εργάστηκε σκληρά και κατάφερε με τη στήριξη των μετόχων του και την πολύτιμη συμβολή της Τράπεζας Κύπρου να μπορέσει να προσφέρει τα εν λόγω μέτρα στήριξης προς τους ενοικιαστές».

Ο κ. Γεωργίου, αντιλαμβανόμενος τα δεδομένα που δημιουργούνται τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Οφείλουμε όλοι να σταθούμε δίπλα από τους συνεργάτες μας και να τους βοηθήσουμε».

article 1