EY: Eυρήματα/προτάσεις της έρευνας Attractiveness Survey Cyprus

  • Το 56% των ερωτηθέντων αναμένουν ότι η ελκυστικότητα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού θα βελτιωθεί τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ το 24% σχεδιάζουν να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν δραστηριότητες στην Κύπρο

  • Βασικές δραστηριότητες που εξετάζουν οι επενδυτές οι αλυσίδες εφοδιασμού και logistics (28%), γραφεία πωλήσεων και μάρκετινγκ (24%) και κεντρικά γραφεία (18%) 

  • Ποιότητα ζωής (81%), τηλεπικοινωνίες και ψηφιακές υποδομές (63%), επίπεδο τοπικών εργασιακών δεξιοτήτων (63%), εταιρική φορολογία (46%) και υποδομές μεταφορών και Logistics (43%) ελκυστικότεροι παράγοντες

Η EY Κύπρου παρουσίασε τα ευρήματα και προτάσεις της πρώτης έρευνας Attractiveness Survey Cyprus 2020, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου. Η έρευνα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου προγράμματος EY Attractiveness, μίας σειράς ερευνών που διεξάγει η ΕΥ σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με ξένες επενδύσεις, αναλύει τις επιδόσεις της χώρας μας στον τομέα προσέλκυσης επενδύσεων τα τελευταία χρόνια. Καταγράφει μεταξύ άλλων τις απόψεις της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, όσον αφορά την εικόνα, την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ικανότητα της χώρας να παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις ΑΞΕ. Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούνιο 2020 με βάση δείγμα πέραν των 100 υπευθύνων λήψης αποφάσεων από ξένες εταιρείες, εκ των οποίων περίπου το 50% έχουν ήδη επενδυτική παρουσία στην Κύπρο.

Τα ευρήματα και οι προτάσεις της έρευνας παρουσιάστηκαν από τον Στέλιο Δημητρίου, Συνέταιρο, Επικεφαλής Υπηρεσιών Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Κύπρου. Aκολούθησε συζήτηση με την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Νατάσα Πηλείδη, καθώς και μια μαγνητοσκοπημένη τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας.

Η Κύπρος παραμένει ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, ιδιαίτερα μεταξύ των εδραιωμένων επενδυτών
Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας περιλαμβάνεται και η σαφής διαφοροποίηση μεταξύ της αντίληψης των επενδυτών που έχουν ήδη παρουσία στην Κύπρο και εκείνων που δεν έχουν παρουσία ή δεσμούς με τη χώρα, με την πρώτη κατηγορία να εμφανίζονται πολύ καλύτερα ενημερωμένοι για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες στην Κύπρο και πιο θετικοί στις απαντήσεις τους στα ερωτήματα της έρευνας. Οι επενδυτές που μετείχαν στην έρευνα είναι αισιόδοξοι για το μέλλον, με το 56% να αναμένουν ότι η ελκυστικότητα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού θα βελτιωθεί τα επόμενα τρία χρόνια, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό που καταγράφεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μετείχαν στην έρευνα.

Σχεδόν ένας στους τέσσερις επενδυτές (24%, και 54% μεταξύ των επενδυτών με παρουσία στην Κύπρο) αναφέρουν ότι σχεδιάζουν να επενδύσουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο τα επόμενα τρία χρόνια. Μόνο ένα μικρό ποσοστό μεταξύ αυτών (15%) δηλώνουν ότι ακύρωσαν, μείωσαν ή πάγωσαν τα επενδυτικά τους σχέδια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ενώ το 49% αναφέρουν ότι τα σχέδιά τους δεν έχουν επηρεαστεί. Το είδος της επένδυσης που αναφέρουν οι περισσότεροι είναι οι αλυσίδες εφοδιασμού και logistics (28%), τα γραφεία πωλήσεων και μάρκετινγκ (24%) και τα κεντρικά γραφεία επιχειρήσεων (18%).

Όταν ερωτήθηκαν ποιοι τομείς θα αποτελέσουν τη κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην Κύπρο τα επόμενα χρόνια, οι συμμετέχοντες ανέφεραν τον τουρισμό (48%), τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (21%), τις επαγγελματικές υπηρεσίες (21%), τα ακίνητα και τις κατασκευές (18%) και την ψηφιακή οικονομία (17%).

Ισχυρά και αδύναμα σημεία της ελκυστικότητας της χώρας
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν τα βασικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Οι επενδυτές με παρουσία στην Κύπρο ανέφεραν ως «πολύ ελκυστικό» παράγοντα την ποιότητα ζωής (81%), και στη συνέχεια τις τηλεπικοινωνίες και ψηφιακές υποδομές (63%), το επίπεδο των τοπικών εργασιακών δεξιοτήτων (63%), την εταιρική φορολογία (46%) και τις υποδομές μεταφορών και logistics (43%). Στο άλλο άκρο του φάσματος, η διαθεσιμότητα και ποιότητα της έρευνας και ανάπτυξης (13%), το γραφειοκρατικό και διοικητικό περιβάλλον (13%), οι ενισχύσεις, επιδοτήσεις και μέτρα στήριξης από τις δημόσιες αρχές (13%), η ευελιξία της εργατικής νομοθεσίας (12%) και οι επιδόσεις της Κύπρου στην αειφόρο ανάπτυξη και στην πολιτική προσέγγιση της κλιματικής αλλαγής (10%) θεωρήθηκαν λιγότερο ελκυστικά στοιχεία.

Όσον αφορά τομείς όπου η Κύπρος πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της για να διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση στην παγκόσμια οικονομία, το 49% των ερωτηθέντων ανέφεραν την υποστήριξη προς τον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και την καινοτομία, ενώ το 34% ανέφεραν την ανάγκη επενδύσεων σε μεγάλα έργα υποδομών και αστικά έργα.
Δύο στους τρεις ερωτηθέντες (66%) σημείωσαν ότι ο τοπικός τραπεζικός τομέας αποτελεί σημαντικό ή εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα όταν η εταιρεία τους λαμβάνει αποφάσεις για ξένες επενδύσεις, ενώ το 48% απάντησε το ίδιο όσον αφορά την παρουσία μιας ισχυρής και ρευστής εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς.

Παρουσιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Στέλιος Δημητρίου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Στρατηγικής και Συναλλαγών, της ΕΥ Κύπρου, σημείωσε: «Οι άμεσες ξένες επενδύσεις συνέβαλαν σημαντικά στην ταχεία ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Η έρευνά μας δείχνει ότι η διεθνής επενδυτική κοινότητα εξακολουθεί να βλέπει την Κύπρο ως ελκυστικό προορισμό και είναι αισιόδοξη για τις μελλοντικές της προοπτικές. Για να παραμείνει σχετική και να συνεχίσει να προσελκύει ΑΞΕ κατά τη διάρκεια της κρίσιμης φάσης της ανάκαμψης μετά την πανδημία, η Κύπρος πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, οι σύγχρονες υποδομές και, πάνω απ’ όλα, το υψηλό επίπεδο εργασιακών δεξιοτήτων. Παράλληλα, πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων που εντοπίστηκαν βελτιώνοντας το γραφειοκρατικό και διοικητικό πλαίσιο καθώς και την ευελιξία της εργατικής νομοθεσίας».
Στη συνέχεια της παρουσίασης, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσα Πηλείδη, συνεχάρη την ΕΥ για την διεξαγωγή της έρευνας και σχολίασε εκτενώς τα ευρήματά της. Τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης όσο και κ. Νατάσα Πηλείδη, συμφώνησαν για τον κρίσιμο ρόλο των ΑΞΕ για την Κύπρο, ιδίως κατά την περίοδο που θα ακολουθήσει την τρέχουσα ύφεση που προκάλεσε η πανδημία. Οι υπουργοί επεσήμαναν ότι οι ΑΞΕ μπορούν να βοηθήσουν στον μετασχηματισμό και τη διαφοροποίηση της κυπριακής οικονομίας και περιέγραψαν τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας και την άρση των εμποδίων που σήμερα αποθαρρύνουν τους διεθνείς επενδυτές.


Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τη στρατηγική που θα προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις, η κ. Πηλείδη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης ξένων εταιρειών, και γνωστοποίησε ότι επεξεργάζονται σχέδιο για βελτίωση και διεύρυνση του εν λόγω πλαισίου, με περαιτέρω μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αναφέρθηκε επίσης στις υποδομές στους τομείς του ηλεκτρισμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι σημαντικό να γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς θα προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και στη φορολογική μεταρρύθμιση που αναπτύσσει το ΥΠΟΙΚ στο πλαίσιο της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα σχέδια χορηγιών, στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση όλες οι κυπριακές εταιρείες, ακόμα και εκείνες από το εξωτερικό με Κύπριους μετόχους, σημειώνοντας ότι «θα δοθούν πολλά χρήματα για ενεργειακή αναβάθμιση, για μεταποίηση, για οινοποιεία, για γυναικεία / νεανική επιχειρηματικότητα, κυκλική οικονομία και γενικότερα την πράσινη ανάπτυξη.»


Στο μήνυμά του ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η έρευνα της ΕΥ ανέδειξε τη σημαντικότητα της επικοινωνιακής πολιτικής στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και επισήμανε ότι «τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα σε αυτόν τον τομέα.» Στη συνέχεια γνωστοποίησε ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών αναπτύσσει μια στρατηγική για την οικονομική διπλωματία που θα δρομολογηθεί στις αρχές του 2021, η οποία στοχεύει στο να αναπτυχθεί η αξία της Κύπρου και των κυπριακών επιχειρήσεων.» Ολοκλήρωσε δηλώντας, «Είμαι βέβαιος ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στην Έρευνα της EY, και να καταστήσουμε την Κύπρο ως ακόμη πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.»


Για περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα EY Attractiveness Survey Cyprus 2020, πατήστε εδώ.


xx
 

 
3572