EY: Παρουσίασε το 16ο CFO Management Forum (ΦΩΤΟΣ)

Αυτοί βραβεύθηκαν με τα Βραβεία CFO 2020

Η EY ήταν για μια ακόμη φορά υπερήφανος χορηγός και παρουσιαστής του CFO Management Forum, το οποίο απευθύνεται σε CFOs και Οικονομικούς Διευθυντές, καθώς και σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη χρηματοοικονομική λειτουργία του οργανισμού τους.

Αυτή τη χρονιά, λόγω των ριζικών αλλαγών στις κοινωνικές συναναστροφές που επέφερε το COVID-19, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Το Φόρουμ, που διοργανώθηκε από την IMH, παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 CFOs και άλλα διευθυντικά στελέχη από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας, καθώς και εκπρόσωποι και αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν αναγνωρισμένοι επαγγελματίες χρηματοοικονομικών, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι παρουσίασαν τον μεταβαλλόμενο ρόλο και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος CFO, και τις εκτεταμένες αλλαγές που πραγματοποιούνται στον χώρο των χρηματοοικονομικών.

>>> Διαβάστε την ανακοίνωση στην Αγγλική<<<

Εκπροσωπώντας την EY, ο Σταύρος Παντζαρής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥ Κύπρου, μίλησε για την αποστολή του στρατηγικού CFO, και ο Christophe Kasolowsky, EMEIA Financial Services CFO Consulting Leader, EY UK, ανέλυσε το μέλλον της χρηματοοικονομικής λειτουργίας και το πώς ο CFO θα εξελιχθεί σε Chief Value Officer. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν από τους Κύπριους και διεθνείς ομιλητές περιλάμβαναν τον ρόλο του CFO στηv εποχή του COVID-19, τα διλήμματα του σύγχρονου CFO, την επανεφεύρεση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, και τον αντίκτυπο της βιωσιμότητας στον ρόλο του CFO.

Ο Στέλιος Δημητρίου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Στρατηγικής και Συναλλακτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, ο οποίος ήταν Πρόεδρος και συντονιστής του Φόρουμ, ανέφερε: «Ο ρόλος του CFO εξελίσσεται ραγδαία, καθώς οι εταιρείες γίνονται όλο και περισσότερο συνδεδεμένες και υπόκεινται σε πιο εξονυχιστικούς ελέγχους, με τους επενδυτές και την κοινωνία να αναμένουν μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση. Ο οικονομικός αντίκτυπος του COVID-19 ενίσχυσε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και των επενδυτικών θεμελιωδών. Οι CFOs εμπλέκονται όλο και περισσότερο στον σχεδιασμό στρατηγικών και ανάπτυξης των οργανισμών τους.
 

v


 Καλούνται να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη οικονομική στρατηγική, η οποία να λαμβάνει υπόψη διάφορες διαστάσεις και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της νέας πραγματικότητας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει εξελιχθεί σε θεμελιώδη λίθο και συνεχίζει να αναπτύσσεται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς. Τα πιο πάνω δημιουργούν την ανάγκη για νέες και διευρυμένες ικανότητες, έτσι ώστε οι οργανισμοί να παραμένουν ευέλικτοι και βιώσιμοι στο καινούριο περιβάλλον, με την εφαρμογή έγκαιρων και καινοτόμων λύσεων για αντιμετώπιση επιχειρηματικών προβλημάτων και ραγδαίων εξελίξεων». 
Στο πλαίσιο του Φόρουμ, απονεμήθηκαν τα 4α CFO Awards σε διακεκριμένους επαγγελματίες από τον χώρο των χρηματοοικονομικών της Κύπρου, σε αναγνώριση της συμβολής, των επιτευγμάτων και της επαγγελματικής τους αριστείας στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Οι βραβευθέντες για το 2020 είναι:
1.    CFO of the year Award: Ελίζα Λειβαδιώτου, Οικονομική Διευθύντρια της Τράπεζας Κύπρου 

x

2.    Corporate Finance, Restructuring and M&As Award: Δήμος Δήμου, CFO της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου  

C


3.    Finance & Technology Award: Μάριος Ιωάννου, CFO της Louis PLC

g


4.    Public Sector Finance Award: Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου, Επίτροπος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας της Κύπρου
x
 

5.    Young CFO Award: Νέαρχος Πετρίδης, CEO/CFO της Ellinas Finance PCL
c

Σχετικά με την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. 

Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com. 


 

Tags
 
5139