ΕΥ:Οι ψηφιακές/νομοθετικές αλλαγές οδηγούν σε διάφορες μεταβολές

  • ΕΥ: Οι σαρωτικές αλλαγές στο ψηφιακό και νομοθετικό περιβάλλον οδηγούν σε μεταβολές κρίσιμων δραστηριοτήτων της φορολογικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας
  • Το 85% των επιχειρήσεων αναμένουν αυξημένο φόρτο εργασίας από τις αυξανόμενες απαιτήσεις ψηφιακής υποβολής φορολογικών στοιχείων
  • Το 45% δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν νέες ευθύνες και προοπτικές σταδιοδρομίας

Σχεδόν επτά στις δέκα (65%) εταιρείες δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν ένα βιώσιμο σχέδιο δεδομένων και τεχνολογίας για να υλοποιήσουν τον σκοπό και το όραμα της φορολογικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας τους. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επίσης ένα απαιτητικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πρωτόγνωρες αλλαγές στο νομοθετικό και κανονιστικό περιβάλλον, σημαντικές προκλήσεις ως προς το ανθρώπινο δυναμικό και την ανάγκη να πετύχουν περισσότερα με λιγότερους πόρους να εντείνεται εξαιτίας του αντίκτυπου του COVID- 19. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση της EY Tax and Finance Operate που κατέγραψε τις απόψεις 1,013 επιχειρήσεων παγκοσμίως.

>>> Όλα τα εταιρικά νέα εδώ <<<

Απαντώντας σε αυτές τις προκλήσεις, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις (99%) δήλωσαν ότι κινούνται για να τροποποιήσουν τα φορολογικά και χρηματοδοτικά λειτουργικά τους μοντέλα ενώ το 73% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι είναι πιθανό να εκτελέσουν κρίσιμες δραστηριότητες εντός και εκτός της εταιρείας παράλληλα (co-sourcing) κατά τους επόμενες 24 μήνες για να μειώσουν αυτές τις αυξανόμενες πιέσεις.

Πρωτοφανής ρυθμός αλλαγών και πιέσεις κόστους

Οι φορολογικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στον ρυθμό των νομοθετικών και ρυθμιστικών αλλαγών, με το 85% των ερωτηθέντων να αναμένουν αύξηση του φόρτου εργασίας τους για να συμμορφωθούν με τις αυξανόμενες απαιτήσεις ψηφιακής υποβολής φορολογικών στοιχείων.

Αντιδρώντας στις σημαντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες, το 83% των μεγάλων εταιρειών – εκείνες με έσοδα που ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια – δηλώνουν ότι χρειάστηκε να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους για να εφαρμόσουν τις αλλαγές. Πάνω από τα δύο πέμπτα όλων των εταιρειών (44%) εκτιμούν θα χρειαστεί να δαπανήσουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια κατά τα επόμενα πέντε χρόνια
για να συμμορφωθούν.

Συγχρόνως, οι φορολογικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες πρέπει να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους, με σχεδόν οκτώ στους δέκα (79%) των ερωτηθέντων να σχεδιάζουν να μειώσουν το κόστος της φορολογικής και χρηματοδοτικής τους λειτουργίας τα επόμενα δύο χρόνια.
Ελλείμματα στον τεχνολογικό μετασχηματισμό

Στις αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις σχετικά με τις φορολογικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες έρχεται να προστεθεί ένα έλλειμμα στις τεχνολογικές δυνατότητες των επιχειρήσεων, καθώς μόνο το 3% των φορολογικών λειτουργιών που μετείχαν στην έρευνα κάνουν εκτεταμένη χρήση διαταραχών των νέων μετασχηματιστικών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, ενώ το 15% δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου. Οι επιχειρήσεις που δεν επενδύουν σε δεδομένα και τεχνολογία ως μέρος μιας στρατηγικής μετασχηματισμού περιορίζουν τη δυνατότητά τους να υλοποιήσουν το σκοπό και το όραμα της φορολογικής τους λειτουργίας μακροπρόθεσμα.

Μεταβαλλόμενες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό

Μια άλλη πρόκληση έγκειται στην πρόσληψη αλλά και τη διατήρηση ανθρώπινου ταλέντου, με το 45% να αγωνίζονται να εξασφαλίσουν νέες ευθύνες και ευκαιρίες εξέλιξης σταδιοδρομίας για το προσωπικό τους στη φορολογία και τα χρηματοοικονομικά. Επιπλέον, το 62% των λειτουργιών αυτών περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε δραστηριότητες συμμόρφωσης ρουτίνας – σε αντίθεση με δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Επίσης, μια σαφής πλειοψηφία των ερωτηθέντων (83%) πιστεύουν ότι οι βασικές τεχνικές ικανότητες του προσωπικού τους στη φορολογία και τα χρηματοοικονομικά πρέπει να αυξηθούν ώστε να περιλαμβάνουν περισσότερες δεξιότητες δεδομένων, διεργασιών και τεχνολογίας τα επόμενα τρία χρόνια.

Το EY Tax and Finance Operate είναι ένα μοντέλο βασισμένο στην τεχνολογία, το οποίο συνδυάζει πόρους με υψηλή εξειδίκευση και βέλτιστες διαδικασίες για να βοηθήσει τις εταιρείες να επιτύχουν το στρατηγικό τους όραμα. Η οικοδόμηση ιδιόκτητων δυνατοτήτων είναι συχνά απαιτητική και δαπανηρή διαδικασία και, συνεπώς, πολλές επιχειρήσεις βρίσκουν φθηνότερο και πιο αποτελεσματικό να εκτελούν επιλεγμένες δραστηριότητες μέσα και έξω από την επιχείρηση, αξιοποιώντας τη σημαντική επένδυση που έχει πραγματοποιήσει η EY σε ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία.

>>> Όλα τα εταιρικά νέα εδώ <<<

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνέταιρος και Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, παρατηρεί: «Καθώς το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα, οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με μια επιλογή μεταξύ της ανάπτυξης των δικών τους δυνατοτήτων ή της συνεργασίας με έναν τρίτο πάροχο. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επαγγελματίες της φορολογίας, σήμερα περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει να έχουν άρτιες τεχνικές γνώσεις σε θέματα φορολογίας, βαθιά κατανόηση των δεδομένων και επάρκεια σε εργαλεία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση, η μηχανική μάθηση και η ανάλυση δεδομένων».

 
2464
Thumbnail