Το Frederick υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου

Το Frederick υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου για ισότητα στην εργασία

Τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου υπέγραψε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Frederick, με την οποία δεσμεύεται να προωθήσει τις αρχές και αξίες του σεβασμού της διαφορετικότητας και να τις εντάξει στον εργασιακό του χώρο.

Σε δελτίο Τύπου που στάληκε σήμερα στα ΜΜΕ αναφέρεται ότι το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI), επίσημο αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας των Χαρτών Διαφορετικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και διαχειριστή της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Χάρτας, η διαφορετικότητα νοείται ως η αρχή που επιτρέπει την αυτοπραγμάτωση κάθε ατόμου ανεξάρτητα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν διαφορετικό. Η συνειδητή εφαρμογή αυτής της αρχής είναι καθοριστικός παράγοντας για την αποδοχή, υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των ταλέντων και δεξιοτήτων κάθε ατόμου.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι υπογράφοντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick δεσμεύεται να ενισχύσει τις πολιτικές που ήδη ακολουθεί και που αποτελούν μέρος των εσωτερικών κανονισμών του, με σκοπό την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εργαζομένους.

Η υπογραφή της Χάρτας ενδυναμώνει, ακόμη, τη μακρόχρονη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Frederick για τη διαμόρφωση ενός εργασιακού χώρου ανοιχτού σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνοτικής ή άλλης καταγωγής, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, θρησκείας και οποιουδήποτε άλλου είδους ή κατηγορίας χαρακτηριστικών.
 
Σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, το Πανεπιστήμιο Frederick αναλαμβάνει να ακολουθήσει τον Πρακτικό Οδηγό της Χάρτας ενώ, μέσα από ειδικά προγράμματα κατάρτισης, θέτει τις πολιτικές του για τη διαφορετικότητα σε στέρεες βάσεις και προγραμματικό πλάνο, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή και εθνική Πλατφόρμα για τη Χάρτα Διαφορετικότητας.
 
(ΚΥΠΕ)