H νέα στρατηγική της PwC: The New Equation

Εστιάζει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων

Τη νέα παγκόσμια στρατηγική της παρουσιάζει η PwC, η οποία αποτελεί απάντηση στις ριζικές αλλαγές που συντελούνται ανά το παγκόσμιο και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, την κλιματική αλλαγή, τους γεωπολιτικούς διαχωρισμούς και τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Η νέα στρατηγική «The New Equation» βασίζεται στην ανάλυση των παγκόσμιων τάσεων και σε χιλιάδες συζητήσεις με πελάτες της PwC και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και εστιάζει σε δύο αλληλένδετες προκλήσεις που οι πελάτες της θα κληθούν να διαχειριστούν τα επόμενα χρόνια.

Η πρώτη αφορά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, που σήμερα αναδεικνύεται πιο σημαντική και πιο περίπλοκη από ποτέ καθώς οι οργανισμοί καλούνται να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων φορέων τους σ’ ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Η δεύτερη έγκειται στην επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων σ’ ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός και οι προκλήσεις είναι πιο έντονοι από ποτέ, ενώ παράλληλα παρατηρείται μια πρωτόγνωρη αύξηση των προσδοκιών της κοινωνίας. 

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων 

Θεμέλιο της στρατηγικής αποτελεί το πολυθεματικό μοντέλο της PwC και στόχος της είναι η στήριξη των οργανισμών στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων. Το παγκόσμιο δίκτυο της PwC θα επενδύσει μέσα στην επόμενη πενταετία US$12 δις, δημιουργώντας πέραν των 100,000 νέων θέσεων εργασίας, παράλληλα με τη συνεχή ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της.  Σε τοπικό επίπεδο, η PwC Κύπρου αναμένει ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα προχωρήσει στην πρόσληψη 600 περίπου νέων αποφοίτων και έμπειρων επαγγελματιών.

The New Equation στην Κύπρο

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής, η PwC Κύπρου εστιάζει σε 3 βασικούς πυλώνες:


 -        Βιωσιμότητα & Πράσινη Μετάβαση. H νέα μας στρατηγική έχει ως στόχο τη δημιουργία αξίας μέσα από πρωτοβουλίες στους τομείς ΠΚΔ (περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση) και τις πράσινες επενδύσεις. Στόχος της PwC είναι η επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030.

-        Ψηφιακή Μετάβαση. Μετασχηματίζουμε τον οργανισμό μας αναβαθμίζοντας τις δυνατότητές μας στον τομέα της παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών, αυτοματοποιώντας τις διεργασίες των Φορολογικών & Νομικών υπηρεσιών μας και προωθώντας μια κουλτούρα καινοτομίας. Μέσα από την πρωτοβουλία «New World. New Skills», επενδύουμε €2 εκ. σε διάστημα 4 ετών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή ενώ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, επενδύουμε 500 ώρες τον χρόνο για περίοδο 3 ετών στην εκπαίδευση των νέων. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα μέσα από συνεργασίες με φορείς όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Junior Achievement Κύπρου, η Chrysalis LEAP και το Κέντρο Αριστείας CYENS αλλά και μέσα από το νέο πρόγραμμα “Scale-up” που προσφέρει σε νεοφυείς επιχειρήσεις εξειδικευμένες υπηρεσίες και εργαλεία για να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το νέο, πρώτο στην Κύπρο Experience Centre μας.

-        Οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Στηρίζουμε τους πελάτες, τους συνεργάτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Ο έλεγχος οικονομικών καταστάσεων επόμενης γενιάς και οι ελεγκτικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριών, σε συνδυασμό με τα συστήματα και τους ελέγχους μας, αποτελούν εχέγγυα ποιότητας και συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. 
«Αξιοποιώντας τους ανθρώπους, τις δυνατότητες και την τεχνολογία που διαθέτουμε, στηρίζουμε τους πελάτες μας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων για τις επιχειρήσεις αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα», δήλωσε ο Ευγένιος Ευγενίου, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου.

Ενίσχυση της ποικιλομορφίας 

Ενθαρρύνουμε την ποικιλομορφία μέσα από στοχευμένες δράσεις όπως εργαστήρια αναγνώρισης ασυνείδητων προκαταλήψεων, προγράμματα sponsorship και mentoring, αυξημένα ωφελήματα άδειας μητρότητας/πατρότητας και ενέργειες για την επίτευξη ίσης εκπροσώπηση των δύο φύλων στο επίπεδο του συνεταίρου. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα .
 

Tags
 
4578