ΧΑΚ: Αναστολή Δικαιωμάτων Προτίμησης της Interfund Investments

Από τις 9 Ιανουαρίου 2023 μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2023

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την αναστολή της  διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης της εταιρείας Interfund Investments Plc από τις 9 Ιανουαρίου 2023 μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2023 (συμπεριλαμβανομένης), έως δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Η διαγραφή των Δικαιωμάτων Προτίμησης της εταιρείας από το σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ, θα γίνει την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023. 

 
8023