ΧΑΚ: Μερίδια Αγοράς των Μελών για τον Ιούλιο του 2021

Στον υπολογισμό των ποσοστών δεν περιλαμβάνεται η αξία των ομολόγων

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει σε πίνακα που επισυνάπτεται, τα μερίδια Αγοράς των Μελών για το μήνα Ιούλιο του 2021. 

Συγκεκριμένα επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται:

(α) Μερίδια αγοράς των Μελών, περιλαμβανομένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών για τον Ιούλιο του 2021.


(β) Μερίδια αγοράς των Μελών εξαιρουμένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών, για τον Ιούλιο του 2021.


(γ) Μερίδια αγοράς των Μελών, περιλαμβανομένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021.


(δ)    Μερίδια αγοράς των Μελών εξαιρουμένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021.

Δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ τους πίνακες.

Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό των πιο πάνω ποσοστών δεν περιλαμβάνεται η αξία των ομολόγων. 
 

Tags
 
4855