Ιδού ένα επάγγελμα με μεγάλη ζήτηση και άμεση εργοδότηση!

Ο Τεχνολόγος Ακτινολόγος – Ακτινοθεραπευτής  είναι ένα σύγχρονο επάγγελμα, στενά συνυφασμένο με την τεχνολογική πρόοδο των τελευταίων ετών.

Η χαλιναγώγηση της ραδιενεργούς ακτινοβολίας με την χρήση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων έχει επιφέρει άλματα εξέλιξης στην ιατρική απεικόνιση και την ακτινοθεραπευτική ογκολογία και  έχει καταστήσει τον Τεχν. Ακτινολόγο – Ακτινοθεραπευτή αναπόσπαστο συνεργάτη των Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών ιατρών σε ένα Ακτινοδιαγνωστικό ή Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο.
 
Αδιαμφισβήτητα και τεκμηριωμένα μέσα από στοιχεία των τελευταίων ετών, ο Τεχνολόγος Ακτινολόγος - Ακτινοθεραπευτής  είναι ένα από τα πιο εξελισσόμενα επαγγέλματα  του παραϊατρικού τομέα με δυνατότητα άμεσης εργοδότησης μετά τη ολοκλήρωση των απαιτούμενων, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία[Ν.23(I)/2011] στην Κυπριακή Δημοκρατία, σπουδών σε αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο της Κύπρου  όσο και του Εξωτερικού.
 
Στην προσφερόμενη εγχώρια ανώτατη εκπαίδευση, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  είναι το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη Κύπρο το οποίο, έχει εναρμονιστεί πλήρως με την τρέχουσα νομοθεσία και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένο Πτυχίο Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινοθεραπείας και ιδιαίτερα με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική.
 
Όπως έχει προαναφερθεί, την παρούσα χρονική περίοδο η εισαγωγή του ΓΕΣΥ έχει εκτοξεύσει την προσφορά εργασίας στο τομέα του Τεχνολόγου Ακτινολόγου και Τεχνολόγου Ακτινοθεραπευτή, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες άμεσης εργοδότησης στους απόφοιτους του κλάδου. Η πρόσκαιρη  και συνεχιζόμενη αυξημένη ζήτηση Τεχνολόγων έχει οδηγήσει σε απορρόφηση, σε μεγάλο βαθμό, του συνόλου τόσο των εγχώριων αποφοίτων όσο και των αποφοίτων εξωτερικού του κλάδου και έχει δημιουργήσει σημαντικό αριθμό κενών θέσεων εργασίας, γεγονός που δημιουργεί ευοίωνες συνθήκες εργοδότησης για τους υφιστάμενους και νεοεισερχόμενους φοιτητές.

Πηγή: ΚΥΠΕ / Θάσος Αθανασίου - Πρόεδρος Παγκύπριου Συλλόγου Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων – Ακτινοθεραπευτών

 
4794