Ικανοποιημένο το ΚΕΒΕ για την έναρξη της Μεταβατικής Περιόδου ΠΑΑ

Το ΚΕΒΕ είχε στείλει και επιστολή στον Υπουργό Γεωργίας

Την ικανοποίηση του εκφράζει το ΚΕΒΕ για την εξαγγελία της έναρξης της Μεταβατικής Περιόδου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) το οποίο έχει ως στόχο τη στήριξη των αγροτών και των επενδύσεων στη γεωργία και στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων για το 2021-2022.

Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ με επιστολή του είχε ζητήσει την άμεση εξαγγελία του Προγράμματος χωρίς καμιά καθυστέρηση αφού  οι νέες επενδύσεις είναι ελάχιστες με αποτέλεσμα να παρατηρείται στασιμότητα στο επιχειρηματικό πεδίο με αρνητικές επιπτώσεις στην εργοδότηση, στην ανάπτυξη και γενικότερα στην οικονομία.  Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και η δυσκολία χρηματοδότησης από το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα έχουν πλέον στρέψει την προσοχή των επιχειρήσεων του γεωργικού  και όχι μόνο τομέα στην εξασφάλιση κρατικής στήριξης προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα.

Το ΚΕΒΕ το οποίο συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προ πολλού καταθέσει τις εισηγήσεις του  για επικέντρωση της στήριξης προς την Πράσινες καινοτομίες, την Έξυπνη γεωργία  και την Κυκλική οικονομία.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζεται για τη συμπερίληψη του μέτρου 4.2 για τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, για την αύξηση του συνολικού ποσού που θα παραχωρηθεί στη δεύτερη προκήρυξη του επενδυτικού μέτρου (4.1) κατά τουλάχιστον €10 εκατ. για κάλυψη όλων των επιλέξιμων αιτήσεων και για την έμφαση σε νέες επενδύσεις και αναβαθμίσεις στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, αλλά και στον τομέα μεταποίησης του παραγόμενου γάλακτος.

Tags
 
4215