Κατεδαφίζεται μέρος του πρώην Hilton στη Λευκωσία

Ζήτησαν παράλληλα άδεια για ανέγερση πολυώροφων οικοδομών και υπόγειου χώρου στάθμευσης

Αλλαγές προωθούνται στο πρώην Hilton στη Λευκωσία, όπου μετέπειτα μετονομάστηκε σε Landmark.

Όπως αναφέρεται σε απαντητική επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Νουρή, σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη, επενδυτές έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα 3 αιτήσεις που αφορούν τον χώρο που βρίσκεται το «The Landmark»

Σύμφωνα με τον Υπουργό η πρώτη αίτηση αφορούσε αίτηση για άδεια κατεδάφισης τμήματος του ξενοδοχείου, και πιο συγκεκριμένα για την δυτική αίθουσα δεξιώσεων, η οποία όπως αναφέρει ο Υπουργός έχει ήδη εκδοθεί. 

Η δεύτερη αίτηση αφορούσε αίτηση πολεοδομικής άδειας για αναβάθμιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου και την ανέγερση υπόγειου χώρου στάθμευσης σε 2 επίπεδα για την ικανοποίηση αναγκών του ξενοδοχείου. Όπως σημειώνει ο Υπουργός στην επιστολή του, έχουν γίνει διαβουλεύσεις των αιτητών μαζί με την Υπηρεσία του Δήμου σε σχέση ειδικότερα με την τοπιοτέχνηση και το πράσινο, ενώ οι αιτητές έχουν υποβάλει νέα σχέδια, τα οποία στην παρούσα φάση εξετάζονται.  

Παράλληλα όπως αναφέρεται, μαζί με την αίτησή τους οι επενδυτές έχουν υποβάλει έκθεση πληροφοριών για έργα του 2ου παραρτήματος, σύμφωνα με τον Περί Εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον Νόμο, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για τις απόψεις τους.  

Η τρίτη αίτηση αφορά την ανέγερση δύο πολυώροφων οικοδομών, μίας οικιστικής (17 ορόφων) και μίας γραφειακής χρήσης (16 οροφών)

Σύμφωνα με τον κ. Νουρή,  έχει υποβληθεί από τους αιτητές μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Περί Εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον Νόμο, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για τις απόψεις τους.  Διευκρινίζεται, ότι για έργα που περιλαμβάνονται στο πρώτο παράρτημα του Νόμου υποβάλλεται περιβαλλοντική μελέτη, στην οποία η περιβαλλοντική Αρχή εκδίδει περιβαλλοντική έγκριση.  Σημειώνεται επίσης, ότι πρόσφατα οι αιτητές, μετά και την αγορά παρακείμενου τεμαχίου, έχουν υποβάλει αναθεωρημένα σχέδια, τα οποία στην παρούσα φάση εξετάζονται. 

Αλλαγές και στο οδικό δίκτυο λόγω της αναβάθμισης

Αξίζει να αναφερθεί πως πέραν των πιο πάνω σημειώνεται πως έχει υποβληθεί μελέτη σε σχέση με κυκλοφοριακές επιπτώσεις, η οποία θα προωθηθεί προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων και τον Φορέα Ρύθμισης Κυκλοφοριακών θεμάτων για τις απόψεις τους
 

 
6795