ΚΕΒΕ-TechIsland: Υπέγραψαν Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας

Πρόθεσή τους είναι να συνεργαστούν προς το αμοιβαίο όφελος των μελών, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της κοινωνίας

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού TechIsland, στις 08 Φεβρουαρίου 2022 στο κτήριο του ΚΕΒΕ. 

Με βάση το μνημόνιο συνεργασίας, ΚΕΒΕ και TechIsland, δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν προς το αμοιβαίο όφελος των μελών, της τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και της κοινωνίας. Η προσπάθεια εστιάζεται, χωρίς να περιορίζεται, στο πλαίσιο προώθησης της συνεργασίας μεταξύ τους και με άλλους φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

βδφ

Πιο συγκεκριμένα η συνεργασία των δύο οργανισμών στοχεύει μεταξύ άλλων στην προώθηση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων σε θέματα που σχετίζονται με κοινούς τομείς δραστηριότητας του ΚΕΒΕ και του ΜΚΟ TechIsland. Προβλέπεται επίσης η συμμετοχή στελεχών του ενός φορέα σε συμβουλευτικά συμβούλια και γνωμοδοτικά όργανα του άλλου, η διατήρηση στενού θεσμικού διαλόγου καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και ο εντοπισμός ευκαιριών προς αμοιβαίο όφελος. 

Επιπρόσθετα δίδει τη δυνατότητα στο ΜΚΟ TechIsland να εκπροσωπεί τον κυπριακό τομέα τεχνολογίας και καινοτομίας σε αποστολές και εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΚΕΒΕ στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Το όραμα του ΚΕΒΕ ως η μεγαλύτερη επιχειρηματική Οργάνωση της Κύπρου, συμβαδίζει πλήρως με αυτό του TechIsland, να καταστεί δηλαδή ο τομέας της τεχνολογίας ως πυλώνας ανάπτυξης, και ως ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς που συμβάλλουν στην αναβάθμιση και διαφοροποίηση του οικονομικού μοντέλου της Κύπρου, με θετικές επιδράσεις στο ΑΕΠ και στην ανάπτυξη ποιοτικότερων θέσεων εργασίας.

 
8023