ΚΝΕ: Διοργάνωσε Αιμοδοσία στη μνήμη του Ben Casey

Το Επιμελητήριο αποφάσισε να αφιερώσει την Αιμοδοσία του μηνά Δεκέμβρη στη μνήμη του πρώην Μέλους Γραμματείας

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, ως ο επαγγελματικός σύνδεσμος της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Κύπρο, διοργάνωσε την καθιερωμένη δεύτερη Αιμοδοσία για το έτος, στις 7 Δεκεμβρίου 2022, στη Λεμεσό, με την εθελοντική συμμετοχή του προσωπικού των ναυτιλιακών Εταιρειών-Μελών του Επιμελητηρίου, προβάλλοντας έτσι ένα μέρος του κοινωφελούς έργου που επιτελεί η Ναυτιλιακή Βιομηχανία, όπως αναφέρει η γραπτή ανακοίνωση του Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο αποφάσισε να αφιερώσει την Αιμοδοσία του μηνά Δεκέμβρη στη μνήμη του πρώην Μέλους της Γραμματείας του Επιμελητηρίου, κ. Ben Casey, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2021. Ο Ben εργάστηκε ως Λειτουργός στο Επιμελητήριο για 28 χρόνια, συμβάλλοντας σημαντικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Επιμελητηρίου και βοηθώντας σημαντικό αριθμό νέων και επαγγελματιών από Εταιρείες-Μέλη του, στην Κύπρο, να προοδεύσουν την καριέρα τους στη Ναυτιλία και έτσι παρέχοντας στον κλάδο καταρτισμένους επαγγελματίες.

ΣΔΩΔΣ

Πέραν των κύριων υπηρεσιών του προς τα Μέλη του, η δράση του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την κοινωνική εταιρική ευθύνη, πραγματοποιώντας για πάνω από τριάντα χρόνια, από την ίδρυσή του το 1989, πολυάριθμες κοινωνικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες ενισχύει την Κυπριακή κοινωνία, πάντα με την ένθερμη συμμετοχή των ναυτιλιακών εταιρειών Μελών του και του προσωπικού τους.

 
7863