Κοινοπραξία για δημιουργία πλατφόρμας για τουρισμό & φιλοξενία

Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε – EY Law ηγείται κοινοπραξίας για την δημιουργία πρωτοποριακής πλατφόρμας στον τομέα του τουρισμού και φιλοξενίας

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, υπεγράφη το Συμβόλαιο Έργου μεταξύ της Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε – EY Law και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας («ΙΔΕΚ») για την υλοποίηση της πρότασης που κατατέθηκε από κοινοπραξία δέκα κυβερνητικών και ιδιωτικών φορέων για τη δημιουργία πρωτοποριακής πλατφόρμας, η οποία θα προσφέρει λύσεις στις ανάγκες στελέχωσης, εκπαίδευσης και δραστηριοποίησης προσωπικού, στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας (tourism and hospitality). 

Η πρόταση κατατέθηκε στα πλαίσια του προγράμματος RESTART 2016 – 2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του ΙΔΕΚ. 

Για την ολοκλήρωση του έργου θα ληφθεί χρηματοδότηση ύψους πέραν των €800.000, και αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι τον Ιούλιο 2023, με τους φορείς να έχουν ξεκινήσει ήδη τις εργασίες τους για την διεξαγωγή της έρευνας στον ξενοδοχειακό τομέα (industry-based research) αλλά και για τη δημιουργία της πλατφόρμας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η πλατφόρμα μέσω των κύριων λειτουργιών της επιχειρεί να λύσει εμπόδια που συχνά αποτρέπουν την αποδοτικότερη διαχείριση των ξενοδοχειακών μονάδων στην Κύπρο, γι’ αυτό και θα προσφέρει:

 • Πρωτοπόρες και καινοτόμες λύσεις στα προβλήματα στελέχωσης έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κύπρου 
 • Βοήθεια στους εργαζομένους σχετικά με την εξεύρεση στέγασης και εγγραφής με όλες τις απαιτούμενες κυβερνητικές υπηρεσίες (όπως είναι το Τμήμα Μετανάστευσης)
 • Δυνατότητα σε ντόπιους και ξένους εργαζομένους να αναπτύξουν τις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις στο επάγγελμά τους, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια

FI

Το έργο φέρει τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου και η κοινοπραξία συμπεριλαμβάνει κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι έχουν απαράμιλλη εμπειρία και γνώση για τις ανάγκες του τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα της Κύπρου. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν και διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα στηρίξουν το έργο με την τεχνογνωσία τους στην διεξαγωγή της απαιτούμενης ακαδημαϊκής έρευνας στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, οι φορείς της κοινοπραξίας που κατέθεσαν την πρόταση στο ΙΔΕΚ είναι:

 • Ανάδοχος Φορέας: Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε. – ΕΥ Law
 • Κυβερνητικός Φορέας: Υφυπουργείο Τουρισμού
 • Σύνδεσμοι: Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου

Ιδιωτικοί φορείς: 

 • Όμιλος εταιρειών Digital Tree Media Ltd
 • Ernst & Young Cyprus Ltd (EY Κύπρου – Τμήμα Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών και Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού)

Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα:

 • Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

L

O Χαράλαμπος Προύντζος, Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών ΕΥ για την περιφέρεια Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Κεντρικής Ασίας (CESA) και Διευθύνων Συνέταιρος, Προύντζος & Προύντζος ΔΕΠΕ – EY Law, ηγείται της προσπάθειας υλοποίησης του Έργου και συνέβαλε σημαντικά στην έναρξη της ιδέας και καταχώρησης της πρότασης αλλά και της σύστασης της κοινοπραξίας. Στον ρόλο του Συντονιστή Έργου έχει διοριστεί η Μικαέλα Καντόρ, δικηγόρος στο Τμήμα Τραπεζικών Υπηρεσιών, Προύντζος & Προύντζος ΔΕΠΕ – EY Law.

 

 
4578