Α. Κουτσούλλης: Ο νέος Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων

Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων από 1 Ιουλίου ο κ. Αντώνης Κουτσούλλης

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης της κενής μόνιμης θέσης Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 26.03.2021 και αρ. γνωστοποίησης 224, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 01.07.2021, στον Κουτσούλλη Αντώνιο.
 

 
3926