KPMG: Θα επενδύσει $1,5 δις για στροφή σε πολιτικές ESG

Χάνουν πελάτες, υπαλλήλους και κεφάλαια όσες επιχειρήσεις δεν βελτιώσουν τις επιδόσεις τους απέναντι στην βιωσιμότητα

*Χορηγός Business Hour By Brief η RCB Bank

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον με μηδενικούς ρύπους είναι η επόμενη βιομηχανική επανάσταση, επισημαίνει η Ελένη Δαμιανού, Senior Manager, Management Consulting και KPMG IMPACT, στην εκπομπή Business Hour By Brief, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι υπάρχει μια «τρομακτική» στροφή επενδύσεων στις επιχειρήσεις σε πρακτικές ESG. «Η αλλαγή αυτή προϋποθέτει ταχεία δράση και όσες επιχειρήσεις αδράξουν τις ευκαιρίες για αξιοποίηση πολιτικών ESG, αναμένεται να επιτύχουν», τόνισε η κα. Δαμιανού, καθώς όπως σημείωσε υπάρχει η απόδειξη ότι η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών ESG θα φέρει και οικονομικά αποτελέσματα, κάτι που θέλουν οι εταιρείες».

Τα αποτελέσματα του παγκόσμιου Συνέδριου COP26

Οι απόψεις διίστανται για τα αποτελέσματα του παγκόσμιου Συνέδριου COP26, σημείωσε, προσθέτοντας πως από τη μια ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας το χαρακτήρισε σταθμό για την ανθρωπότητα, ενώ οι ακτιβιστές ήταν εναντίον αυτής της άποψης, κάνοντας λόγω για κενά λόγια και υποσχέσεις.

«Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», σημειώνει η κα. Δαμιανού, σύμφωνα με την οποία η KPMG αναγνωρίζει ότι υπάρχει κάποια σημαντική πρόοδος αλλά και κάποια απογοήτευση.

Αναφερόμενη στα θετικά σημεία του Συνεδρίου που εντοπίζει η KPMG, είναι η επίτευξη της δημιουργίας αυξημένης δυναμικής στην ατζέντα για το κλίμα, προκαλώντας περισσότερα κοινωνικά σύνολα να δραστηριοποιηθούν.

Επίσης, παρατηρείται αυξανόμενος αριθμός πρωτοβουλιών, που έχουν την δυνατότητα να επιφέρουν  ουσιαστική αλλαγή, όπως η GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). Είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από τους μεγαλύτερους συμμετέχοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς παγκοσμίως, να έχει δεσμεύσει περισσότερα από 130 τρις δολάρια ιδιωτικού κεφαλαίου για να επιταχύνει την μετάβαση προς το Net Zero μέχρι το 2050 .

Επομένως,ανέφερε, βλέπουμε σχεδόν 100 χώρες να δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου ενώ ανάμεσα σε άλλα έχει ιδρυθεί το International Sustainability Standards Board, που θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη παγκόσμια βάση προτύπων για γνωστοποίηση δεδομένων, όσον αφορά τη βιωσιμότητα σε επιχειρήσεις που θεωρείται ότι είναι μια πλατφόρμα που θα βοηθήσει στην επιτάχυνση των στόχων που τέθηκαν στο Συνέδριο.

Πιο συγκεκριμένα η κα. Δαμιανού ανέφερε ότι, «είχαμε κάποια επιτυχημένα αποτελέσματα από το Συνέδριο COP26 είναι πλέον ξεκάθαρό ότι η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον με μηδενικούς ρύπους είναι η επόμενη βιομηχανική επανάσταση». Η δημιουργία συνεργασιών και καινοτόμων τεχνολογιών  θα είναι βασικοί παράγοντες για την επίτευξη του στόχου της μηδενικής εκπομπή αερίων του άνθρακα, σημείωσε. Εντούτοις, πρόσθεσε, η αλλαγή αυτή προϋποθέτει ταχεία δράση.

Τρομακτική στροφή των επενδύσεων

 Έρευνα της KPMG καταδεικνύει πως το 30 τοις εκατό των CEO σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερο από 10% των εσόδων τους σε βιώσιμες πρακτικές. «Αυτό είναι μια τρομακτική στροφή επιχειρήσεων σε επενδύσεις, καθώς βλέπουμε ότι η απόδοση των επιχειρήσεων όσον αφορά το ESG και τη βιωσιμότητα μπορεί να επηρεάσει και τις επιδόσεις μιας εταιρείας. «Το βλέπουμε περισσότερο σε επενδυτές που βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να ενσωματώσουν δείκτες της βιωσιμότητας στις κεντρικές αποφάσεις», ανέφερε.

Η έρευνα επίσης δείχνει ότι τα 52% των CEO σε οργανισμούς υψηλής ανάπτυξης πιστεύουν ότι θέτοντας σε εφαρμογή προγράμματα που υπάγονται κάτω από την ομπρέλα του ESG (environment, social, governas) βελτιώνουν την οικονομική τους απόδοση. Κατά την κα. Δαμιανού, εφόσον υπάρχει η απόδειξη ότι η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών ESG θα φέρει και οικονομικά αποτελέσματα, κάτι που θέλουν οι εταιρείες, δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα υπάρξει αυτή η στροφή και η έντονη επένδυση της βιωσιμότητας.

EU Taxonomy από 31 Δεκεμβρίου για τις επιχειρήσεις

Αναφορικά με το EU Taxonomy, που τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Δεκεμβρίου, η κα. Δαμιανού σημείωσε ότι, είναι μια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία παρέχει ένα σύστημα ταξινόμησης των εταιρειών αλλά και τους επενδυτές για να καθορίσουν αν οι οικονομικές τους δραστηριότητες θεωρούνται περιβαλλοντικές βιώσιμες. Απώτερος σκοπός του  EU Taxonomy, πρόσθεσε, είναι η ενσωμάτωση των παραγόντων βιωσιμότητας στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων για να κινητοποιηθούν κεφάλαια για βιώσιμη χρηματοδότηση, προκειμένου να επιτευχθούν και οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα μέχρι το 2030.

Οι πρόνοιες της νομοθεσίας, σημείωσε, είναι ότι θα υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, αλλά και επιχειρήσεις που προφέρουν εργασία σε περισσότερους από 500 εργαζομένους, να γνωστοποιούν δεδομένα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη, είτε αυτά θα γνωστοποιούνται σε περιοδικές αναφορές είτε προς συμβατικές γνωστοποιήσεις αλλά και στις ιστοσελίδες τους.

«Τα δεδομένα αυτά πρέπει να συσχετίζονται με την συμβατότητα των επιχειρήσεων, με τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία των υδάτινων πόρων, την κυκλική οικονομία, την ρύπανση αλλά και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων», δήλωσε στην Business Hour By Brief.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι δείκτες που αναμένεται να γνωστοποιούνται θα είναι σε ποσοστά του τζίρου και του κεφαλαιουχικών δαπανών, αλλά και των λειτουργικών δαπανών ενός οργανισμού και θα σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές ενέργειες του οργανισμού.

«Μέσα από αυτό τον οργανισμό, τίθενται τώρα σε εφαρμογή, οι επιχειρήσεις θα έχουν αυξανόμενη πίεση να ενσωματώσουν το ESG στην καρδιά των επιχειρησιακών και λειτουργικών τους μοντέλων».

Η αυξανόμενη επικέντρωση στις πολιτικές ESG

Η κα. Δαμιανού σημείωε ότι ήδη πολλοί οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει τη σημαντικότητα της βιωσιμότητας, αφού οι παγκόσμιες επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές έφτασαν τα 35.3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2021. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση για να ενσωματώσουν ESG δείκτες στις επενδυτικές τους αποφάσεις, καθώς η απόδοση του ESG μιας εταιρείας μπορεί να επηρεάσει την οικονομική της επίδοση.«Βλέπουμε επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν υπόψιν της βιωσιμότητα στα επιχειρησιακά τους μοντέλα να χάνουν πελάτες, υπαλλήλους και ακόμα πιο σημαντικά, χρηματοδότηση», πρόσθεσε.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη κατά την κα. Δαμιανού, έχουν αυξημένες απαιτήσεις από τους οργανισμούς για τη βελτίωση στις επιδόσεις τους απέναντι στην βιωσιμότητα οπόταν έχει γίνει ξεκάθαρο ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ακολουθηθούν κάποιες πρακτικές. «Είναι ζωτικής σημασίας να τεθούν στρατηγικοί στόχοι, με γνώμονα τις απαιτήσεις αυτές που περικλείονται κάτω από τα θέματα του ESG», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, η KPMG, παρατηρεί ότι ηγέτες της επιχειρηματικής αγοράς αναλαμβάνουν στρατηγικά μέτρα για να αδράξουν τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει το ESG, αλλάζουν τα προϊόντα / υπηρεσίες τους, τις διαδικασίες ή λειτουργίες τους, ακόμη και ολόκληρες αλυσίδες τροφοδοσίας για να εμπίπτουν κάτω από τις πρακτικές των ESG.

Η προτροπή της KPMG στις επιχειρήσεις

Η κα. Δαμιανού σημείωσε ότι η συμβουλή της  KPMG προς τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να  κάνουν αυτό το βήμα προς την βιωσιμότητα, είναι για την ενσωμάτωση αυτών των πρακτικών στην επιχείρηση να ξεκινήσουν  από την Διοίκηση και τα Διοικητικά Συμβούλια για τη δημιουργία μιας ενιαίας πολιτικής για τη βιωσιμότητα.
«Με αυτό τον τρόπο θα αναλάβουν την ευθύνη όλα τα άτομα μέσα σε μια εταιρεία για να τεθούν τα θεμέλια για την ομαλή μετάβαση της εταιρείας σε μια μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Ο ρόλος της KPMG

Η KPMG, κατά την κα. Δαμιανού, έχει επενδύσει στη δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου αριστείας, του KPMG IMPACT. Η δημιουργία του κέντρου αυτού είναι στο  πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της KPMG παγκοσμίως η οποία θα επενδύσει 1,5 δις δολάρια στα επόμενα 5 χρόνια για την ενσωμάτωση στην στρατηγική αλλά και σε υπηρεσίες της σε θέματα που σχετίζονται με το ESG και ευθυγραμμίζονται με τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας.  «Πρόκειται για μια ολιστική λύση που προσβλέπει στην παροχή βοήθειας σε οργανισμούς για μια ομαλή μετάβαση σε μια βιώσιμη πραγματικότητα», ανέφερε. 

Ειδικότερα, σημείωσε οι υπηρεσίες επικεντρώνονται, σε θέματα ESG, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με ευρωπαϊκούς κανονισμούς, της δημιουργίας στρατηγικών και της εφαρμογής πρακτικών ESG, της εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, τη δημιουργία στρατηγικής κυκλικής οικονομίας και πολλά άλλα που καλύπτουν όλο το φάσμα του λειτουργικού μοντέλου ενός οργανισμού.

Δείτε τι δήλωσε στην εκπομπή Business Hour By Brief η κα. Δαμιανού:

*Χορηγός Business Hour By Brief η RCB Bank

 
6250