Μεσογειακό Συμβούλιο Διεύθυνσης: Νέος πρόεδρος ο Όθωνας Θεοδούλου

Το Συμβούλιο του ΜΙΔ αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του Όθωνα Θεοδούλου στη θέση του Προέδρου

Το Συμβούλιο του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ), στην τελευταία συνεδρία του, ανακοινώνει ότι αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κ. Όθωνα Θεοδούλου στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΜΙΔ, ο κ. Θεοδούλου διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου της Σχολής από το 2015 και παράλληλα υπήρξε μέλος καθώς και Προέδρος σε διάφορους άλλους οργανισμούς. Σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπρόεδρου Εμπορίου στο Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Το ΜΙΔ υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελεί την Πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο.

Τα μέλη του Συμβουλίου του ΜΙΔ έχουν διορισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο συμβουλεύει τη Διεύθυνση της Σχολής για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της Σχολής και ειδικότερα για τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται.

 
7699