Σε αναζήτηση πιστώσεων το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για εκπόνηση μελετών

Πέραν των €500.000 εκτιμάται ότι θα κοστίσει ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων που θα εξυπηρετεί την κοινότητα Μουτουλλά, η κατασκευή του οποίου δεν τοποθετείται πριν από το 2021.

Αυτό προκύπτει από σημείωμα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή στη Βουλή, στο οποίο, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι η θέση για κατασκευή του Σταθμού που έχει υποδείξει το Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά κρίθηκε αποδεκτή τόσο από τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου του όσο και από την Επαρχιακή Διοίκηση.

Σύμφωνα πάντα με το σημείωμα του Υπουργού, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων βρίσκεται στη διαδικασία εξεύρεση πιστώσεως με στόχο την εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης, η οποία τέθηκε ως προϋπόθεση για έγκριση του έργου από την Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και μελέτης σχεδιασμού του δικτύου.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Προκειμένου το Έργο να υλοποιηθεί, απαιτείται η εκπόνηση Σημειώματος Έργου (Project Concept Note), καθώς το κόστος υλοποίησης του Έργου είναι πέραν των €500.000, αναφέρεται στο σημείωμα του Υπουργού, ο οποίος σημειώνει ότι η η υλοποίηση του Έργου δεν τοποθετείται πριν από το 2021.

Αναφερόμενος στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αποχετευτικών προβλημάτων που παρουσιάζει η Κοινότητα Μουτουλλά, ο κ. Καδής αναφέρει ότι ως ενδιάμεση λύση, μέχρι να κατασκευαστούν τα έργα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εξασφάλισε τη συγκατάθεση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Ακακίου-Περιστερώνας-Αστρομερίτη ΣΑΑΠΑ για παραλαβή ποσοτήτων βοθρολυμάτων από την Κοινότητα Μουτουλλά στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΑΠΑ, με στόχο την μείωση του κόστους μεταφοράς και εκκένωσης των αποχετεύσεων των κατοικιών της Κοινότητας Μουτουλλά.

Προς διευθέτηση δάνειο για το αποχετευτικό Αγγλισίδων

Σε μια άλλη εξέλιξη προς διευθέτηση φαίνεται να οδηγείται δάνειο που συνήψαν τα Κοινοτικά Συμβούλια Αγγλισίδων για σκοπούς αποπεράτωσης του αποχετευτικού συστήματος τους.

Σύμφωνα με σημείωμα του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη στη Βουλή, το αποχετευτικό σύστημα Αγγλισίδων σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1993 από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για να καλύψει αρχικά τις ανάγκες του συνοικισμού αυτοστέγασης της Κοινότητας.  

Σήμερα, προσθέτει, στο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα είναι συνδεδεμένα 214 υποστατικά, εκ των οποίων 70 είναι κατοικίες αυτοστέγασης και εκτιμάται ότι εξυπηρετείται το 40% περίπου του πληθυσμού της Κοινότητας.

Αναφερόμενος στο δάνειο που εξασφάλισαν τα εκάστοτε Κοινοτικά Συμβούλια για το έργο, ο Υπουργός σημειώνει ότι ουδέποτε καταβλήθηκε δόση και έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και μη εξυπηρετούμενο.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Αναφέρει επίσης ότι τα Κοινοτικά Συμβούλια Αγγλισίδων θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να συναφθεί το δάνειο αυτό και το κόστος δημιουργίας του αποχετευτικού θα έπρεπε να είχε αναληφθεί εξολοκλήρου από το Κράτος, όπως έγινε σε άλλες περιοχές, δεδομένου ότι ο αρχικός σκοπός ήταν η εξυπηρέτηση των δύο συνοικισμών αυτοστέγασης.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα του ΥΠΕΣ, το αρχικό κεφάλαιο του δανείου ανερχόταν στα €217.170,64 και οι τόκοι που επιβλήθηκαν με επιτόκιο 5.75% στα €126.692,41.  Επιπλέον, προσθέτει, στο δάνειο εκκρεμούν τόκοι υπερημερίας που χρεώθηκαν με επιτόκιο 7% συνολικού ποσού €88.377,85.  Το συνολικό ποσό της οφειλής, επισημαίνει, ανέρχεται στα €409.404,83.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ, το αίτημα για διαγραφή του δανείου τέθηκε στις 14.9.2018 ενώπιον του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων και αποφασίστηκε να καταβληθεί από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγγλισίδων μέρος της οφειλής που αντιστοιχεί στο 20% του Κεφαλαίου, δηλαδή €43.434,13, το δε υπόλοιπο 80% να καταβληθεί από το Κράτος και οι τόκοι να διαγραφούν από το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων.

Κώστας Μηλικούρης