Μεταστεγάζεται το Ταχυδρομικό Γραφείο Ξυλοφάγου

Το νέο Ταχυδρομικό Γραφείο θα λειτουργεί και ως Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.Π.Ο.)

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι, από τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022, το Ταχυδρομικό Γραφείο Ξυλοφάγου, θα μεταστεγαστεί στην οδό Αναστάση Μανώλη 17Β, (κτήριο Κοινοτικού Συμβουλίου), 7520 Ξυλοφάγου.

Το νέο Ταχυδρομικό Γραφείο, το οποίο θα λειτουργεί και ως Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.Π.Ο.) έχει επιλεγεί με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Ξυλοφάγου και θα παρέχει όλο το φάσμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Στο νέο Ταχυδρομικό Γραφείο Ξυλοφάγου θα εγκατασταθούν νέες Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες (Ι.Τ.Θ.) με τον ίδιο αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα και καλούνται οι κάτοχοι Ι.Τ.Θ να παραλάβουν από το Γραφείο τα νέα κλειδιά, χωρίς χρέωση, το συντομότερο από 3 Ιανουαρίου 2022.

 
7699