Μιχάλης Καμμάς: Τα επιχειρησιακά πλάνα των τραπεζών

Η ομιλία κ. Μιχάλη Καμμά Γενικού Διευθυντή για την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 2021

Στα επιχειρησιακά πλάνα  και τους πυλώνες που βασίστηκαν οι τράπεζες κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής για την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 2021 Μιχάλης Καμμάς.

Όπως ανέφερε, στα θέματα που άμεσα χειρίζεται ο Σύνδεσμος, η χρονιά που μας πέρασε μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα απαιτητική με τον Σύνδεσμο να επενδύει  σε εξοπλισμό, λογισμικά προγράμματα και κατάρτιση προσωπικού για βίντεο δικής του παραγωγής. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και διευρύνθηκαν τα παρεχόμενα προγράμματα τηλεκπαίδευσης και ψηφιακών σεμιναρίων από το Τμήμα Εκπαίδευσης, όπως ανέφερε.

Στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΤΚ μίλησαν οι:

Αυτούσια η ομιλία κ. Μιχάλη Καμμά Γενικού Διευθυντή για την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 2021:

Εν μέσω δύσκολων συνθηκών και μεγάλων προκλήσεων, οι οποίες προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση στον τομέα της υγείας, οι τράπεζες  αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες στήριξης, τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας της Κύπρου. 

Σαφώς, η πανδημική κρίση έχει επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, ωστόσο, ο τραπεζικός τομέας, έχοντας σημαντικά ενισχυθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια, κατάφερε σήμερα να βρίσκεται  σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τους δανειολήπτες, τις αυξανόμενες και νέες ανάγκες της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα  να ανταποκρίνεται σε έκτακτα  προβλήματα και προκλήσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Οι τράπεζες κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης έχουν εκπονήσει επιχειρησιακά πλάνα βασισμένα βασικά σε δύο πυλώνες: 

Πρώτον στην άμεση οικονομική στήριξη των πελατών τους αλλά και της πολιτείας, με έκτακτες δαπάνες, νέα κανάλια εξυπηρέτησης, άμεσες, ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις για επίλυση επειγόντων ζητημάτων και εφαρμογή νέων εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης της πανδημίας και διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των τραπεζών. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου συνέβαλαν καθοριστικά στις τιτάνιες προσπάθειες της πολιτείας να διαχειριστεί την πανδημία, με άμεσες συνεισφορές στους πολύ σημαντικούς τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

Δεύτερον, οι τράπεζες τόσο με τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες, όσο και σε συνεργασία με την Πολιτεία προχώρησαν σε ενέργειες ανακούφισης και στήριξης της οικονομίας, όπως ήταν η αναστολή καταβολής δόσεων και τόκων για δάνεια. Παράλληλα προχώρησαν σε νέες δανειοδοτήσεις συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ το 2020 και 1,3 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ο νέος δανεισμός ενισχύει σημαντικά την πορεία ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. 
 
Στα θέματα που άμεσα χειρίζεται ο Σύνδεσμος, η χρονιά που μας πέρασε μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα απαιτητική. Σειρά σημαντικών νομοθετημάτων συζητήθηκαν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με την ενεργό εμπλοκή του οργανισμού μας, στη βάση της συλλογικής παραγωγής θέσεων που αφορούν τον τραπεζικό τομέα. Ταυτόχρονα, τα στελέχη του Συνδέσμου μέσω τηλεσυνεδριάσεων διατήρησαν σταθερή παρουσία στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας στις Βρυξέλλες, καθώς και σε  άλλα σώματα, αρχές και οργανισμούς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 


Στο επίπεδο μας επικοινωνίας ο Σύνδεσμος επεδίωξε τη διεύρυνση μας ψηφιακής του παρουσίασης μέσω μετεξέλιξης του περιοδικού Cyprus Banking Insight σε ιστοσελίδα, ενώ παράλληλα επένδυσε σε εξοπλισμό, λογισμικά προγράμματα και κατάρτιση προσωπικού για βίντεο δικής του παραγωγής. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και διευρύνθηκαν τα παρεχόμενα προγράμματα τηλεκπαίδευσης και ψηφιακών σεμιναρίων από το Τμήμα Εκπαίδευσης ως συνέχεια μας επένδυσης και των αλλαγών που έγιναν μετά την έναρξη μας πανδημίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. 

Ανεξαρτήτως των συνθηκών που σήμερα επικρατούν οφείλουμε, τόσο ως τράπεζες και οικονομία, όσο και ως κοινωνία, ευρύτερα συνεργαζόμενοι να βρούμε μας λύσεις στα μεγάλα προβλήματα και μας προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας. Με εργαλεία τη συλλογική δουλειά, την αλληλοκατανόηση, την ψυχραιμία και τη σοβαρότητα καλούμαστε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες και για μας επόμενες γενιές του τόπου μας, καθώς και μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, παραγωγική, πράσινη και τεχνολογικά προηγμένη. 

Δείτε την ομιλία του κ. Καμμά:

 
6788
Thumbnail