Μικροδάνεια: Πώς μπορείτε να δανειστείτε χρήματα εύκολα και απλά;

Η Ellinas Finance προσφέρει ελκυστικά μικροδάνεια για τις προσωπικές σας ανάγκες (διακοπές, ταξίδι, καθημερινές ανάγκες)

Η Ellinas Finance, η πλέον αξιόπιστη εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις, προσφέρει τώρα ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο σχέδιο για προσωπικά δάνεια τα οποία δίνουν λύσεις για την κάλυψη έκτακτων δικών σας αναγκών ή / και της οικογένειάς σας προκειμένου να αντιμετωπίσετε :

  • Απρόσμενα προσωπικά και οικογενειακά έξοδα
  • Έξοδα διακοπών
  • Έξοδα γάμου
  • Έξοδα για την επισκευή ή την ανακαίνιση του σπιτιού σας

Τα προσωπικά αυτά δάνεια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των υφιστάμενων μικρών δανείων ή ακόμα για τον καλύτερο προγραμματισμό και μείωση των μηνιαίων σας δόσεων.

Με άλλα λόγια μπορείτε τώρα εύκολα και απλά να πάρετε δάνεια και ρευστό με διαδικασίες μη χρονοβόρες και κυρίως άμεσα και έγκαιρα για να καλύψετε τις ανάγκες σας. 

Με απλούς και ευέλικτους τρόπους η Ellinas Finance προσφέρει ελκυστικά μικροδάνεια τα οποία μπορείτε εσείς να χρησιμοποιήσετε για διακοπές, για γαμήλια έξοδα, για το σπίτι σας και τις ανάγκες που προκύπτουν γι’ αυτό καθώς και άλλα καθημερινά απρόοπτα έξοδα. 

Δάνεια με εγγυητές

Η  Ellinas Finance προσφέρει δάνεια με εγγυητές μέχρι € 10.000 με περίοδο αποπληρωμής μέχρι πέντε έτη, με εγγυητές που εργάζονται στον κυβερνητικό, ημικρατικό ή τραπεζικό τομέα και κατ 'αποκοπή σταθερό επιτόκιο από 4,50% .

Δάνεια ασφάλειας (insurance financing)  

Παράλληλα, η Ellinas Finance προσφέρει μικροδάνεια για πληρωμές ασφαλίστρων μέχρι και 100% της αξίας του ασφάλιστρου, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 12 μήνες και κατ 'αποκοπή σταθερό επιτόκιο από 4,50% .

Για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση θα πρέπει:
 

  • Να είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου
  • Να είστε ηλικίας 18 ετών και άνω
  • Να εργάζεστε στην Κύπρο
     
 
4264