Μίλησε με Αστυνομία η ΟΕΒ –Τι ισχύει με τη κυκλοφορία εργαζομένων

Σημαντική διευκρινιστική εγκύκλιος από την ΟΕΒ – Τι ισχύει για τη βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένων

Σε συνέχεια προηγούμενων διευκρινιστικών εγκυκλίων της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), αναφορικά με την Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου και κατόπιν περαιτέρω διευκρινίσεων σε συνεννόηση με την Αστυνομία, η ΟΕΒ επιβεβαιώνει τα ακόλουθα:

  • Οι εργαζόμενοι με σταθερό ωράριο, για την μετακίνηση τους προς και από την εργασία τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το έντυπο Α – Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου υπογεγραμμένο από τον εργοδότη τους. Καινούργιο έντυπο χρειάζεται να εκδίδεται μόνο σε περίπτωση που αλλάξει το πλαίσιο του ωραρίου εργασίας.
  • Νοείται ότι για όσους εργάζονται με σύστημα βάρδιας ή ακανόνιστο ωράριο θα πρέπει στο ίδιο έντυπο να αναγράφεται το πρόγραμμα των ωρών εργασίας τους και το οποίο θα αντικαθίσταται με νέα βεβαίωση όποτε διαφοροποιείται το πρόγραμμα ωρών εργασίας τους.
  • Εργαζόμενοι που είναι σε αναμονή (on call) πρέπει να έχουν υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, την βεβαίωση του Εντύπου Α η οποία θα καταγράφει επακριβώς τις ημέρες και ώρες της on call εργασίας.
  • Νοείται ότι όλες οι Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί εντός του 2021 δεν χρειάζεται να επανεκδοθούν εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 – 3 ανωτέρω.
  • Σημειώνεται ότι έντυπα που εκδόθηκαν εντός του 2021 θα πρέπει να ανακαλούνται σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης ή αλλαγής εργασίας των προσώπων αυτών.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Tags
 
4599