Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Δήμου Λευκωσίας & Ινστιτούτου Κύπρο

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, αποφασίστηκε η υπογραφή ενός Μνημονίου Συναντίληψης

Ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα “BIM for Energy Efficiency in the Public sector” (BEEP), το οποίο εξέλιξε μια καινοτόμο ψηφιακή μεθοδολογία η οποία βασίζεται στην ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών, δοκιμασμένη σε δημόσια κτήρια πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως το προτεινόμενο Δημοτικό Μουσείο στην οδό Μάρκου Δράκου. 
  
Η μεθοδολογία του BEEP ενσωματώνει τη χρήση Building Information Modelling (BIM) και Ενεργειακής Προσομοίωσης για την επιδίωξη της βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης (ΕΕ) των κτηρίων.

φδβφδβ

Η τεχνογνωσία αυτή θα παρέχει στον Δήμο Λευκωσίας μια ισχυρή μέθοδο για την ενεργειακή αποκατάσταση δημόσιων κτηρίων, προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις στις ανάγκες για τεχνικές αναλύσεις και τα οικονομικά σχέδια, τα οποία έχουν σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας επιχορήγησης ενεργειακών εφαρμογών μέσω της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, μιας νέας στρατηγικής που θα υποστηριχθεί με ιδιωτικούς πόρους. 
  
Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, αποφασίστηκε η υπογραφή ενός Μνημονίου Συναντίληψης (ΜοU) μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και του Ινστιτούτου Κύπρου που υπογράφηκε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 μεταξύ του Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη και του Προέδρου του Ινστιτούτου Κύπρου Καθ. Κώστα Παπανικόλα.
 

 
7865