Μνημόνιο Συνεργασίας Frederick και αμερικανικής Kinems

Oι δύο φορείς, αρχίζουν μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Frederick και η αμερικανική εταιρεία εκπαιδευτικού λογισμικού Kinems το οποίο μεταξύ άλλων προνοεί τη χρήση της πλατφόρμας διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών Kinems για σκοπούς έρευνας.
 
Ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Frederick αναφέρει ότι μέσω του Μνημονίου, οι δύο φορείς, αρχίζουν μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση της καινοτομίας στην ψηφιακή μάθηση στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
 
Μέσω του Μνημονίου επιδιώκεται και «η καλή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης των ερευνητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν νέες, καινοτόμες και πρωτοποριακές εφαρμογές και δραστηριότητες στον τομέα της ψηφιακής μάθησης, όπως επίσης και στον τομέα της υποστηρικτικής και διαδραστικής τεχνολογίας ως μέσου εκπαιδευτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες».
 
Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ Χριστόφορος Χαραλάμπους και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Kinems Inc., Μιχαήλ Μπολουδάκης, αναγνωρίζοντας αμφότεροι την ανάγκη για διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της  τεχνολογίας στην εκπαίδευση στην Κύπρο και ευρύτερα.
 
Το Πανεπιστήμιο Frederick με τη συμφωνία αυτή εντάσσεται στην ομάδα επιλεγμένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ευρώπη και ΗΠΑ τα οποία έχουν στοχευμένες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με την εταιρεία Kinems.
 
Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Δρ Νίκλεια Ετεοκλέους, δήλωσε επί της υπογραφής του Μνημονίου ότι «η καινοτόμος πλατφόρμα Kinems αξιοποιεί την τεχνολογία και μέσω της εκτέλεσης ποικίλων δραστηριοτήτων παιχνιδοποίησης, εξατομικευμένης μάθησης και κιναισθητικής για παιδιά νηπιαγωγείου, προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προωθεί την ανάπτυξη ποικίλων γνωστικών, επιτελικών και κινητικών δεξιοτήτων».
 
«Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε τη συνεργασία με την Kinems η οποία θα ενισχύσει και θα αναβαθμίσει περαιτέρω την αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες συνεργασίας τόσο σε ερευνητικό όσο και εκπαιδευτικό επίπεδο», είπε η Ακαδημαϊκός.

ΚΥΠΕ