Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Frederick και CMMI / Τι προνοεί

H σύμπραξη στους τομείς της ναυτιλιακής και θαλάσσιας έρευνας,  της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας

Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου το Πανεπιστήμιο Frederick και το Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI). Το Μνημόνιο υπέγραψαν κατά τη διάρκεια διαδικτυακής τελετής ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, και o Ζαχαρίας Σιόκουρος, Διευθύνων Σύμβουλος του CMMI. 

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν τον ναυτιλιακό και θαλάσσιο τομέα. Μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, γνώσης και καλών πρακτικών, το Πανεπιστήμιο Frederick και το CMMI θα αναπτύξουν ερευνητικά προγράμματα στα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στόχος της συνεργασίας είναι η διευκόλυνση και ενθάρρυνση της συμμετοχής ερευνητών σε θέματα θαλάσσιων και ναυτιλιακών ερευνών και η πρόσβαση του κοινού σε σχετικές πληροφορίες.

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το CMMI θα συνεργαστούν στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (RTDI), και συγκεκριμένα σε πεδία όπως τα «Μεγάλα Δεδομένα» (Big Data), τη ρομποτική, τον «ανθρώπινο παράγοντα» (human elements), την πολιτιστική κληρονομιά, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την απεξάρτηση από τον άνθρακα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Επιπλέον, η συνεργασία παρέχει στους δύο οργανισμούς ένα εργαλείο για κοινές δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ναυτιλιακό και θαλάσσιο τομέα. Το Μνημόνιο προνοεί επίσης τη συμμετοχή του ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού των δύο οργανισμών σε κοινά ερευνητικά έργα. 

ω

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, δήλωσε κατά την υπογραφή του μνημονίου: «Το Πανεπιστήμιο Frederick, μέσα από τις διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του στο EU-CONEXUS, μια διακρατική συνεργασία Πανεπιστημίων για την αειφόρο παράκτια οικιστική ανάπτυξη, έχει αναπτύξει μακρόχρονη εμπειρία και πολύπλευρη τεχνογνωσία στον τομέα της ναυτιλίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πέρα από το προπτυχιακό πρόγραμμα στις Ναυτιλιακές Σπουδές, που ήταν το πρώτο - σε ακαδημαϊκό επίπεδο - στην Κύπρο, προσφέρουμε καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Marine Engineering, στο Ναυτικό Δίκαιο, στο Διεθνές Εμπόριο και στη Ναυτιλιακή Διοίκηση, ενώ είμαστε και το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που διαθέτει εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ναυτιλιακά θέματα. Για μας, κάθε συνεργασία στους τομείς της θαλάσσιας έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας διανοίγει νέες προοπτικές για διεύρυνση των οριζόντων μας αλλά και για προσφορά στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Οι κοινές μας δράσεις με το CMMI θα επιτρέψουν στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα να συμβάλει ακόμη περισσότερο στα ζητήματα της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας μέσα από ένα πολυθεματικό πρίσμα, με τρόπο ουσιαστικό και εποικοδομητικό προς όφελος και των δύο μερών. Είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας θα είναι εποικοδομητική και δημιουργική». 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την  υπογραφή του Μνημονίου, ανάμεσα στους δύο οργανισμούς «που έχουν κοινές δράσεις και όραμα, μπορούν να ενώσουν δυνάμεις και να έχουν μια γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας», κάνοντας αναφορά στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου που αποτελεί τη μεγαλύτερη της Κύπρου, και στο Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου που υπήρξε το πρώτο σχετικό με αυτά τα θέματα τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του CMMI, κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος, ανέφερε: «Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση πως η ανταλλαγή γνώσης και η συμμετοχή μας σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Frederick θα αποδώσει απτά αποτελέσματα, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation), η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η σταδιακή μετάβαση στα αυτόνομα πλοία (χωρίς πλήρωμα) και οι ευκαιρίες που αναδύονται στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.»