Νέα εποχή συνεργασίας για τα Επιμελητήρια Αμμοχώστου και Πειραιώς

Τα Επιμελητήρια Αμμοχώστου και Πειραιώς επικαιροποίησαν το Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης

Νέα εποχή στενής συνεργασίας εγκαινίασαν τα Επιμελητήρια Αμμοχώστου και Πειραιώς με την επικαιροποίηση του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει κοινές πρωτοβουλίες για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Α. Παπαθωμάς και Β. Κορκίδης.
 
Σε ανακοίνωση το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχωστου αναφέρει πως «η 50χρονη στενή συνεργασία των Επιμελητηρίων Αμμοχώστου και Πειραιώς, προσλαμβάνει νέα μορφή και διευρύνεται με την υπογραφή Επικαιροποιημένου Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης».
 
Αναφέρεται πως η υπογραφή του νέου Επικαιροποιημένου Πρωτοκόλλου έγινε στις 30 Νοεμβρίου στην παρουσία της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσας Πηλείδου, του Υπουργού Υγείας  Μιχάλη Χατζηπαντέλα και της Σοφίας Πουγούνια, Διευθύνουσας Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στην Ελληνική Πρεσβεία στην Κύπρο, στα γραφεία του ΚΕΒΕ.
 
Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Αμμοχώστου Αυγουστίνος Παπαθωμάς και ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, που ήρθε στην Κύπρο με μεγάλη αποστολή από το Επιμελητήριο Πειραιώς.
 
Μιλώντας κατά την εκδήλωση, η κ. Πηλείδου σημείωσε πως μέσα από τις κάθε είδους ιδιαίτερες προκλήσεις επιβίωσης, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα Ελλάδα και Κύπρος, αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην αποφασιστικότητα μας ως Κυβέρνηση, να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και να τις ξεπεράσουμε με επιτυχία.

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το νέο Πρωτόκολλο, που επικαιροποιεί το προηγούμενο που υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 1971, μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων, διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνδιοργάνωση Οικονομικού Φόρουμ το 2022, με τη συμμετοχή αξιωματούχων και επιχειρηματιών της Κύπρου και της Ελλάδας.

Επίσης, προβλέπει τακτική διαβούλευση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλαγή πληροφοριών ή στοιχείων που βρίσκονται στα αρχεία των δύο Επιμελητηρίων, με σκοπό να ενισχυθεί η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ των μελών τους, όπως και διοργάνωση από κοινού εμπορικών αποστολών για την προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου και των δύο χωρών, αλλά και οικειοθελή συνδρομή στη διευθέτηση εμπορικών διαφορών ανάμεσα στα μέλη τους.

Περαιτέρω, διαλαμβάνει ανάληψη κοινών ενεργειών και δράσεων για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργάνωση κοινών σεμιναρίων, εκθέσεων, εργαστηρίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, προκειμένου να εξοικειωθούν οι επιχειρηματικές κοινότητες με την οικονομία και τις εξαγωγικές δυνατότητες των περιφερειών τους, όπως και ανάπτυξη επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων, οργανισμών, ενώσεων, των περιφερειακών τους ενοτήτων.

Εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας τους και αναθέρμανση των σχέσεων των δύο αδελφών Επιμελητηρίων όπως και αφιέρωμα στις ευημερούσες πόλεις της [ελεύθερης] Αμμοχώστου και του Πειραιά, προβλέπει, επίσης το νέο Πρωτόκολλο.

Διαλαμβάνει, ακόμα, ανάλυση των προβλημάτων που επέφερε η πανδημία και εισηγήσεις επίλυσης των προβλημάτων που δημιούργησε.

Τέλος, προβλέπει ενίσχυση και ανάπτυξη διμερών σχέσεων και συνεργιών μεταξύ των μελών των δύο επιμελητηρίων και ενίσχυση της συνεργασίας των δύο Επιμελητηρίων σε όλους τους τομείς.    
 
Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου είπε μεταξύ άλλων ότι "δυστυχώς η τουρκική εισβολή του 1974, ακύρωσε τα όνειρα και τον προγραμματισμό των προοδευτικών και παραγωγικών προκατόχων σας, που είχαν την έμπνευση να συνάψουν το Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης, μεταξύ των τότε ακμαζουσών πόλεων και λιμένων, Αμμοχώστου και Πειραιά, για περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-Κύπρου".
  
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Αμμοχώστου Αυγουστίνος Παπαθωμάς ανάφερε ότι το 1971, το Επιμελητήριο της ακμάζουσας τότε πόλης της Αμμοχώστου, είχε συνάψει και υπογράψει Πρωτόκολλοo Αδελφοποίησης με το αντίστοιχο Επιμελητήριο του Πειραιά, στοχεύοντας στην ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων και στη διεύρυνση των συναλλαγών, στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, αλλά και παράλληλα στην καλλιέργεια των σχέσεων των δύο πόλεων σε πολιτιστικό επίπεδο.
 

Δυστυχώς, πρόσθεσε, η βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974, ανέτρεψε τους σχεδιασμούς για την υλοποίηση των προνοιών του Πρωτοκόλλου. Ακόμα είπε ότι σημαντική υπήρξε η συνεισφορά του Επιμελητηρίου Πειραιά στα χρόνια μετά την εισβολή, προς το εκτοπισμένο, προσφυγοποιημένο Επιμελητήριο Αμμοχώστου, τόσο οικονομικά όσο και με άλλους τρόπους βοήθειας και στήριξης. Σ΄ αυτά τα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς προσέφερε, μέσω του Επιμελητηρίου, συνολικά έξι υποτροφίες, σε άπορους από την Αμμόχωστο, για φοίτηση στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά.
 
Με το νέο Πρωτόκολλο, επισήμανε, θα διευρυνθεί η συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων προς αμοιβαίο όφελος.
 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης τόνισε ότι τα δύο Επιμελητήρια μπορούν να συνεισφέρουν πολύ στη διμερή επιχειρηματική συνεργασία των δύο χωρών.
 
Όπως είπε, το Ε.Β.Ε. Πειραιώς είναι και πάλι έτοιμο να υποστηρίξει το Επιμελητήριο Αμμοχώστου, το οποίο παραμένει ζωντανό και δραστήριο, με πρωταρχικό πάντα στόχο την εγκατάσταση στην έδρα του και την περιοχή ευθύνης του. Όραμά μας είναι η διοργάνωση ενός Οικονομικού Συνεδρίου με διευρυμένη ατζέντα, για την περαιτέρω σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων και την ανάπτυξη συνεργιών, αλλά και την προάσπιση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας των δύο χώρων, με τις ναυτιλιακές δραστηριότητες να «ηγούνται» των εν λόγω δραστηριοτήτων, με αιχμή την σε εξέλιξη ευρισκόμενη, εκ νέου, προσπάθεια ανάπτυξης ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
 
Αυτή την περίοδο πρόσθεσε, υπάρχει μια πλειάδα πεδίων ανάπτυξης δράσεων κοινού ενδιαφέροντος αλλά και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Το Ε.Β.Ε. Αμμοχώστου ήταν, είναι και θα είναι, ένα από τα ζωντανά και δραστήρια κύτταρα του κυπριακού επιχειρείν.
 
Κλείνοντας, ο κ. Κορκίδης είπε ότι στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία του αδελφού Επιμελητηρίου, πρωτίστως εκείνες που σχετίζονται με την προάσπιση των συμφερόντων του κυπριακού επιχειρείν και καταδικάζουν με εμφαντικό τρόπο τις τουρκικές προκλήσεις, που επιχειρούν να αλλάξουν το στάτους της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου.
 
(ΚΥΠΕ)