Νέος μεγαλομέτοχος στην Τράπεζα Κύπρου η CarVal Investors

Το ποσοστό συμμετοχής της στην Τράπεζα φθάνει το 3,11% και κατέχει 446.199.933 μετοχές

Νέος μεγαλομέτοχος στην Τράπεζα Κύπρου καθίσταται πλέον η CarVal Investors, της οποίας το ποσοστό συμμετοχής στην Τράπεζα ανέρχεται στο 3,11%.

Όπως ανακοινώθηκε μέσω ΧΑΚ, ο παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων κατέχει αυτή την στιγμή 446.199.933 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου.

Ποια είναι η CarVal Investors
Σύμφωνα, εξάλλου, με την ανακοίνωση, η CarVal Investors είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων που επικεντρώνεται σε αναξιοπαθούντα περιουσιακά στοιχεία και ανεπάρκειες στην αγορά. 

Από το 1987, η ομάδα της CarVal έχει περάσει από συνεχώς μεταβαλλόμενους κύκλους πιστωτικής αγοράς, επενδύοντας ευκαιριακά 123 δις δολάρια σε 5.480 συναλλαγές σε 82 χώρες. 

Σήμερα, η CarVal Investors έχει 9 δις δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση σε εταιρικά χρεόγραφα, χαρτοφυλάκια δανείων, δομημένη πίστωση και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ έχει παρουσία μέσω γραφείων σε Σιγκαπούρη , Νέα Υόρκη Λουξεμβούργο, Λονδίνο και Μινεάπολι.

 
8034