Ο απολογισμός του έργου του ΔΣ της ΑΗΚ

Παρουσιάστηκε σήμερα (29/7) ο Απολογισμός του Έργου της ΑΗΚ και τα Προκαταρτικά Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2020

Τον Απολογισμό του Έργου της ΑΗΚ και τα Προκαταρτικά Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2020 παρουσίασε σήμερα (29/7) ο Προέδρος του ΔΣ της ΑΗΚ, Μιχάλης Κωμοδρόμος .

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗΚ αναφέρθηκε στην διαχείριση της πανδημίας, στον λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό, στα σημαντικά οικονομικά στοιχεία της περασμένης χρονιάς, στην ζημιά εργασιών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τις μεταβολές έναντι του προηγούμενου έτους, στην ανάλυση των λειτουργικών εξόδων του 2020, στην διεύρυνση αξιοποίησης ΑΠΕ, στην συμμετοχή της ΑΗΚ στην ΕΤΥΦΑ,  στην εγκατάσταση συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος,στην προκήρυξη διαγωνισμού για νέα Μονάδα 6 στο Βασιλικό, στο δίκτυο μεταφοράς, στα SCADA/DMS & Έξυπνα Δίκτυα, στο πιλοτικό έργο εγκατάστασης οπτικών ινών στο εναέριο δίκτυο διανομής, στο σύστημα τηλεματικής και πλοήγησης, στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης χρηστών Δικτύου, στην Υπηρεσία Εύκολης Πληρωμής, στην Υπηρεσία e-charge, στα Έξυπνα φωτιστικά και έξυπνους Πάσσαλους, στην Αναβάθμιση Οδικού Φωτισμού, στην Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στα Σχολεία της Κύπρου, στην Εγκατάσταση ΦΣ στα Κεντρικά Γραφεία στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, στα Μνημόνια Συνεργασίας με σημαντικούς Οργανισμούς,  στο νέο Σύστημα Αξιολόγησης, στο νέο κτήριο Αμμοχώστου-Λάρνακας και στην Κοινωνική Ευθύνη.

Δείτε παράκατω αυτούσια την ομιλία του  Προέδρου του ΔΣ της ΑΗΚ:

Έντιμη Κυρία Υπουργέ Ενέργειας
Εξοχότατοι Κύριοι Πρέσβεις / Your Excellencies
Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας 
Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε και Μέλος της ΡΑΕΚ
Αγαπητοί Εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι
Κυρίες και Κύριοι 

Απολογισμός Έργου ΔΣ ΑΗΚ – Προκαταρτικά Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2020

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, της Διεύθυνσης και του Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση.  Αυτή έχει μια ιδιαίτερη σημασία καθώς πολύ σύντομα ολοκληρώνεται η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.  Πέραν λοιπόν από την παρουσίαση των πεπραγμένων της περασμένης χρονιάς, είναι μια ευκαιρία να αποτυπωθεί το συνολικό έργο που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου αυτού, του οποίου έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος.  

Είναι επιβεβλημένος ο δημόσιος απολογισμός του έργου μας, καθώς η ΑΗΚ ανήκει στην Κυπριακή Πολιτεία και ευρύτερα στους Κύπριους πολίτες.  Ως Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε την ευθύνη, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης, να ενημερώσουμε για τους κύριους σταθμούς της διαδρομής μας, τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, αλλά και τις προκλήσεις εκείνες που ο Οργανισμός καλείται να αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον.  

Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να τονιστεί πως όσοι έχουμε διαχρονικά υπηρετήσει την ΑΗΚ από θέσεις ευθύνης, έχουμε το χρέος να διασφαλίζουμε τη συνέχεια του έργου της και να δυναμώνουμε όλο και περισσότερο την αξία της, καθώς αποτελεί ανεκτίμητο περιουσιακό στοιχείο της Κυπριακής Κοινωνίας.   

Είναι ξεκάθαρο πως ότι πετύχαμε έγινε σε στενή, παραγωγική συνεργασία με τη Διεύθυνση, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και το προσωπικό της ΑΗΚ.  Η συμβολή των ανθρώπων του Οργανισμού είναι πολύτιμη για την εξέλιξη του Οργανισμού και την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ας περάσουμε τώρα στις σημαντικές ενότητες αυτού του απολογισμού.

Διαχείριση Πανδημίας

Δεν χωρά αμφιβολία πως η πανδημία άλλαξε δραματικά τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε ολόκληρο το κόσμο.  Από την πρώτη στιγμή, με κυρίαρχο μέλημα την προστασία της υγείας όλων, εργαζομένων, συνεργατών, καταναλωτών, στην ΑΗΚ ετοιμάσαμε σχέδια δράσης ώστε να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Στο πλαίσιο αυτό προσαρμόστηκε η λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών και των Κέντρων Χρηστών Δικτύου και αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην επικοινωνία και στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των καταναλωτών.  

Η πανδημία της COVID-19 έφερε ριζικές και υποχρεωτικές αλλαγές στην καθημερινή εργασία των εργαζομένων μας.  Ανάλογα λοιπόν προσαρμόσαμε τεχνολογικά συστήματα και διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουμε την επιχειρησιακή και λειτουργική μας συνέχεια. 

Σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της ΑΗΚ, η Διοίκηση έλαβε απόφαση για μείωση της τάξης του 10% στα τιμολόγια όλων των πελατών της για περίοδο 6 μηνών. Η κίνηση αυτή του Οργανισμού αντιστοιχεί σε ποσό άνω των €30 εκ, το οποίο η ΑΗΚ επέστρεψε στην κοινωνία και στην οικονομία της Κύπρου.  Παράλληλα σταθήκαμε έμπρακτα στο πλευρό συμπολιτών μας που αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Συνολικά, η πανδημία ήταν μια μεγάλη πρόκληση συνεχούς βελτίωσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις.

Λειτουργικός και Λογιστικός Διαχωρισμός

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ΑΗΚ, αποτελεί η επιτυχής συμμόρφωσή της με τις πρόνοιες της ρυθμιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ, σχετικά με το Λειτουργικό και Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της.  Για να διευκολυνθεί το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, υλοποιώντας Ευρωπαϊκή Οδηγία και σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ έχει διαχωριστεί σε 4 Βασικές Ανεξάρτητες Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες και τη Διεύθυνση Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων.   Η κάθε Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα οργανώνει τα τμήματά της ανεξάρτητα ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες της Αγοράς.  Πλέον η ΑΗΚ είναι έτοιμη να υποστηρίξει το άνοιγμα της Αγοράς Ηλεκτρισμού με όρους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.  

Σημαντικά Οικονομικά Στοιχεία της περασμένης χρονιάς

Ας δούμε τώρα τα πιο σημαντικά οικονομικά στοιχεία της περασμένης χρονιάς.  Τα συνολικά έσοδα της ΑΗΚ το 2020, πριν την αφαίρεση της ειδικής έκπτωσης 10% που παραχωρήθηκε λόγω της πανδημίας covid-19, ανήλθαν στα €700,4 εκ..  Η ειδική έκπτωση η οποία παραχωρήθηκε σε όλους τους πελάτες της ΑΗΚ για περίοδο 6 μηνών ανήλθε στα €31,9 εκ. περίπου με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα μετά την έκπτωση να διαμορφωθούν στα €668,5 εκ. Τα συνολικά έξοδα έφτασαν στα €688,3 εκ. με αποτέλεσμα να προκύψει ζημιά εργασιών για το έτος ύψους €19,8 εκ.  Η ζημιά εργασιών ήταν κυρίως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας, της επακόλουθης οικονομικής ύφεσης και της απόφασης για παραχώρηση μείωσης κατά 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού για περίοδο 6 μηνών, απόφαση η οποία λήφθηκε με γνώμονα τη στήριξη του συνόλου των πολιτών και των κυπριακών επιχειρήσεων. 

Ζημιά εργασιών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μεταβολές έναντι του προηγούμενου έτους

Η μείωση €169 εκ. περίπου στα συνολικά έσοδα είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της μείωσης στα έσοδα πωλήσεων.  Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος ήταν €613.248.000 και σημείωσαν μείωση €161.322.000 ή 21%.  Η σημαντική μείωση στα έσοδα πωλήσεων ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης στις μονάδες που πωλήθηκαν κατά 7%, της μείωσης της τιμής πώλησης ως αποτέλεσμα της αυτόματης αναπροσαρμογής λόγω μείωσης στην τιμή των καυσίμων καθώς επίσης και στην έκπτωση €32 εκ. περίπου που παραχωρήθηκε στους πελάτες λόγω της πανδημίας COVID-19. 

Παρά την μείωση στα λειτουργικά έξοδα κατά €93 εκ. περίπου, τα κέρδη εργασιών από το 2019 μειώθηκαν κατά €78 περίπου εκ. με αποτέλεσμα το 2020 να παρουσιάζεται ζημιά εργασιών της τάξης των €19,8 εκ.

Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων του 2020

Κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της μείωσης στην τιμή των καυσίμων, η δαπάνη καυσίμων μειώθηκε κατά €112 εκ. περίπου και έπεσε στα €304,9 εκ.

Παρά τη μείωση στην τιμή καυσίμων και κατά συνέπεια στην τιμή αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους αυξήθηκε κατά 6% στα €46,4 εκ. λόγω αύξησης στις μονάδες που αγοράστηκαν κατά 18% περίπου.

Το κόστος δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων αυξήθηκε κατά €7,6 εκ. και ανήλθε στα €74.660.000.  Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση κατά 11% περίπου στον αριθμό των δικαιωμάτων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους συνεπεία του γεγονότος ότι βάσει σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2019 ήταν το τελευταίο έτος κατά το οποίο παραχωρήθηκαν στην Αρχή δωρεάν δικαιώματα από την Αρμόδια Αρχή.  

Σημειώνεται πως το 62% περίπου των συνολικών εξόδων αποτελούσε το κόστος καυσίμου, η αγορά ενέργειας και η αγορά δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων.   

Διεύρυνση αξιοποίησης ΑΠΕ

Κοινός στόχος είναι να μειώσουμε την εξάρτηση από το πετρέλαιο και να αυξήσουμε τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  Όραμά μας είναι ένα πράσινο ενεργειακά μέλλον.   Η ΑΗΚ, από το 2014, έχει θέσει σε λειτουργία το πρώτο Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Κύπρου στο Τσέρι ισχύος 3MW.  Ένα νέο, μεγάλο έργο σταθμός στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, είναι το ΦΠ στο Ακρωτήρι Λεμεσού, συνολικής ισχύος 12MW.  Σύμφωνα και με τις τελευταίες ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις, αναφορικά με την αδειοδότησή του, το έργο περνά στην τελική ευθεία για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του.  

Στο πλαίσιο της κοινοπραξίας της ΑΗΚ με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, για την ανάπτυξη μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή Αχερά, η πρώτη φάση έχει αδειοδοτηθεί και βρισκόμαστε στο στάδιο της έκδοσης διαγωνισμού.  Για τη δεύτερη φάση βρισκόμαστε στο στάδιο εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών.   Παράλληλα, η ΑΗΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα σε όλα τα σχολεία της Κύπρου.  

Ολοκληρώθηκε, επίσης πρόσφατα, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ και στο νέο Περιφερειακό Γραφείο Αμμοχώστου-Λάρνακας.  Αντίστοιχη μελέτη γίνεται και για τα υπόλοιπα κτίρια της ΑΗΚ παγκύπρια.  

Η προσθήκη έργων ΑΠΕ, στο μείγμα παραγωγής της ΑΗΚ, έχει πολλαπλά οφέλη για τον τόπο, τόσο στη μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα καύσιμα, όσο και στη σταθεροποίηση των τιμών ηλεκτρισμού σε χαμηλά επίπεδα.  

Συμμετοχή της ΑΗΚ στην ΕΤΥΦΑ 

Η ΑΗΚ, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού, μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) με ποσοστό 30% έχοντας καταβάλει ποσό €43 εκ.  Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ενεργειακή ισχυροποίηση της Κύπρου μέσα από την ανάπτυξη υποδομών έλευσης Φυσικού Αερίου.  Ενός μεγάλου έργου ιδιαίτερης σημασίας για τον τόπο. 

Στην κατεύθυνση χρήσης φυσικού αερίου, είναι ήδη σε εξέλιξη και προχωρούν με ταχύτητα οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις Μονάδες Παραγωγής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, για χρήση και φυσικού αερίου ούτως ώστε να είναι έτοιμες όταν το ΦΑ είναι στη διάθεση μας.  Συγκεκριμένα οι μετατροπές στους ατμολέβητες 1, 2 και 3 για καύση και με φυσικό αέριο έχουν ολοκληρωθεί.  Η εγκατάσταση υποδομών Φυσικού Αερίου στις Μονάδες 4 και 5 έχουν ολοκληρωθεί και απομένουν οι δοκιμές με Φυσικό Αέριο όταν αυτό είναι διαθέσιμο.  Αρχές του 2021 ξεκίνησε το έργο εγκατάστασης κοινής υποδομής Φυσικού Αερίου στις Μονάδες 1, 2 και 3 και αναμένεται να παραδοθεί αρχές του 2022.

Εγκατάσταση Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τον Οργανισμό.  Παράλληλα με τις τροποποιήσεις των μονάδων παραγωγής για χρήση και φυσικού αερίου, έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι λειτουργικοί έλεγχοι της εγκατάστασης των σύγχρονων συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος που συνοδεύουν τις Μονάδες αυτές. Τούτο γίνεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με τις οδηγίες της ΕΕ και τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αέριων ρύπων, όπως καθορίζονται από την άδεια λειτουργίας που εκδίδει το Υπουργείο Εργασίας.  

Η εγκατάσταση συστημάτων αποθείωσης και απονίτρωσης στους ατμολέβητες 1,  2 και 3 έχει ολοκληρωθεί και είμαστε στο στάδιο των τελικών ελέγχων πριν την τελική τους παράδοση. 

Πρόκειται για μεγάλα και πολύπλοκα έργα που διεξάγονται σε παράλληλο χρόνο στην κάθε Μονάδα Παραγωγής.

Προκήρυξη διαγωνισμού για νέα Μονάδα 6 στο Βασιλικό

Η ΑΗΚ, με την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών, προκήρυξε μέσα στο 2020 Κοινοτικό Διαγωνισμό για την εγκατάσταση 6ης Μονάδας Αεριοστροβίλων Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΑΣΚ) δυναμικότητας 160 MW, στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού. Το Έργο περιλαμβάνει σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση, έλεγχο και αρχική λειτουργία.  Ο Διαγωνισμός συμπεριλαμβάνει και τη μακρόχρονη συντήρηση «Long Term Service Agreement» (LTSA) των αεριοστρόβιλων μέχρι και τη συμπλήρωση της πρώτης μεγάλης συντήρησης (major overhaul).

Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώθηκε η τεχνική αξιολόγηση.  Ο διαγωνισμός αναμένεται να κατακυρωθεί εντός του 2021.

Η διάρκεια εκτέλεσης του συμβολαίου είναι περίπου 28 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.  Η Νέα Μονάδα Παραγωγής αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του 2023.

Δίκτυο Μεταφοράς

Στο Δίκτυο Μεταφοράς συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση των προγραμμάτων επέκτασης, αναβάθμισης και συντήρησης.  Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένα από τα έργα που ολοκληρώθηκαν:

 • Ο Υποσταθμός Μεταφοράς New Moni GIS που αντικατέστησε πλήρως τον παλαιό εξοπλισμό του Σταθμού Μονής.
 • Η νέα διασύνδεση του Η/Σ Βασιλικού με τον Υ/Σ Μονή GIS.
 • Η εγκατάσταση διαζυγικών Μετασχηματιστών 11/22 kV για συνδέσεις φωτοβολταϊκών πάρκων στους Υ/Σ Μαρί, Κοφίνου, Άγιος Νικόλαος, Ορούντα και Πισσούρι.
 • Η αναβάθμιση του Υ/Σ Σωτήρας από 2Χ31.5 σε 2Χ40 MVA

SCADA/DMS & Έξυπνα Δίκτυα

Τα δίκτυα της ΑΗΚ αποτελούν το «κυκλοφοριακό» σύστημα όλης της ηλεκτρικής ενέργειας που ρέει από την Παραγωγή μέχρι την τελική κατανάλωση. Μέσα στα νέα δεδομένα της Αγοράς Ηλεκτρισμού μετεξελίσσονται συνεχώς, μεταμορφώνοντας το παραδοσιακό σύστημα σε πλατφόρμα αμφίδρομης ροής ενέργειας και πληροφορίας. 

Οι έξυπνοι Μετρητές, αποτελούν μια μικρή επανάσταση.  Μέσω των λειτουργικών τους δυνατοτήτων, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στους καταναλωτές, για παράδειγμα την αναλυτική πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια.  Σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ σχεδιάζεται η αντικατάσταση 400.000 συμβατικών μετρητών με έξυπνους, σε ένα χρονοδιάγραμμα που η υλοποίησή του θα αρχίσει το 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2025. Ήδη έχει εκδοθεί ο διαγωνισμός.

Οι έξυπνοι μετρητές, το Σύστημα Ελέγχου Διανομής SCADA/DMS(System Control and Data Acquisition/Data Management System)  και το σύστημα MDMS (το σύστημα δηλαδή διαχείρισης των μετρητικών δεδομένων), που αποτελεί θεμέλιο αξιοπιστίας και διαφάνειας για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, όλα αυτά είναι η βάση των έξυπνων δικτύων που αναπτύσσονται εξελικτικά από την ΑΗΚ στο συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και τη ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ υλοποιεί τον στρατηγικό της σχεδιασμό.  Στόχος είναι να είμαστε μπροστά από τις ενεργειακές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, που επίκεντρο έχουν τη μετάβαση στην οικονομία του μηδενικού άνθρακα.  Καθοριστικός παράγοντας είναι η καθολική διείσδυση και αποδοτική διαχείριση της πράσινης ενέργειας.   

Μεγάλα έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη τους τελευταίους 30 μήνες, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Η διαχείριση της σύνδεσης και ενσωμάτωσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, που συνεισφέρουν στην αειφόρα πράσινη ανάπτυξη και τη σταδιακή απεξάρτηση της οικονομίας από τα υγρά καύσιμα. 
 • Η υλοποίηση του πιλοτικού έργου εγκατάστασης 3000 έξυπνων μετρητών, αποτελεί τον πρόδρομο της μαζικής εγκατάστασης έξυπνων μετρητών. 
 • Ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη προηγμένου ευφυούς πιλοτικού συστήματος μέτρησης, γνωστό ως ΑΜΙ (Advanced Metering Infrastructure). Το έργο αυτό είναι χρήσιμο για τις ανάγκες της Διανομής και όλων των συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρισμού. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 3500 μετρητών, σύστημα επικοινωνίας, συγκεντρωτές και λογισμικά για πλήρης αυτοματοποιημένη λήψη μετρητικών δεδομένων. 
 • Ολοκληρώθηκε η αρχική εφαρμογή του σύγχρονου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης όλων των μετρητικών δεδομένων (MDMS), που εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταναλωτών, Προμηθευτών, Παραγωγών και γενικά όλων των συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

Πιλοτικό έργο εγκατάστασης Οπτικών Ινών στο εναέριο δίκτυο Διανομής

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής της ΒΡΔ Διανομής στις Τηλεπικοινωνίες, αποφασίστηκε η διεξαγωγή ενός πιλοτικού έργου εγκατάστασης καλωδίου οπτικών ινών στο εναέριο Δίκτυο Διανομής χαμηλής     τάσης. Στην προσπάθεια του Οργανισμού για μετάβαση του ενεργειακού του δικτύου σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, το πιλοτικό έργο έχει στόχο να αναδείξει τις εφαρμογές και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από τη χρήση ενός ιδιόκτητου τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών. 

Το ιδιόκτητο αυτό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, αφού συνδεθεί στο ενεργειακό δίκτυο της ΑΗΚ, θα αποτελέσει τον μεταφορέα και διακινητή ψηφιακών πληροφοριών, μέσω του οποίου θα παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας τηλεχειρισμών, τηλεμετρήσεων και τηλεπαρακολούθησης του δικτύου Διανομής από άλλα συστήματα συλλογής και παρακολούθησης δεδομένων όπως το SCADA Διανομής, MDMS κλπ. Το πιλοτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Σύστημα τηλεματικής και πλοήγησης

Αναπτύχθηκε υπερσύγχρονη εφαρμογή Τηλεματικής, Πλοήγησης και Διαχείρισης του Στόλου οχημάτων της Αρχής στο σύστημα GIS, η οποία ενσωματώνει στον ενιαίο γεωγραφικό χώρο το Ηλεκτρικό Δίκτυο, τα Οχήματα και την παρακολούθηση των συνεργείων σε πραγματικό χρόνο.  Η εφαρμογή παράγει πλήρεις εκθέσεις συμπεριλαμβανομένων της γεωγραφικής θέσης οχημάτων, οδηγών-συνεργείων και συμβάντων. Καθώς αποτελεί μέρος του συστήματος GIS, διευκολύνεται και βελτιώνεται πάρα πολύ η αντιμετώπιση βλαβών, ενώ μειώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης του προσωπικού.

Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης χρηστών Δικτύου

Η εξυπηρέτηση των χρηστών δικτύου συνεχώς αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται.  Σύντομα θα αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες προς όφελος του χρήστη, ο οποίος θα εξυπηρετείται μέσω διαδικτύου. Η υποβολή των αιτήσεων για έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κατοικιών και όλων των υποστατικών, θα γίνεται γρήγορα και εύκολα, διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας μας.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες σύγχρονες εφαρμογές που αφορούν στη διαδικασία διαχείρισης αίτησης σύνδεσης.  Πλέον ο αιτητής δεν θα είναι απαραίτητο να προσέρχεται στα κέντρα εξυπηρέτησης για να εξυπηρετηθεί.

Αναβάθμιση της εφαρμογής EAC Mobile App

Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablets EAC Mobile App σύντομα θα αναβαθμιστεί σύμφωνα με τον Λειτουργικό διαχωρισμό της ΑΗΚ.  Σκοπός είναι να προσφέρει περισσότερη, καλύτερη πληροφόρηση και νέες λειτουργίες στον καταναλωτή.

Μεταξύ άλλων, οι πελάτες της ΑΗΚ Προμήθεια έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν τη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για διάφορες συσκευές, να βλέπουν στοιχεία του λογαριασμού τους όπως ιστορικό κατανάλωσης και να επιλέξουν να λαμβάνουν τον λογαριασμό τους ηλεκτρονικά.  

Πέραν των υφιστάμενων λειτουργιών, θα παρέχεται η δυνατότητα σε χρήστες δικτύου να καταχωρούν ηλεκτρονικά την ένδειξη του μετρητή τους.

Οι Βλάβες και οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, μια ιδιαίτερη χρήσιμη λειτουργία, θα παρουσιάζονται με νέο πιο φιλικό τρόπο. 

Το αναβαθμισμένο EAC Mobile App, αναμένεται να είναι διαθέσιμο τον Αύγουστο 2021.

Υπηρεσία Εύκολης Πληρωμής

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και τεχνολογικής αναβάθμισης των υπηρεσιών και με γνώμονα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της, η ΑΗΚ Προμήθεια παρουσίασε πρόσφατα τη νέα Υπηρεσία Εύκολης Πληρωμής.

Μέσω ειδικών τερματικών συσκευών, που είναι εγκατεστημένες στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ Προμήθεια, οι πελάτες μπορούν να εξοφλούν με την πιστωτική/χρεωστική τους κάρτα το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, απλά και γρήγορα!

Συνεργασία ΑΗΚ με Ταχυδρομεία  

Πρωταρχικός στόχος της ΑΗΚ είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της. Για το σκοπό αυτό, ΑΗΚ  και Ταχυδρομεία έχουν σχεδιάσει μια νέα υπηρεσία για την είσπραξη των ποσών των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, από το Ταχυδρομείο εκ μέρους της ΑΗΚ Προμήθεια. Επιδίωξη μας είναι να προσφέρουμε ακόμη ένα τρόπο εξυπηρέτησης στους πελάτες μας και ειδικά στους ηλικιωμένους, που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, εκεί όπου δεν υπάρχουν Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών ΑΗΚ. 

Αναβαθμισμένη Τεχνολογία

Πέρα από τα έκτακτα μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας, η ΑΗΚ συνεχίζει να επενδύει σε νέα έργα και τεχνολογίες για κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών πληροφορικής.

Η ψηφιακή υποδομή της ΑΗΚ, δίκτυα, συστήματα αποθήκευσης και συστήματα ανάκαμψης, αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα.   Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η ΑΗΚ έχει ολοκληρώσει το νέο Σύστημα Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Πελατών και Χρηστών Δικτύου.
 
Αναβάθμιση Οδικού Φωτισμού

Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης της ΑΗΚ είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα στάδια: Στην παραγωγή, στη μεταφορά, στη διανομή και στην προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος στον τελικό καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει συμφωνίες με όλες τις Κοινότητες και τους περισσότερους Δήμους για αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών οδικού φωτισμού με φωτιστικά σώματα LED νέας τεχνολογίας.  Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο της κατηγορίας που έχει γίνει στην Κύπρο.  Για την ΑΗΚ ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Με το ανθρώπινο δυναμικό και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτουμε, έχουμε αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή με επιτυχία.  Μέχρι σήμερα έχει αντικατασταθεί περίπου το 80% των παλαιών φωτιστικών σωμάτων.

Με την αντικατάσταση τους επιτυγχάνονται εξοικονομήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 60%, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας, αλλά και του κόστους συντήρησης καθώς οι νέοι λαμπτήρες LED έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.  Τελικά προκύπτουν σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.  

Έξυπνα φωτιστικά και έξυπνοι Πάσσαλοι

Μια επιπρόσθετη επιλογή είναι τα έξυπνα φωτιστικά και οι έξυπνοι πάσσαλοι, που αποτελούν μέρος της έξυπνης πόλης, καθώς μπορούν να ελέγχονται μέσω του λογισμικού της κεντρικής πλατφόρμας διαχείρισης.  Το κάθε φωτιστικό ελέγχεται ξεχωριστά από ένα κεντρικό λογισμικό.  Για παράδειγμα κάποια μπορεί να ρυθμιστούν ώστε να είναι σβηστά σε περιοχές ακατοίκητες, ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές να ρυθμίζεται η ισχύς του καθ’ ενός, εξοικονομώντας ενέργεια και παράλληλα διατηρώντας τα επίπεδα φωτεινότητας ώστε να μην επηρεάζεται η οδική ασφάλεια πεζών και οχημάτων.  Οι έξυπνοι πάσσαλοι φέρουν εξοπλισμό όπως είναι μετεωρολογικός σταθμός, LED Board και wi-fi.  Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα να προσφέρουν πληροφόρηση, διαφημιστικά μηνύματα, ανακοινώσεις και δωρεάν διαδίκτυο στους δημότες και επισκέπτες του Δήμου. 

Αυτά τα έξυπνα φωτιστικά επέλεξε να εγκαταστήσει ο Δήμος Πάφου.  Μέσω αυτών θα εξοικονομεί κάθε χρόνο, μόνο από την ενέργεια, ποσό της τάξης των €420.000.  Παράλληλα, από τις εξοικονομήσεις στη συντήρηση των νέων φωτιστικών, θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο περίπου €50.000.

Υπηρεσία e-charge

Με δεδομένη τη διεθνή τάση για ενέργεια κίνησης φιλική προς το περιβάλλον, η ΑΗΚ συμβάλλει στην προσπάθεια ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.  Η υπηρεσία e-charge έχει δημιουργηθεί από την ΑΗΚ πριν έξι χρόνια, με στόχο οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη φόρτιση του οχήματος τους σε χώρους δημόσιας χρήσης.  Αυτή τη στιγμή έχουμε σε λειτουργία 27 σταθμούς σε όλη τη Κύπρο, με 55 σημεία φόρτισης 26 φορτιστές ημιταχείας φόρτισης (22kW) και 1 ταχείας φόρτισης (50kW). Παράλληλα , εντός του 2021, προβλέπεται η εγκατάσταση ακόμη 12 σταθμών.  Σε αυτούς περιλαμβάνονται τέσσερις επιπρόσθετοι ταχυφορτιστές νέας γενιάς με δυνατότητα φόρτισης σε μόλις 20 λεπτά. 

Με προτεραιότητα μας την κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων, πρακτικά οι σταθμοί φόρτισης της ΑΗΚ καλύπτουν τις ανάγκες κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την Κύπρο.   

Παράλληλα οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας myeac.etrel.com η οποία λειτουργεί είτε σε κινητό είτε σε υπολογιστή, μπορούν να εντοπίσουν τα σημεία που είναι τοποθετημένοι οι φορτιστές, την κατάσταση που βρίσκονται, την διαθεσιμότητα τους, την διάρκεια και την κατανάλωση για κάθε φόρτιση και άλλες πληροφορίες.

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στα Σχολεία της Κύπρου

Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στα 405 σχολεία της Κύπρου, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για το ενεργειακά βιώσιμο μέλλον του τόπου μας.  Προς αυτή την κατεύθυνση, η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι μονόδρομος.  Με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, η ΑΗΚ έχει τη δύναμη  να διασφαλίσει την επιτυχία αυτού του μεγάλου έργου.  

Το έργο περιλαμβάνει Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, συνολικής ισχύος 4,8 MW, καθώς και θερμομόνωση και υγρομόνωση στις επιφάνειες που θα εγκατασταθούν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα συνολικού εμβαδού περίπου 120.000 τ.μ.  Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ΑΗΚ, ενώ το Υπουργείο Παιδείας θα αποπληρώσει την ΑΗΚ σταδιακά, σε περίοδο 20 ετών.  

Εγκατάσταση ΦΣ στα Κεντρικά Γραφεία

Στο πλαίσιο προγραμματισμού της ΑΗΚ για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 425 kW, στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στην οδό Αμφιπόλεως, στο Στρόβολο.  

Το όλο σύστημα σχεδιάστηκε με γνώμονα την αρμονική ενσωμάτωση στο κτήριο και την υποστήριξη της λειτουργικότητας του.  Οι πελάτες της ΑΗΚ έχουν πλέον σκιασμένο χώρο στάθμευσης για την καλύτερη τους εξυπηρέτηση και παράλληλα τα σκίαστρα αυτά συμβάλλουν στη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου.  Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα καλύπτει περίπου το 40% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης των Κεντρικών Γραφείων της ΑΗΚ.  

Αντίστοιχος προγραμματισμός γίνεται και για τα υπόλοιπα κτήρια της ΑΗΚ Παγκύπρια.  

Σχολή Εκπαίδευσης 

Η αξία της εκπαίδευσης, σε έναν Οργανισμό της σημαντικότητας της ΑΗΚ, είναι αυτονόητη. Με στόχο να διευρύνουμε τους τομείς γνώσης και μάθησης και να δώσουμε ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο σύνολο των ανθρώπων μας, πρόσφατα αναβαθμίστηκε η Σχολή Εκπαίδευσης Προσωπικού της ΑΗΚ. 

Η αναβάθμιση της Σχολής Εκπαίδευσης στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών προνοητικής, προγραμματισμένης και συστηματικής εκπαίδευσης. Σκοπός είναι ο Οργανισμός να μπορεί να ανταποκριθεί στις επιταχυνόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και ο τρόπος παράδοσης, προσαρμόστηκαν ώστε η εκπαίδευση να είναι προσβάσιμη, ευέλικτη και αποτελεσματική για όλους τους εργαζόμενους. 

Συγκεκριμένα,  και σύμφωνα με τις σύγχρονες πρακτικές, υιοθετήθηκαν ευέλικτοι τρόποι μάθησης που περιλαμβάνουν την αξιοποίηση της τεχνολογίας (e-learning, mobile device-based learning), αλλά και εξειδίκευσης εν ώρα εργασίας (job rotation, on-the-job training, coaching by manager, mentoring).

Οι ενότητες της αναβαθμισμένης Σχολής Εκπαίδευσης Προσωπικού της ΑΗΚ περιλαμβάνουν:

 • Θεσμοθέτηση Πιστοποιημένης Συστηματικής Εκπαίδευσης
 • Συλλογή του Πρότυπου Εκπαιδευτικού Υλικού και ανάρτησή του στη Δικτυακή Πύλη
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
 • Κατάρτιση εσωτερικών εκπαιδευτών 
 • Ανάπτυξη δυνατοτήτων του συστήματος ΑΘΗΝΑ, με σκοπό την Διαχείριση των Εκπαιδεύσεων μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας και πραγματοποίησης διαδικτυακών σύγχρονων και ασύγχρονων εκπαιδεύσεων.  
 • Αναβάθμιση  των αιθουσών εκπαίδευσης με κινητή επίπλωση και οπτικοακουστικό εξοπλισμό και  των εργαστηρίων για τεχνικές εκπαιδεύσεις 
 • Αναβάθμιση υπαίθριου χώρου στον Η/Σ Βασιλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
 • Δημιουργία σχεδίων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανά σχέδιο υπηρεσίας και καθήκοντα
 • Μνημόνια Συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κ.α. 

Διευκρινίζεται πως η Σχολή Εκπαίδευσης αξιοποιεί κατάλληλους χώρους σε όλες τις βάσεις εργασίας της ΑΗΚ παγκύπρια.  Τα θεωρητικά εκπαιδευτικά προγράμματα φιλοξενούνται στις αίθουσες εκπαίδευσης που υπάρχουν σε όλα τα Περιφερειακά Γραφεία και Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της ΑΗΚ, ενώ η τεχνική εκπαίδευση γίνεται στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού.  

Δεν χωρά αμφιβολία πως οι άνθρωποι της ΑΗΚ είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιό της.  Η πιο μεγάλη της δύναμη.  Με τον επαγγελματισμό, την εμπειρία, τις γνώσεις και τη συνεχή εκπαίδευση, είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με επιτυχία κάθε πρόκληση στο ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο της ενέργειας.  

Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας

Παράλληλα με την αναβάθμιση της Σχολής Εκπαίδευσης, προχωρήσαμε και στη δημιουργία Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας.  Στόχος της ΑΗΚ είναι η διασύνδεσή της με αναγνωρισμένα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.  Ο Οργανισμός επιδιώκει να ενθαρρύνει και να υλοποιήσει καινοτόμες ιδέες μέσω της διασύνδεσης του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του, με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Επιδιώκουμε να αντλήσουμε ιδέες και επιστημονική γνώση, και συνάμα να προωθήσουμε την καινοτομία στο ζωτικό τομέα της ενέργειας. 

Πρωτοβουλίες όπως αυτή, αποτελούν οδηγό για την αξιοποίηση της έρευνας και παραγωγής νέας γνώσης που γίνεται στη χώρα μας, στο χώρο των τεχνολογικά εφαρμοσμένων επιστημών. 

Το Κέντρο παρέχει επίσης τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και ανάπτυξης κοινών πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.  Επίσης, η τοποθέτηση φοιτητών στους εργασιακούς χώρους της ΑΗΚ, παρέχει την ευκαιρία στους νέους μας να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία πριν ακόμα ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους. Ένα πολύτιμο εφόδιο για τη μελλοντική επαγγελματική τους καριέρα. 

Στην κατεύθυνση αυτή, όραμα μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις με την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και να συμβάλουμε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ενθάρρυνση υλοποίησης καινοτόμων ιδεών και εφαρμογών.  

Μνημόνια Συνεργασίας με σημαντικούς Οργανισμούς 

Σ’ έναν κόσμο όλο και πιο ανοικτό, αποκτά ειδική αξία η δύναμη της εξωστρέφειας.  Η ΑΗΚ έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με σημαντικούς Οργανισμούς στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.  Ειδικότερα με την Κρατική Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ισραήλ, Israel Electric Corporation και τη ΔΕΗ, οι συμφωνίες περιλαμβάνουν μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή εμπειρίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ερευνητικά αντικείμενα στον τομέα της ενέργειας.  Πρόσφατα έχουμε επίσης υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Νέο Σύστημα Αξιολόγησης

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, προχώρησε μέσω σχετικού Διαγωνισμού, στην αγορά υπηρεσιών Συμβούλων, για το σχεδιασμό ενός νέου Συστήματος Αξιολόγησης για το προσωπικό της.  Ζητούμενο να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του Οργανισμού και να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.  

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και ο τροποποιητικός Κανονισμός που θα διέπει τη διαδικασία αξιολόγησης απεστάλη μέσω του Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο, ώστε να προωθηθεί το συντομότερο δυνατό στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του εν λόγω Κανονισμού.

Νέο κτήριο Αμμοχώστου-Λάρνακας

Πρόσφατα λειτούργησε το νέο, ενεργειακά πράσινο κτήριο της ΑΗΚ, σύγχρονης αισθητικής και κατασκευαστικής αρτιότητας, που ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.  Παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα, εύκολη πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης και άνετο περιβάλλον εξυπηρέτησης του κοινού.    

Το νέο οικοδόμημα αντανακλά την πολιτική της ΑΗΚ για κατασκευή κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Οδηγό του Υπουργείου Ενέργειας.  Στην κατεύθυνση αυτή προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός που περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του κτηρίου για περίοδο δώδεκα χρόνων.  Σημειώνεται ότι το κτήριο έχει αξιολογηθεί με την υψηλότερη κλίμακα ενεργειακής απόδοσης.  Έχουν εφαρμοστεί πρωτοπόρα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ όπως φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή, σύστημα ενεργητικής ηλιοπροστασίας, θερμομόνωση κελύφους και οροφής, κ.α. 

Με το βλέμμα στο μέλλον και δεδομένη την αύξηση χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, έχουν εγκατασταθεί και δυο φορτιστές ημιταχείας φόρτισης της Υπηρεσίας e-charge της ΑΗΚ.  Έχουν δυνατότητα παροχής στο κοινό τετραπλής ταυτόχρονης φόρτισης και πρόνοια για υποστήριξη υπηρεσιακών ηλεκτρικών οχημάτων.  

Κοινωνική Ευθύνη

Το έργο και οι υπηρεσίες της ΑΗΚ κρίνονται καθημερινά.  Στα εύκολα και στα δύσκολα.  Είναι όμως εκείνες οι δύσκολες στιγμές που δείχνουν το χαρακτήρα του οργανισμού.  
Μια τέτοια εξαιρετικά αντίξοη συνθήκη αντιμετωπίσαμε πρόσφατα με την καταστροφική πυρκαγιά στις περιοχές Λεμεσού και Λάρνακας.  Ήταν εκεί που ο Οργανισμός και οι άνθρωποι του μέσα από αδιάκοπη προσπάθεια έδειξαν τον καλύτερο τους εαυτό και στάθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στους πληγέντες.  

Στο ευρύτερο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής της, η ΑΗΚ αναπτύσσει ένα πλέγμα κοινωνικών δράσεων και προσφοράς.  Στηρίζει έμπρακτα τους τομείς της Υγείας, της Ασφάλειας και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ευχαριστίες

Αγαπητοί Προσκεκλημένοι

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του απολογισμού του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη για την εμπιστοσύνη του.  Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κυρία Νατάσα Πηλείδου για τη στενή, παραγωγική συνεργασία, καθώς και όλους τους λειτουργούς του Υπουργείου.  
 
Ευχαριστίες εκφράζω στην Κυβέρνηση, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, σε όλους τους Κυβερνητικούς Φορείς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις οποίες η ΑΗΚ συνεργάστηκε, καθώς επίσης και στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για την προβολή του έργου και του ρόλου του Οργανισμού.
 
Τέλος, θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, κ Παναγιώτη Ολύμπιο και τα μέλη της Διεύθυνσης, τις ηγεσίες των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, καθώς και όλο το προσωπικό.  Όλοι ενώσαμε δυνάμεις και εργαστήκαμε με έναν κοινό στόχο:  τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη της ΑΗΚ.  Του Οργανισμού που αποτελεί τον πυλώνα ενέργειας της Κύπρου.  

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Tags
 
4578