Ο καφές Pokka τους οδήγησε στα δικαστήρια

Η PC Splash Water προσέφυγε στο Δικαστήριο για τον καφέ Pokka

Διαφορές ως προς την αντιπροσωπεία και την διάθεση του γνωστού καφέ Pokka φαίνεται να προκύπτουν, με το ένα μέρος να προσφεύγει στο Δικαστήριο. 

Η εταιρεία PC Splash Water Public Company Ltd αναφέρει σε ανακοίνωση της: 
 

Η PC Splash Water προσέφυγε στο Δικαστήριο για τον καφέ Pokka  

Αποφασισμένη να προστατεύσει όλα τα δικαιώματα και να διεκδικήσει τις νόμιμες απαιτήσεις της είναι η εταιρία PC Splash Water Public Company Ltd. σε σχέση με την εισαγωγή και διάθεση στην κυπριακή αγορά του έτοιμου καφέ Pokka, στη βάση δικαστικών διαδικασιών οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

 

Όπως είναι γνωστό και όπως άλλωστε καταγράφει η ίδια η ιστορία του έτοιμου καφέ στην Κύπρο, η εταιρία PC Splash Water ήταν αυτή που το 1992 εισήγαγε και καθιέρωσε με εξαιρετικά αποτελέσματα τον έτοιμο καφέ Pokka, ταυτίζοντας το προϊόν τόσο με την εμπορική επιτυχία όσο και με σειρά εκδηλώσεων αθλητικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

Με προσφυγή της στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η εταιρία PC Splash Water, διά του διευθύνοντα συμβούλου της Παντελή Κωνσταντίνου, έχει καταθέσει  αγωγή εναντίων της Καθ’ ‘ην η Αίτηση, διεκδικόντας από αυτήν γενικές και ειδικές αποζημιώσεις. Επίσης  ζητεί την έκδοση σειράς διαταγμάτων εναντίων της Καθ’ ‘ην η Αίτηση, ως εξής: 

A.  Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου το οποίο να διατάττει την Καθ’ ης η Αίτηση, όπως εντός 10 ημερών από την επίδοση του Διατάγματος, συλλέξει, ετοιμάσει σε δέσμη και επιδώσει στους Δικηγόρους της Αιτήτριας όλη την αλληλογραφία, έγγραφα και νομικά έγγραφα, συμφωνίες, αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου που είναι στην κατοχή ή τη φύλαξη ή τον έλεγχο της και αποδεικνύουν ή επιμαρτυρούν τη συμβατική ή άλλως πως σχέση μεταξύ της Καθ’ ης η Αίτηση και της Laiko-Cosmos Trading Limited.

Β. Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου που να εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει στην Αιτήτρια να  χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία και/ή έγγραφα, που θα αποκαλυφθούν και παραδοθούν στους Δικηγόρους της Αιτήτριας από την Καθ’ ης η Αίτηση, δυνάμει του εξαιτούμενου στην παράγραφο Α διατάγματος ανωτέρω, προς υποστήριξη της διαιτητικής διαδικασίας (περιλαμβανομένης και τυχόν εφέσεως που θα καταχωρηθεί κατά της διαιτητικής αποφάσεως).

Γ. Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου το οποίο να απαγορεύει στην Καθ’ ης η Αίτηση, από το να τερματίσουν την αποκλειστική συμφωνία, ημερομηνίας 01/07/2016, εισαγωγής και διανομής των προϊόντων υπό την επωνυμία και/ή το εμπορικό σήμα και λογότυπο «POKKA» στην Κύπρο, μέχρι πλήρους εκδικάσεως και αποπερατώσεως της υπό των ως άνω αριθμό και τίτλο Γενικής Αίτησης και/ή πλήρους εκδικάσεως και αποπερατώσεως της διαιτητικής διαδικασίας (περιλαμβανομένης και τυχόν εφέσεως που θα καταχωρηθεί κατά της διαιτητικής αποφάσεως), και/ή μέχρι νεωτέρας και/ή άλλης διαταγής του Σεβαστού Δικαστηρίου.

Δ. Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου το οποίο να απαγορεύει στην Καθ’ ης η Αίτηση, από το να εξάγουν και/ή να πωλούν και/ή να διανέμουν και/ή να κυκλοφορούν και/ή να εμπορεύονται και/ή να διαθέτουν στην Κύπρο τα προϊόντα υπό την επωνυμία και/ή το εμπορικό σήμα και λογότυπο «POKKA», παρά μόνο δια μέσω της Αιτήτριας, μέχρι πλήρους εκδικάσεως και αποπερατώσεως της υπό των ως άνω αριθμό και τίτλο Γενικής Αίτησης και/ή πλήρους εκδικάσεως και αποπερατώσεως της διαιτητικής διαδικασίας (περιλαμβανομένης και τυχόν εφέσεως που θα καταχωρηθεί κατά της διαιτητικής αποφάσεως) και/ή μέχρι νεωτέρας και/ή άλλης διαταγής του Σεβαστού Δικαστηρίου.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

 

Ε. Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου το οποίο να απαγορεύει στην Καθ’ ης η Αίτηση, από το να χορηγήσει και/ή να διορίσει και/ή να ανακοινώσει οποιοδήποτε άλλο νομικό και/ή φυσικό πρόσωπο στην Κύπρο ως επίσημο αντιπρόσωπο και/ή εισαγωγέα και/ή διανομέα της Καθ’ ης η Αίτηση σε σχέση με τα προϊόντα υπό την επωνυμία και/ή εμπορικό σήμα και λογότυπο «POKKA», εκτός από την Αιτήτρια, μέχρι πλήρους εκδικάσεως και αποπερατώσεως της υπό των ως άνω αριθμό και τίτλο Γενικής Αίτησης και/ή πλήρους εκδικάσεως και αποπερατώσεως της διαιτητικής διαδικασίας (περιλαμβανομένης και τυχόν εφέσεως που θα καταχωρηθεί κατά της διαιτητικής αποφάσεως), και/ή μέχρι νεωτέρας και/ή άλλης διαταγής του Σεβαστού Δικαστηρίου.

ΣΤ. Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου το οποίο να απαγορεύει στην Καθ’ ης η Αίτηση, από το (α) να ενημερώνουν εσφαλμένα και/ή αδικαιολόγητα και/ή κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων τρίτα πρόσωπα στην Κύπρο και/ή πελάτες της Αιτήτριας ότι η συμφωνία αποκλειστικής εισαγωγής και διανομής των προϊόντων υπό την επωνυμία και/ή εμπορικό σήμα και λογότυπο «POKKA» μεταξύ της Αιτήτριας και της Καθ΄ ης η Αίτηση έχει τερματιστεί, (β) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις και/ή διευθετήσεις στην Κύπρο σχετικά με την εξαγωγή και/ή την πώληση και/ή τη διανομή και/ή την κυκλοφορία και/ή την εμπορία και/ή τη διάθεση των προϊόντων υπό την επωνυμία και/ή εμπορικό σήμα και λογότυπο «POKKA» της Καθ’ ης η Αίτηση στην Κύπρο.

Η PC Splash Water αισιοδοξεί ότι οι δικαστικές διαδικασίες που ήδη έχει δρομολογήσει θα οδηγήσουν στη δικαίωσή της και στην προστασία όλων των νόμιμων συμφερόντων της.

 
2451
Thumbnail