ΟΕΒ: Ίδρυση Δικτύου Συνεργασίας Επιστημόνων και Αλιέων Κύπρου

Του Δικτύου ηγείται το Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ωκεανογραφικό Κέντρο – Ποιοι Σύνδεσμοι συμμετέχουν σε αυτό

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 η Ιδρυτική Συνέλευση του «Δικτύου Συνεργασίας Επιστημόνων και Αλιέων Κύπρου». 

Του Δικτύου ηγείται το Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ωκεανογραφικό Κέντρο και συμμετέχουν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας, οι Επαγγελματίες Αλιείς Πολυδύναμων Σκαφών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών – Περιοδικής Απασχόλησης (Κατηγορίας Γ’), ο Σύνδεσμος Ψαράδων με Δίκτυ στον Ώμο και η Enalia Physis Environmental Research Centre Ltd. 

Κύριοι σκοποί του Δικτύου είναι η προστασία της αλιείας, η εξασφάλιση και κατοχύρωση συμφερόντων και δικαιωμάτων των αλιέων, η επισήμανση, προώθηση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αλιεία, και η καλύτερη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων αλιείας. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Στα πλαίσια της Ιδρυτικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν εκλογές ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής: 
Πρόεδρος:
Γιώργος Νικολαΐδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ωκεανογραφικό Κέντρο 
Αντιπρόεδρος: Χριστόδουλος Χαραλάμπους - Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας
Γραμματέας: Γιώργος Ιωάννου - Επαγγελματίες Αλιείς Πολυδύναμων Σκαφών
Ταμίας: Θεοδόσης Ταουσιάνης, Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών – Περιοδικής Απασχόλησης (Κατηγορίας Γ’)
Μέλη: Λούης Χατζηιωάννου - Enalia Physis Environmental Research Centre Ltd, Γιώργος Φυλακτού - Σύνδεσμος Ψαράδων με Δίκτυ στον Ώμο

Η λειτουργία του Δικτύου θα γίνεται με τη πολύτιμη καθοδήγηση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), αφού έχει ενταχθεί στην μεγάλη οικογένεια των μελών της ΟΕΒ. 

Η δημιουργία του Δικτύου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

 
3324
Thumbnail