ΟΕΒ-ΚΕΕΑΕΔ: Υπέγραψαν Μνημόνιο για Απασχόληση-Επιχειρηματικότητα

Η ΟΕΒ έγινε ο πρώτος φορέας που ανοίγει τον κύκλο των συνεργατών του νεοσύστατου Κέντρου

Το πρώτο Μνημόνιο Συνεργασίας πάνω σε ζητήματα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Λευκωσίας και Πρόεδρος του Πολυδύναμου Κέντρου, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και ο Προέδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου, Αντώνιος Αντωνίου, επισφραγίζοντας την πρόθεση συνεργασίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του νεοσύστατου «Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση– ΚΕΕΑΕΔ»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, το Κέντρο αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο να παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική και εκπαίδευση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους στον τομέα της αγοράς εργασίας.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, η Δημοτική Γραμματέας, Μύρια Πηλακούτα, η Προϊσταμένη του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, Ρούλα Γεωργοπούλου, ο Πρόεδρος του ΟΕΒ, Αντώνιος Αντωνίου, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Κώστας Χριστοφίδης, ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας, Αντώνης Φραγκούδης, ο Λειτουργός του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας του Οργανισμού, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος και η Άννα Μιχαήλ Σύμβουλος Απασχόλησης του Πολυδύναμου, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και να ανταλλάξουν τις πρώτες ιδέες και προτάσεις για την υλοποίηση κοινών δράσεων, στο πλαίσιο της συνεργασίας που επισφραγίστηκε με την υπογραφή του Μνημονίου.

ΦΔ

ΔΣΩ

Παράλληλα, η ΟΕΒ έγινε ο πρώτος φορέας που ανοίγει τον κύκλο των συνεργατών του νεοσύστατου Κέντρου, στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο δίκτυο με στόχο οι ωφελούμενοι του ΚΕΕΑΕΔ να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.

 
8028