Οικονομικά αποτελέσματα Τράπεζας Κύπρου Α' εξαμήνου 2021

Η πρώτη Κυπριακή Τράπεζα που πέτυχε τον στόχο για το MREL του Ιανουαρίου 2022

Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021 ανακοίνωσε σήμερα (1/9) η Τράπεζα Κύπρου, με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Πανίκο Νικολάου να σχολιάζει ότι «τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την αποφασιστικότητα μας να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε, όχι μόνο στην έξοδο από την Πανδημία αλλά και στην δημιουργία προοπτικής μέσα από τις τραπεζικές μας εργασίες και την τεχνολογική αναβάθμιση της Κύπρου».   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, διαφαίνονται αυξημένα επαναλαμβανόμενα κέρδη με το σύνολο των οργανικών εσόδων να καταγράφει αύξηση 11% σε τριμηνιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα, για τους πρώτους έξι μήνες του 2021, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ. 

Επιπλέον, το β΄ τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα θετικό, καθώς τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά τη φορολογία για το β’ τρίμηνο διπλασιάστηκαν (σε 34 εκατ, σε σχέση με 17 εκατ. το α’ τρίμηνο). 

Όπως σημειώνεται, τα λειτουργικά κέρδη του β’ τριμήνου κατέγραψαν αύξηση σε τριμηνιαία βάση κατά 28% (λειτουργικά κέρδη τριμήνου 57 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες σημείωσαν αύξηση 7% στο εξάμηνο και 36% αύξηση σε τριμηνιαία βάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ολοκλήρωση της πώλησης του Helix 2 και η επιτυχής επαναχρηματοδότηση του Tier 2 ομολόγου είχαν επίδραση στην κερδοφορία του β’ τριμήνου, που έκλεισε με ζημιά €7 εκατ. Για το α’ εξάμηνο το Συγκρότημα κατέγραψε κέρδος ύψους €1 εκατ.

Ακόμη, η Τράπεζα Κύπρου φαίνεται να κατέχει ισχυρή θέση για ενίσχυση της οικονομίας, σημείωσε ποιοτική βελτίωση και συνεχίζει την ψηφιακή της μεταμόρφωση.

>>>ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ<<<

>>>>Τα οικονομικά αποτελέσματα στην αγγλική<<<

11

 

 

2

3

 

11

2

3

Τα κύρια σημεία:

Ισχυρή θέση για ενίσχυση της οικονομίας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σημείωσε πραγματικό φρέσκο δανεισμό ύψους 894 εκατ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες  μεταφράζεται σε άμεση στήριξη της πραγματικής οικονομίας και ικανοποιητικά αποτελέσματα του προγράμματος RestartCy της τράπεζας. Τα νέα δάνεια καταγράφουν αύξηση κατά 30% σε ετήσια βάση, θέτοντας την τράπεζα εντός των φιλόδοξων στόχων. 
Τα δάνεια προς νοικοκυριά καταγράφουν αύξηση 37% σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο. Όπως παρουσιάζεται, η ισχυρή ρευστότητα με πλεόνασμα 5.7 δισ. και συνολικές καταθέσεις 16.8 δισ. ευρώ (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 303%) σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε την στήριξη της πραγματικής οικονομίας. 
Πανδημία.

Η στενή παρακολούθηση των αναγκών που έχουν οι πελάτες και η έγκαιρη στήριξη που προέκυψε από το Φθινόπωρο 2020, οδήγησε σε διάψευση των εκτιμήσεων για τις επιπτώσεις της αναστολής δόσεων. 
Το 96% των εξυπηρετούμενων δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε, και με καταβολή δόσης μέχρι τις 12 Αυγούστου 2021, δεν παρουσίασε καθυστερήσεις.
Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο νέος δανεισμός για στήριξη της εξόδου από την προσωρινή ύφεση του 2020. 

Ποιοτική βελτίωση
Η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 14.6% (6.4% net). H τράπεζα εξακολουθεί να κινείται εντός στόχου για μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ. Η οργανική μείωση των ΜΕΔ συμπεριλαμβανομένων των αναδιαρθρώσεων ανήλθε σε €171 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2021. Ακόμη, μειώθηκεο δείκτης «cost of risk» κατά 14μ.β. σε τριμηνιαία βάση και πλέον βρίσκεται στις 52 μ.β. για το β’ τρίμηνο 2021.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται στο 14.2% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 19.2%. Είναι επίσης,η πρώτη Κυπριακή Τράπεζα που πέτυχε τον στόχο για το MREL του Ιανουαρίου 2022, μετά την επιτυχή έκδοση ομολόγου ύψους €300 εκατ. (Senior Preferred Notes) κατά το β’ τρίμηνο, σε χαμηλή τιμολόγηση (2.5%) και με σημαντική υπερκάλυψη. 

Ψηφιακή μεταμόρφωση 

Επιπλεον η ψηφιακή μεταμόρφωση συνεχίζεται και η υιοθέτηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τους πελάτες συνέχισε να αυξάνεται και να κερδίζει δυναμική.
Μάλιστα, στα τέλη Ιουλίου 2021, το 87% του αριθμού των συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές εντός και εκτός Τράπεζας, πραγματοποιήθηκαν μέσω ψηφιακών καναλιών (αύξηση κατά περίπου 22 ε.μ. από 65% τον Σεπτέμβριο 2017, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα ψηφιακής μεταμόρφωσης). 

Επιπλέον, το 77% των ιδιωτών πελατών επιλέγουν ψηφιακά κανάλια για την εκτέλεση των συναλλαγών τους (αύξηση κατά περίπου 17 ε.μ. από 60% τον Σεπτέμβριο 2017). Στα τέλη Ιουλίου 2021, οι ενεργοί χρήστες της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά και οι ενεργοί χρήστες QuickPay αυξήθηκαν κατά 18% και 53% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υψηλότερος αριθμός χρηστών QuickPay μέχρι στιγμής καταγράφηκε τον Ιούλιο 2021 με 112 χιλιάδες ενεργούς χρήστες. Αντίστοιχα, ο υψηλότερος αριθμός πληρωμών QuickPay μέχρι στιγμής καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2021 με 321 χιλιάδες συναλλαγές.

Π. Νικολάου: «Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά»

«Η στρατηγική μας αρχίζει να αποδίδει αποτελέσματα, γεγονός που αποδεικνύεται από τη βελτίωση της απόδοσής μας, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, η οποία διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο», ανέφερε ο CEO της Τράπεζας Κύπρου κ. Πανίκος Νικολάου. Όπως σημείωσε, τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την αποφασιστικότητα μας να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε, όχι μόνο στην έξοδο από την Πανδημία αλλά και στην δημιουργία προοπτικής μέσα από τις τραπεζικές μας εργασίες και την τεχνολογική αναβάθμιση της Κύπρου.  
«Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, παραμένοντας επικεντρωμένοι στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων που έχουμε θέσει», επεσήμανε.

Αυτούσια η δήλωση κ. Νικολάου:

“Η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας σηματοδότησε το δεύτερο τρίμηνο του έτους, υποβοηθούμενη από την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε ολόκληρη την Κύπρο και τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Αξιοποιώντας το ισχυρότερο οικονομικό περιβάλλον, η στρατηγική μας αρχίζει να αποδίδει αποτελέσματα, γεγονός που αποδεικνύεται από τη βελτίωση της απόδοσής μας εξαιρουμένων των μη-επαναλαμβανομένων στοιχείων, η οποία σχεδόν διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, ενισχύσαμε περαιτέρω τον ισολογισμό μας μέσω της ολοκλήρωσης του Project Helix 2, και προσφύγαμε στις αγορές δύο φορές κατά το τρίμηνο με επιτυχία, για την αναχρηματοδότηση του Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), καθώς και την πρόωρη επίτευξη της ενδιάμεσης απαίτησης για Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Οι εμβολιασμοί έχουν καταλυτική επίδραση, ξεκλειδώνοντας τόσο την οικονομία, όσο και την κοινωνία. To 78% του ενήλικου πληθυσμού στην Κύπρο έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση και το 74% έχει εμβολιαστεί πλήρως. Υπογραμμίζοντας περαιτέρω τη δέσμευσή μας για συνέχιση της στήριξης για επάνοδο της χώρας στην ανάπτυξη, παραχωρήσαμε νέα δάνεια ύψους €407 εκατ. κατά το τρίμηνο, φθάνοντας στα €894 εκατ. νέα δάνεια κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κατά το β’ τρίμηνο του έτους είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €152 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €57 εκατ., αυξημένα κατά 28% σε τριμηνιαία βάση. Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) μειώθηκε περαιτέρω κατά 14 μ.β. σε 52 μ.β. Το αποτέλεσμα ήταν κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €34 εκατ. Μετά την αναγνώριση μη-επαναλαμβανομένων στοιχείων, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά αφορούν το κόστος σχετικά με την προσφορά για το Ομόλογο Tier 2 ύψους €12 εκατ. και το κόστος σχετικά με τις πωλήσεις ΜΕΔ ύψους €26 εκατ. εκ του οποίου πέραν από το μισό θα αντιστραφεί με την πάροδο του χρόνου, το συνολικό αποτέλεσμα για το τρίμηνο ήταν ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €7 εκατ. Το συνολικό αποτέλεσμα για το α’ εξάμηνο του έτους ήταν κέρδος ύψους €1 εκατ.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα (εξαιρουμένων του ειδικού φόρου και των συνεισφορών) για το β’ τρίμηνο βελτιώθηκε κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες, ως αποτέλεσμα της αύξησης στα συνολικά έσοδα κατά 11%, παρά την αύξηση στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων κατά 7% σε τριμηνιαία βάση. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αναμένουμε ότι ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναμένεται να αυξηθεί βραχυπρόθεσμα, καθώς τα έσοδα παραμένουν υπό πίεση και τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται λόγω επενδύσεων στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, προτού μειωθεί μεσοπρόθεσμα στον στόχο μας για περίπου 55%.
Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει σε καλά επίπεδα και υπερβαίνει ικανοποιητικά τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στις 30 Ιουνίου 2021, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 19.2% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 14.2%. Μετά την επιτυχή αναχρηματοδότηση του Ομολόγου Tier 2 τον Απρίλιο 2021, προχωρήσαμε τον Ιούνιο 2021 στην πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους €300 εκατ., ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο πρόωρα την ενδιάμεση απαίτηση MREL. Η ρευστότητά μας επίσης παραμένει ισχυρή και λειτουργούμε με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €5.7 δις, με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) να ανέρχεται σε 303%. Οι καταθέσεις μας αυξήθηκαν κατά 3% το τρίμηνο και ανήλθαν σε €16.8 δις.

Η διαδικασία μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό συνεχίζεται. Τον Ιούνιο 2021 ολοκληρώσαμε το Project Helix 2 και ποσό ΜΕΔ ύψους €1.3 δις αποαναγνωρίστηκε από τον ισολογισμό μας. Έχουμε επίσης πετύχει οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €171 δις κατά το α ́ εξάμηνο του έτους. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €13.4 δις ή 89%, σε €1.6 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 48 εκατοστιαίες μονάδες, από 62.9% σε 14.6%. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε την επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ, και παραμένουμε επικεντρωμένοι στον στόχο μας για επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια μέχρι το τέλος του 2022. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την απόδοση των δανείων στα οποία χορηγήθηκε αναστολή καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων το προηγούμενο έτος. Το 96% των εξυπηρετούμενων δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμής κεφαλαίων και τόκων που έληξε και με καταβολή δόσης μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2021, δεν παρουσίασε καθυστερήσεις.

Η απόδοση αυτή είναι καλύτερη απ’ ότι αναμενόταν, σχεδόν οκτώ μήνες μετά τη λήξη της αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων, δημιουργώντας καλές προοπτικές για το μέλλον.
Παραμένουμε σε εγρήγορση αναφορικά με τις αβεβαιότητες που η πανδημία συνεχίζει να επιφέρει. Παρ’ όλα αυτά, αναμένουμε την οικονομική ανάκαμψη να συνεχιστεί κατά το β’ εξάμηνο του έτους και εντός του 2022, καθώς η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να βελτιώνεται. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο αναμένεται να στηρίξει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και την εργοδότηση μέσω αύξησης των επενδύσεων, και να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη μέσω μεταρρυθμίσεων. Ως ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός στην Κύπρο, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε τον ρόλο που μας αναλογεί σε αυτή την ανάκαμψη, μέσω της συνεχιζόμενης στήριξης προς τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την κοινότητα, και παραμένουμε απόλυτα δεσμευμένοι στις στρατηγικές μας προτεραιότητες που είναι η
ολοκλήρωση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, η αύξηση των εσόδων και βελτιστοποίηση των εξόδων μέσω του επιχειρησιακού μετασχηματισμού έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μεσοπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας.”

 
4854