ΟΚΥπΥ: Υπέρβαση Επισκέψεων σε Προσωπικούς Ιατρούς & Παιδίατρους

Ο ανώτατος αριθμός επισκέψεων, το ποσό της συμπληρωμής και ποιοι εξαιρούνται από την ρύθμιση

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), υπενθυμίζει το κοινό ότι, σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση του ΟΑΥ, σε περίπτωση υπερεπισκεψιμότητας στους προσωπικούς ιατρούς και στους παιδίατρους, προνοείται η επιβολή χρέωσης, ανάλογα με την ηλικία του δικαιούχου.  


Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΥ, εάν ο δικαιούχος υπερβεί το ανώτατο όριο επισκέψεων που έχει τεθεί για κάθε ηλικιακή ομάδα, σε προσωπικό ιατρό ή παιδίατρο υποχρεούται να καταβάλει συμπληρωμή ύψους €15.

Ο αριθμός επισκέψεων ανά έτος για τους ενήλικες έχει ως εξής:

 

Ηλικία δικαιούχου

Αριθμός Επισκέψεων

15 - 18

3

18 - 41

4

41 - 51

6

51 - 65

8

>65

10

Σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις σε παιδιάτρους,  ο αριθμός επισκέψεων ανά έτος έχει ως εξής:

 

Ηλικία δικαιούχου

Αριθμός Επισκέψεων

0 - 1

10

1 - 3

8

3 - 6

7

6 - 11

4

11 - 18

3

Σημειώνεται ότι από την πιο πάνω ρύθμιση, τόσο για επισκέψεις σε προσωπικούς ιατρούς όσο και για επισκέψεις σε παιδιάτρους, εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους.

Η συμπληρωμή καταβάλλεται στο γραμματειακό προσωπικό των νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας του ΟΚΥπΥ, κατόπιν ενημέρωσης του δικαιούχου από τον προσωπικό ιατρό ή τον παιδίατρο.

 
6263
Thumbnail