Όμιλος Giovani: Εξυπηρετούμενα τα δάνεια μας στη Λίστα Γιωρκάτζη

Τι ξεκαθαρίζει ο Όμιλος Τζιοβάννη για όλα τα δάνεια που αναγράφονται στη Λίστα Γιωρκάτζη

Κανονικά εξυπηρετείται ο δανεισμός του Ομίλου Τζιοβάννη για όλα τα δάνεια που αναγράφονται στη Λίστα Γιωρκάτζη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Όμιλος σε ανακοίνωση του μετά τη δημοσιοποίηση της Λίστας που αποφάσισε χθες 28/1 η Ολομέλεια της Βουλής. 

Μεταξύ άλλων ο Όμιλος Τζιοβάννη σημειώνει πως ο Όμιλος εξυπηρετεί επίσης δανεισμό της εταιρείας NAPΑLAND ESTATES LIMITED η οποία αποτελεί κοινοπραξία με άλλο κατασκευαστή, τονίζοντας ταυτόχρονα πως στόχος του Ομίλου είναι η συνέχιση της τήρησης των δανειακών του υποχρεώσεων με πλήρη συνέπεια. 

>>> Αυτή είναι η Λίστα Γιωρκάτζη / Δείτε την αυτούσια <<<


Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:
«Εξυπηρετούνται κανονικά όλα τα δάνεια που αναγράφονται στη λίστα Γιωρκάτζιη δηλώνει ο Ομίλος Τζιοβάννη.

Προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας και έχοντας υπόψη τα δημοσιεύματα που αφορούν τον δανεισμό του Ομίλου θα θέλαμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:

Ο δανεισμός του Ομίλου εξυπηρετείται κανονικά με βάση τις πρόνοιες των δανειακών συμβάσεων που έχει υπογράψει με τις συνεργαζόμενες εμπορικές τράπεζες.

Αναλυτικά θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι όσον αφορά την Τράπεζα Κύπρου, ο Όμιλος διατηρεί τρία δάνεια της τάξης των €4 εκ. σήμερα τα οποία αποπληρώνονται κανονικά χωρίς οποιεσδήποτε καθυστερήσεις.

Στην Ελληνική Τράπεζα ο Όμιλος διατηρούσε δανεισμό ο οποίος αποπληρώθηκε πλήρως τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ο Όμιλος εξυπηρετεί επίσης δανεισμό της εταιρείας NAPΑLAND ESTATES LIMITED η οποία αποτελεί κοινοπραξία με άλλο κατασκευαστή. Ο δανεισμός αυτός διατηρείται με εταιρεία εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων, μετά από την πώληση του εν λόγω δανεισμού από την Τράπεζα Κύπρου.  Ο Όμιλος Τζιοβάνη έχει αναλάβει με γραπτή συμφωνία την αποπληρωμή του δανεισμού που του αναλογεί, της τάξεως των €1.6 εκ.

Με βάση τα πιο πάνω θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ο Όμιλος Τζιοβάνη στόχο έχει τη συνέχιση της τήρησης των δανειακών του υποχρεώσεων με πλήρη συνέπεια.  Σε καμία περίπτωση ο όμιλος δεν έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης και υπογραμμίζουμε ότι η λίστα ως έχει στηρίζεται σε στοιχεία τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν αλλά αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από το πραγματικό ζητούμενο το οποίο θα έπρεπε να είναι η πιθανή προνομιακή μεταχείριση πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων ή και πιθανές διαγραφές.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην επαρχία Αμμοχώστου στον κατασκευαστικό τομέα από το 1986. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 200 υπαλλήλων και συνεργάζεται με πέραν των 450 επαγγελματιών συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανάπτυξη της επαρχίας Αμμοχώστου και του κατασκευαστικού τομεά στη Κυπρο.»

 
8027