Παιδιά-πρεσβευτές ενάντια στην ενασχόληση με το στοίχημα

Πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και το Hope For Children CRC Policy Center

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ομάδες Υποστήριξης Συνομηλίκων εισήγαγε σε διάφορα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) σε συνεργασία με το “Hope For Children” CRC Policy Center, με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας ασφαλούς παιχνιδιού ανάμεσα σε παιδιά και νέους.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία ομάδων υποστήριξης μαθητών, αποτελούμενες από μαθητές που τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να δρουν ως πρεσβευτές για ενημέρωση των συμμαθητών τους σχετικά με το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας συμμετοχής στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, αλλά και να παρεμβαίνουν εκεί όπου παρατηρείται συμμετοχή, παρέχοντας την κατάλληλη ενημέρωση και στήριξη για αντιμετώπιση τυχών προβληματικών ή παθολογικών συμπεριφορών. Το εν λόγω πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη σε οκτώ σχολεία σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, ενώ ΕΑΣ και Hope For Children φιλοδοξούν να καθιερωθεί η υλοποίησή του σε ετήσια και παγκύπρια βάση.

Η εκπαίδευση των παιδιών-πρεσβευτών στοχεύει στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και αυτογνωσίας, ώστε μέσα από την ενδυνάμωσή τους να είναι σε θέση να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη σε συνομήλικούς τους. Οι μαθητές εκπαιδεύονται ώστε να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις και να παρέχουν την κατάλληλη καθοδήγηση για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, καθώς επίσης να ενθαρρύνουν τους συμμαθητές τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα τους προσφέρουν σημαντικά εφόδια.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η προβληματική ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια και τις ολέθριες συνέπειες στις οποίες μπορεί αυτή να οδηγήσει. Απώτερος στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής, οι οποίες θα λειτουργούν προληπτικά και θα αποβούν χρήσιμες σε βάθος χρόνου για επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

Επίσης, μέσα από την εμπειρία υποστήριξης συνομηλίκων, στόχος είναι οι νέοι να βελτιώσουν την ικανότητά τους να διεκδικούν και να ασκούν τα βασικά τους δικαιώματα για προστασία από κάθε μορφή εξάρτησης, για τη διατήρηση ενός καλού επιπέδου ζωής και για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.

Βιωματικά εργαστήρια

Η επιμόρφωση των μαθητών έχει τον χαρακτήρα μη-τυπικής εκπαίδευσης με τη μέθοδο των βιωματικών εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποιούνται εντός του σχολικού χώρου μία φορά την εβδομάδα, ενώ έχουν διάρκεια 1,5 ώρα. Τη διεξαγωγή των εργαστηρίων αναλαμβάνουν επαγγελματίες του Hope For Children οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση στην εφαρμογή της μεθόδου μη τυπικής μάθησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συγκεκριμένη μέθοδος έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την ευαισθητοποίηση των νέων σε ό,τι αφορά κοινωνικά ζητήματα, όπως ο σχολικός εκφοβισμός.

Μετά την εκπαίδευσή τους, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής τους κοινότητας σχετικά με την πρόληψη από την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και το στοίχημα.

Σε δηλώσεις της, η Πρόεδρος της ΕΑΣ, Ιωάννα Φιάκκου ανέδειξε ότι «η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει στην επίτευξη των κοινών στόχων των δύο Οργανισμών για ευαισθητοποίηση των ατόμων νεαρής ηλικίας και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σχετικά με την καλλιέργεια συμπεριφορών που μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά, κατά της προβληματικής ενασχόλησης και άλλων εθιστικών συμπεριφορών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης θα αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς εδράζεται στην ιδέα ότι τα μηνύματα μεταδίδονται καλύτερα από παιδιά σε παιδιά και από νέους σε νέους».

Ο Γενικός Διευθυντής του Hope For Children Joseph Borghese ανέφερε σχετικά: «Η μη τυπική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μας βοηθά να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που επηρεάζουν τα παιδιά, και ο οργανισμός μας έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στο πεδίο αυτό. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για τη σημαντική αυτή συνεργασία που μας ενισχύει για να επεκτείνουμε τις δράσεις μας στα σχολεία, εστιάζοντας στο θέμα της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια».