Πανεπιστήμιο Κύπρου: Παραμένει στην 64η θέση

Σύμφωνα με την λίστα «Times Higher Education 2022 η οποία αφορά χώρες με αναδυόμενη οικονομία

Το Times Higher Education ανακοίνωσε στις 19 Οκτωβρίου 2021 τα αποτελέσματα της κατάταξης Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2022, η οποία περιλαμβάνει 698 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Παρόλο που τα πανεπιστήμια που αξιολογήθηκαν αυξήθηκαν κατά 26% συγκριτικά με την περσινή χρονιά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί την 64η θέση.  Η κατάταξη  «Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2022 περιλαμβάνει μόνο τα ιδρύματα χωρών των οποίων οι οικονομίες κατατάσσονται ως  “Advanced Emerging”, “Secondary Emerging” και “Frontier” από τον FTSE stock exchange. Φέτος αξιολογήθηκαν περισσότερα από 500 Πανεπιστήμια από 50 συνολικά χώρες.

Για την εν λόγω λίστα, χρησιμοποιείται η ίδια μεθοδολογία με τη βασική κατάταξη Times Higher Education, World University Rankings.  Αξιολογείται, επομένως,  η απόδοση κάθε Πανεπιστημίου στους τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Μεταφορά Τεχνογνωσίας, και Διεθνή Εικόνα και Προοπτική. Η μεθοδολογία, όμως, αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες ανάπτυξης των Πανεπιστημίων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Περισσότερη βαρύτητα δίνεται, για παράδειγμα, στους τομείς της Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία και της Διεθνούς Εικόνας και Προοπτικής.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει (και σημειώνει εξαιρετικά αποτελέσματα) τη σύγκριση του με τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Η κατάταξή του ως το 64ο κορυφαίο Πανεπιστήμιο στην εν λόγω λίστα αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, σε μια χρονιά που μόνο το 54% των πανεπιστημίων κατάφεραν να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν τη θέση τους συγκριτικά με την περσινή χρονιά .

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης αναφέρθηκε στη σημασία των έγκυρων διεθνών κατατάξεων ως πλοηγό για το πού  βρισκόμαστε και που πρέπει να πάμε. Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται, με τον ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις συνεχώς να αυξάνονται, τα πανεπιστήμια καλούνται να λειτουργούν με δημιουργικούς τρόπους ώστε να προσελκύουν άριστους/ες φοιτητές/ριες και ερευνήτριες/ες και να επιδρούν θετικά στην κοινωνία. Με αποφοίτους που δραστηριοποιούνται στη χώρα τους και το εξωτερικό και επιστήμονες που συνεχίζουν να μεταδίδουν τις γνώσεις τους και να αναζητούν νέες λύσεις και εφαρμογές για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τρόπου ζωής μας, τα πανεπιστήμια αποτελούν έναν από τους σημαντικούς διαμορφωτές του μέλλοντος.
 

ΚΥΠΕ

 
5416