Παν.Κύπρου & ΣΝΜ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Το «Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας» (ΣΕΓ) του Πανεπιστημίου Κύπρου προχώρησε το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (ΣΝΜ)

Σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το «Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας» (ΣΕΓ) του Πανεπιστημίου Κύπρου προχώρησε το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (ΣΝΜ), ως η αρμόδια αρχή για την εγγραφή, έκδοση και ανανέωση αδειών άσκησης επαγγέλματος (ΑΑΕ) νοσηλευτών και μαιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη στο πλαίσιο αναθεώρησης της διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από νοσηλευτές/τριες και μαίες/μαιευτές, των οποίων η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική.

Όπως αναφέρεται, η αξιολόγηση αφορά στον προφορικό και στον γραπτό λόγο και ως ελάχιστο επίπεδο αξιολόγησης έχει ορισθεί το επίπεδο Α2. Το «Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας» με τη συμβολή του ΣΝΜ έχει αναπτύξει σχετικό εργαλείο αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επάρκειας κατοχής ελληνικής γλώσσας που αφορά στο εν λόγω επίπεδο.

Σημειώνεται ότι, ως εκ τούτου, η νέα διαδικασία αξιολόγησης, με ισχύ από τη φθινοπωρινή περίοδο 2022, θα πραγματοποιείται από μέλη του ΣΝΜ και καθηγητές του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αναφέρεται τέλος ότι η βασική γνώση ελληνικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση βάση του Άρθρου 10 (1) των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 214 το 1988 – 2021, για την άσκηση νοσηλευτικής και μαιευτικής στην Κύπρο για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

ΚΥΠΕ